27. July 2021 kl. 18:20:23
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Svartkrutt felt 21 juni  (Read 309 times)

01. June 2020 kl. 10:33:15
Read 309 times

427cab


Hvis ikke koronareglene blir skjerpet, så går dette stevnet som planlagt.
Vi kan ta imot 40 personer.
Forhåndspåmelding.


Lardal Revolver og Pistolklubb inviterer til feltskyting
Søndag 21. Juni kl 09.00 På Gyldenspissen Skytebane

Vi kan friste med følgende klasser:
Patron revolver, Perkusjons revolver, Patron rifle, Perkusjons rifle og Flint rifle.
Revolver skyter 5 standplasser/ 25 skudd.
Rifle skyter 4 standplasser/ 20 skudd.
Det skytes etter NSU sitt reglement.
Kr. 100,- pr klasse.
Enkel kiosk.

Det er muligheter for camping på banen.
For Påmelding eller flere opplysninger:
Kjetil Hagen, kh1002@online.no
Tlf.97187544

Banen har adresse: Krokenveien 940, 3275 Svarstad