28. July 2021 kl. 3:53:52
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Hærmuseets årbøker på Nasjonalbiblioteket.  (Read 175 times)

06. March 2019 kl. 13:13:34
Read 175 times

Mr. Pitt


Noen av disse og FMU's utgivelser kan leses elektronisk, bla Merkerkatalogen 1960, på:

https://www.nb.no/search?q=h%C3%A6rmuseet&mediatype=b%C3%B8ker
Old gunfighters never die, we just go on smellin like black powder.