16. October 2021 kl. 19:32:16
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Marinebajonetter med M-merking?  (Read 1564 times)

04. September 2020 kl. 14:37:43
Read 1564 times

Øyvind F.

Administrator
Det har lenge vært en teori at kammerladerbajonetter merket med en M på halsen har tilhørt Marinens kammerladningsgeværer. Så er det andre som mener at M-en er kontrollmerket til rustmester Andreas Malmberg, som var ansatt på Hovedarsenalet på Akershus festning fra 1836 til han døde på sin post i 1858. Det siste er nok mest naturlig, i og med Malmberg i en tid også bidro til å besiktige våpen fra Kongsberg Våpenfabrikk.

Bajonettene med M har imidlertid ofte lave numre som passer til marineserien og nokså ofte finner man dem sammen med et marinegevær.

Jeg fant en M-merket bajonett i min samling, som også har Jens Landmarks kontrollmerke. Den har nr. 161 og er for trang for de 18-lødige hærgeværene jeg har. Men den passer som hånd i hanske på marinemodellene. Kan det være at Malmberg kontrollerte et parti marinebajonetter?

Så til saken: Har du en M-merket døllebajonett for 18-lødig kammerlader? Og hva er i så fall serienummeret?
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

05. September 2020 kl. 4:22:40
Reply #1

Fagerstad


Med M og JL: 43, 48, 177 og 369.
Med M og på motsett side i forhold til dei fire første: 1157 og 1205.
Med M på same side som dei fire første og med serienummer rett etter M: 1493 og 1568.
« Last Edit: 05. September 2020 kl. 4:29:23 by Fagerstad »

05. September 2020 kl. 18:46:02
Reply #2

Øyvind F.

Administrator
Dette er typisk for de M-merkede bajonettene, det vil si lave serienumre. Alle disse kan være marinebajonetter, men de kan også være til Hærens Modell 1846 eller 1849. Finnes det noen med serienumre over 1600, som er det høyeste marine-serienummeret?
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

06. September 2020 kl. 14:00:37
Reply #3

RF


uten nr.   M+ M.Gran
19           M+ J. Landmark
43           M  alene
214          M+ J.L
327          M+ J.L
408          M+ J.L
660          M+ J.L
713          M+  J.L
1122        M+   M.G
1173        M+   M.G
1321        M+   M.G
1586        M+  M.G

Fellesnevneren ser ut til å være blanke klinger.
Roar Follestad

06. September 2020 kl. 17:18:01
Reply #4

Fagerstad


Eg sjekka alle mine på ein Kongsberg m1846/55 og ingen av dei var trange, dvs gjekk greit på.
To av mine er brunert, nr 1157 og 1205. Resten framstår som blanke.

06. September 2020 kl. 17:43:40
Reply #5

Tinytim


Personlig er jeg 100% sikker på at de som er merket med en stor M, er for marinen. Jeg har hatt masse sånne bajonetter gjennom de siste 20 årene, og en del har vært nr.like med geværet også. De fleste bajonettene har vært blanke eller at bare hylsa har vært brun. Men det finnes enkelte hvor deler av klingen også har vært brune. Jeg har nå solgt nesten alle landmark variantene men har fortsatt noen kammerladere og også en del bajonetter igjen.
Her er de jeg har registrert nå, alle er ikke mine og resten ligger pakket ned så jeg får ikke sjekket merkinger, men alle har stor M i tillegg til våpennr.
5
12
1493
48
100
157
258
432
707
1568
572
1317

06. September 2020 kl. 17:58:59
Reply #6

Øyvind F.

Administrator
Takk for det, Roar. Det er interessant med serienummer over 1100 og Maximil Grans merke. Her kan vi trolig utelukke Hærens M/1846. Gran ble ansatt våren 1848 som kontrolloffisersaspirant. Da han søkte om fast ansettelse som kontrollør i januar 1850, mente direktør Holst ved KV at Gran enda ikke hadde ferdighetene som krevdes for en kontrollørstilling. Gran ble derfor midlertidig ansatt som assistent til kontrolløren, som på denne tiden var Jens Landmark. Han kunne dermed besiktige geværer under Landmarks tilsyn og ansvar.

Bajonettene med serienummer fra 1122–1586 som er merket med M og Maximils Gran «G» må derfor enten ha tilhørt Hærens Modell 1849 produsert i 1851 eller Marinens Modell 1857. Jeg har en M/1849/55 innenfor dette serienummerintervallet, og Grans «G» er stemplet på kammeret og på sideskinnene. Landmark har kontrollert pipen og bunnplaten. Gran må derfor ha hatt «stemplingsrett» i 1851. Vi kan dermed fremdeles ikke si noe eksakt enda, men så lenge vi enda ikke har bajonetter som overstiger nr. 1600 heller jeg mer mot marineteorien.

Det er kjent at KV lot marinegeværene få hærbajonetter som av en eller annen grunn ikke passerte kontrollen, noe Marinen var litt mugne på Marinen for. Jeg tror de kan ha blitt stemplet med en M under kontrollen, men det er bare en teori. Jeg finner det også usannsynlig at både Malmberg og Landmark/Gran skulle kontrollere samme bajonett.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

06. September 2020 kl. 18:01:51
Reply #7

Øyvind F.

Administrator
Og nå ser jeg at også Tinytim har sett en rekke M-merkede bajonetter, der ingen overstiger 1600. Et annet spørsmål kan da være om noen har en marinekammerlader med nummerlik bajonett uten M-merking.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

06. September 2020 kl. 18:13:55
Reply #8

Fagerstad


Eg er ikkje heilt stø på merking. Bilda viser merke på nr 1568 i tillegg til M. Det siste bildet viser kanskje Rustmester Jacobsen sitt (?), det første er kanskje eit kontrollmerke for Landmark (?).

06. September 2020 kl. 22:03:28
Reply #9

Øyvind F.

Administrator
Det er vanskelig å se hva det første er, men det siste bildet viser rustmester Jacobsens merke, ja.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

18. January 2021 kl. 0:19:11
Reply #10

Øyvind F.

Administrator
I dag så jeg en bajonett til salgs med M-merking (nr. 1200), men med kompanimerking som tyder på at den har vært utlevert til en hæravdeling (B 23). Dette svekker marineteorien.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.