22. September 2021 kl. 13:37:44
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Norske kapervåpen - eller?  (Read 117 times)

22. December 2015 kl. 22:32:43
Read 117 times

Trond


Man snubler over mye rart i sin søken etter våpen til samling og jeg snubler tilsynelatende mer enn de fleste. I løpet av de siste par årene har jeg bl.a. snublet over en Kongsberg pistol som er beskrevet i Hærmuseets årbøker, hvor de konkluderer med at den ikke finnes i annet enn brent utgave fra Paléet. Presenterer den senere. Jeg har også snublet over en Kongsbergbajonett som burde ha vært produsert (ren logikk), men som hittil har vært fullstendig ukjent og overhode ikke er beskrevet i litteraturen. Våpnene jeg viser i dag finnes det heller ikke litteratur om, så her er det bare å synse og tenke.

Det ble kortet ned endel av infanterimusketten M1794 til M1808 (til bruk for korte soldater - skrives det). Allerede det er litt merkelig, hvorfor korte ned noe som fungerte bra når en produksjonsmessig enklere M1807 allerede var i produksjon i full lengde?). Uansett - M1808 kom med brun stokk og blankt metall - som alt annet etter 1780-årene. Jeg snubler over en med sort stokk og hvor metallet er malt med noe som kan minne om dyp rød skipsmønje. Guttestreker, tenkte jeg og satte den på "lageret" men jeg lurte på hva det ville koste meg å få den brun og blank igjen.

Et par år senere hentet jeg den frem og demonterte den. Malerjobben var ikke gjort av guttunger! Dette var gjort av fagfolk, den hadde vært fullstendig demontert, malt og deretter sammenmontert igjen. Men hvorfor?Bildet viser den sorte og "mønjemalte" øverst og en "vanlig" M1808 på midten. Det er helt klart samme modellen.

Den andre sortmalte kreasjongen under den øverste har helt klart utgangspunkt i en M1801 hirshfänger, men har fått påmontert en skikkelig stålbøyle i stedet for messingbøylen og er deretter blitt sortmalt. Hvorfor? Den er nå blitt en slags ubeskrevet skipshuggert og jobben er profesjonelt og skikkelig utført. Men hvorfor tar man en relativt ny hirshfängermodell og gjør om til denne snodige marinehuggerten, for så å male den sort?

Over årene har jeg fått noen teorier. I båt brukes det kortere våpen enn på land, dette gjelder såvel musketter som blankvåpen - altså, antagelig marinevåpen. Men DkN marine hadde klare retningslinjer om hva som skulle brukes og hvordan det skulle se ut - altså, kanskje ikke marinen? Men at de skulle brukes til sjøs er overveiende sannsynlig. Hvorfor sortmalingen? Forde de ikke skulle være synlige fra lanternelys om natten høres logisk ut - ergo, ombord i mindre båter - kaperbåter????

Tidspunktet stemmer fortreffelig i forhold til modell- og produksjonstidspunkt. Flåteranet i København i 1807 (verdens første terrorhandling?) gjorde at det ble fremstilt en mengde nødvåpen - man tager hva man haver...

Den nederste børsa tar jeg mest med for kuriositetens skyld. Det er visstnok en marinemuskett fra 1811 (riktignok for store marinesoldater - se lengden på bakkolben). Dette er et skikkelig nødvåpen, produsert med én ting for øye - det skulle være billig! Intet nesebeslag. Bajonetten var et firkantjern uten blodrand på døllen etc. Den skal visstnok være særdeles sjelden - men utvilsomt et marinevåpen (det er visstnok bare kjent to eksemplarer). Dette er etter all sannsynlighet den siste våpenmodellen som ble levert til Norge fra Danmark.

Jeg ser frem til kommentarer, forslag om at dette er annet enn kapervåpen (og i såfall hva det da kan være) samt bilder og beskrivelser av andre kapervåpen.