forum.svartkrutt.net

Informasjon => Lover og regler => Topic started by: Øyvind F. on 16. October 2017 kl. 7:10:12

Title: Nå blir det enklere å kjøpe svartkrutt
Post by: Øyvind F. on 16. October 2017 kl. 7:10:12
Som dere kanskje har fått med dere har det kommet en ny Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften). Se: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-15-844?q=FOR-2017-08-23-1273

Skyttere med våpenkort for svartkruttvåpen slipper nå å søke politiet om erverstillatelse. Nå holder det å vise våpenkort for kjøp av inntil 3 kg svartkrutt.

For de fleste har det altså blitt lettere å kjøpe svartkrutt. Se også: http://www.svartkrutt.net/nyheter/vis.php?id=114
Title: Nå blir det enklere å kjøpe svartkrutt
Post by: jæger justnæs on 16. October 2017 kl. 7:19:49
Dette er virkelig godt nytt, det flagges her :-)
Title: Nå blir det enklere å kjøpe svartkrutt
Post by: reldor on 16. October 2017 kl. 12:31:20
:clap: :clap: :clap: endelig noe fornuftig:-D


R.
Title: Nå blir det enklere å kjøpe svartkrutt
Post by: Jone T on 16. October 2017 kl. 15:29:25
Dette er jo fantastisk! Men ett spørsmål ang krutt, selger fortsatt maxam krutt til private? De har vertfall avdeling i området
Er ikke veldig lett å få tak i svartkrutt i Stavanger...
Title: Nå blir det enklere å kjøpe svartkrutt
Post by: Skimmerhorn on 16. October 2017 kl. 17:57:14
Har akkurat bestilt meg en brukbar slump med sveitser nå
Title: Nå blir det enklere å kjøpe svartkrutt
Post by: BjørnL on 16. October 2017 kl. 18:01:00
Hei!

Flott. Godt at noen forandringer er til det bedre.

BjørnL
Title: Nå blir det enklere å kjøpe svartkrutt
Post by: Øyvind F. on 16. October 2017 kl. 18:06:14
Absolutt gode nyheter! Dette kan forhåpentligvis virke positivt på aktivitetsnivået rundt om i landet. Nå er regelverket omtrent tilbake til slik det var før trøbbelet begynte i 2005 – bortsett fra at da kunne man kjøpe svartkrutt hos våpenhandelen. Det var tider det.
Title: Nå blir det enklere å kjøpe svartkrutt
Post by: krutnarr on 16. October 2017 kl. 20:16:14
Dette er jo fantastisk. Endelig svinger pendelen i riktig retning :-D
Title: Nå blir det enklere å kjøpe svartkrutt
Post by: qualibra on 17. October 2017 kl. 6:28:06
Tenk at det skulle komme et fornuftig utspill som handler om sivilt bruk av slike ting en gang . Nesten så jeg klyper meg sjøl både her og der, for å kjenne etter om jeg er våken da jeg leser detta .:surprised:
Title: Nå blir det enklere å kjøpe svartkrutt
Post by: Cap'n Redneck on 18. October 2017 kl. 19:04:04
Til Jone:

Nei, MAXAM selger ikke lenger svartkrutt for skyting til private.

Dette "småsalget" er det BørseLars A/S og Christiania Fyrverkeri Compagnie som har enerett på.

Jeg var i kontakt med Maxams hovedlager i Odal for å høre om de kunne sende noen kilo svartkrutt med samme lastebil som gikk til lageret deres i Trøndelag med sprengstoff?

Svaret var at det kunne la seg gjøre hvis de fikk god tid på seg til å innpasse forsendelsen i sitt transportopplegg, men forespørselen måtte helst komme "offisielt" fra BørseLars eller CFC....

Så dette med leilighetstransport av svartkrutt rundt i landet er fortsatt uavklart.