03. December 2021 kl. 4:51:29
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Alt salg av svartkrutt stoppet  (Read 9062 times)

02. November 2005 kl. 16:46:06
Read 9062 times

Øyvind F.

Administrator
Jeg fikk i dag melding om at politiet har stoppet alt salg av svartkrutt i Norge. Politiet krever nå at alle som skal kjøpe svartkrutt fra Winge må forevise tillatelse fra brannvesenet. Lars Winge ringte selv og fortalte dette. Han har ikke lov til å selge et kruttkorn før folk begynner å få disse tillatelsene i orden.

Tillatelsen fra brannvesenet går på oppbevaringen av kruttet. Akkurat hva denne innebærer vet jeg ikke akkurat nå, men sannsynligvis må det være en viss avstand til nærmeste bolighus, noe som har vært nevnt er 200 m. Med andre ord rimelig umulig for de som bor i byene.

Det skal søkes til lokalt brannvesen, og det vi kan forvente oss nå er sannsynligvis en rekke ulike praksiser rundt om i landet.

Fortsettelse følger garantert.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

02. November 2005 kl. 17:00:00
Reply #1

nevS


Har de vekket adolf fra de døde.

finner ikke en eneste bokstav om dette via nettet
her er det nok en som feiltolker regelverket grundig.

vi vanlige dødlige kommer aldri til å få de nødvendige tillatelsene for oppbevaring og kjøp av svartkrutt,

Har en liten tankevekker:

Midt i Oslo sentrum ligger det et gammelt bomberom
masse bebyggelse over der lagres det tonnevis med fyrverkeri,
Det blir pokker meg ikke rørt.

Fy F å jeg blir provosert.:gal:

Jeg vet det er å banne i kjærka men kanskje vi må bruke produktene til hogdons,

Nyt avgassene fra kruttet deres

nevS / SINNAMANN
Samler på sisteplasser.
Skytter ikke samler.
Lytt til erfaringer.
Gode råd som det å tru og synsing funker kanskje når du har prøvd rådene fra en med erfaring.

02. November 2005 kl. 18:38:11
Reply #2

Øyvind F.

Administrator
> finner ikke en eneste bokstav om dette via nettet
> her er det nok en som feiltolker regelverket grundig.

Reglene har vært slik en stund, men brannvernmyndighetene tolket forskriftene annerledes tidligere, slik at vi har kunne fått erverve og oppbevare krutt på vanlig måte. Dersom du sjekker ut «Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26.06.2002> så tror jeg det er den de bruker som grunnlag.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

02. November 2005 kl. 19:27:19
Reply #3

halloway


Heisann,

Fikk melding fra Øyvind om dette i morges.

Jeg har sjekket litt rundt saken og har fått opplyst følgende fra sentral hold i politet.

Det er ikke tatt noe sentralt initiativ om dette. Det er Moss politistasjon som har engasjert seg og selv tatt kontakt med DSB og lokalt brannvesen.

Politidirektoratet har bedt om en redegjørelse fra Moss mht til de opplysninger de har fått fra de aktuelle etater.

Siden forskriftene ble endret for en par år siden, har svartkrutt falt mellom to stoler og ingen har tatt det inn i sin forskrift når det gjelder småsalg til skyttere. Dette er noe POD nå skal se nærmere på og på bakgrunn av det som har blitt utfallet i Moss.

Signaler jeg har fått tyder på at det jobbes for å finne en grei løsning på dette når de aktuelle etater har snakket sammen.

En takk til Øyvind for tipset. Selv om jeg befinner meg på prærien i Kansas, er det ikke langt vei til gamlelandet kommunikasjonsmessig. Håper dette løser seg for dere så raskt som praktisk mulig.

Mvh

Kjell H.
« Last Edit: 02. November 2005 kl. 19:29:06 by 119 »
Våpen & Jus[/link]
HMSC[/link]

02. November 2005 kl. 22:41:50
Reply #4

Øyvind F.

Administrator
> Signaler jeg har fått tyder på at det jobbes for å finne en grei løsning
> på dette når de aktuelle etater har snakket sammen.

Takk for kjapp tilbakemelding. Personlig ble jeg mer beroliget når påleggene kom fra Moss og ikke direkte fra POD. Jeg regner med at det blir ordnet opp i dette spesifike problemet og i gråsonene som omkranser skytter-svartkrutt.

Som nevnt i en annen tråd er logistikkproblemene for oss som ikke bor på Østlandet så store at vi ikke får krutt med det første likvel. Er det grunn til å tro at svartkrutt kjøpt i våpenhandelen noen gang kan avklassifiseres som sprengstoff? Slik det er nå kan ikke svartkrutt transporteres sammen med andre varer.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

03. November 2005 kl. 11:20:38
Reply #5

Chris


For noe tid tilbake tok jeg kontakt med direktoratet for brann og el...  med forespørsel om jeg trengte tillatelse fra brannvesenet for å kjøpe / oppbevare svartkrutt til skyting.

Jeg fikk skriftlig svar med beskjed om at dette ikke var nødvendig.

Jeg skal se om jeg kan finne frem svaret og evt. sende kopi - dersom noen ønsker  det.

Dersom direktoratet opprettholder sitt standpunkt burde dette gå greit.

Jeg ser et problem i forhold til transport utover landet, men det burde det være mulig å organisere.

Flere av de store transportørene har systemer som håndterer transport av sprengstoff - problemet er bare at det koster.

03. November 2005 kl. 13:29:07
Reply #6

nevS


Tok en Telefon til den lokale brannsherrifen og fortalte at jeg ville oppbevare svartkrutt i heimen:
Han lo rått og sa at det er ikke mulig men i samme setning lurte han på hvor mye og jeg svarte 3 kg,
da lo han og sa Ikke no problem så små mengder blir det bare gass av alike vel,
Bare å sende inn en forespørsel så fikk jeg lov til det Under forutsetning av at de vedlagte reglene ble fulgt.
Blant annet at boksene ble oppbevart i en LÅST TREKASSE, og at det var brannslukker i rommet der kruttet ble oppbevart.

De vanlige reglene for oppbevaring av ladekomponenter skal vel ikke overstige mer enn 5 kg ferdigladet ammunisjon, om  det gjelder pr kaliber eller totalt er jeg usikker på og hvordan stiller det seg til de som bruker
munnlader våpen.

Litt lettere til sinns jeg nå.
Da gjenstår det bare å finne ut av reglene for å hente det fra .se selv.

Om det skulle være noen som har sniffet på dette så er det bare å si i fra
jeg er lutter øre.
Samler på sisteplasser.
Skytter ikke samler.
Lytt til erfaringer.
Gode råd som det å tru og synsing funker kanskje når du har prøvd rådene fra en med erfaring.

03. November 2005 kl. 19:02:16
Reply #7

laffa


Hei!  Etter at jeg i sommer flere ganger hadde hørt og lest at brannvesenet stilte ekstra strenge krav til oppbevaring av svartkrutt, ba jeg om en redegjørelse om dette fra brannvesenet i Ålesund. Fikk tilbakemelding samme dag, og jeg siterer:

Gjeldene forskrift: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Røksvart krutt og svartkrutt er definert i samme gruppe dvs: Eksplosiv vare bokstav B
Dermed gjelder samme forhold ved lagring.
Det betyr at du kan lagre uten særskilt tillatelse inntil 5 kg svartkrutt.
Sitat slutt.
Dette svaret ble gitt av en brannmester ved Ålesund brannvesen, forebyggende avdeling. Det er da underlig at en så enkel forskrift kan tolkes så forskjellig   rundt om i landet, og hva i heiteste har politiet med dette å gjøre, så lenge det er brannvesenet som er søkeinstans hvis man ønsker å oppbevare mere enn de 5 kiloa
Hilsen laffa

03. November 2005 kl. 20:06:20
Reply #8

John


Hei Laffa
ja det du skriver stemmer, se dsb sider på nettet( direktoratet for brann og elsikkerhet)Se også unntak fra krav om tillatelse for den som har tillatelse til å inneha skytevåpen og amo. mv. selv lader opp til våpent.

04. November 2005 kl. 20:40:10
Reply #9

Øyvind F.

Administrator
Her følger en liten oppdatering om saken:

Ståle Svendsen i Politidirektoratet (POD) har idag vært i kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) både på e-post og telefon for å få orden på problemet med salg og lagring av svartkrutt. DSB skulle behandle dette som en hastesak på oppfordring fra Svendsen. Svendsen har uttalt til Winge at han håper saken kommer i orden ut i neste uke.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

08. November 2005 kl. 13:23:00
Reply #10

Jarmann


I dag her jeg vært i kontakt med Brannsjefen i min kommune, og en kar hos DSB i Tønsberg ang saken.

DSB sier at svartkrutt er klassifisert under kategori 1.1, og det vil si dynamitt. Frem til 2000 var det en frigrense på intil 5kg for slik oppbevaring. Denne er nå fjernet, og det er blitt satt fokus på det.

Vi må søke Brannvesnet om tillatelse om oppbevaring av avartkrutt, for i det hale tatt ha lov å ta det i hus. Grunnen til dette er at brannvesenet skal vite hvor det finnes eksplosiver i tilfelle brann.

Brannskjefen i Levanger var i hvertfall positiv, og oppfordret meg til å sende en søknad til ham. Denne måtte inneholde informasjon om oppbevaring, formål, beskrivelse av hvaem jeg er for at de skal kunne vurdere om jeg er skikket til å oppbevare og envende svartkrutt.

Min oppfordring: Ta kontakt med Brannsjefen i din kommune, og legg fram problemet. Han kan hjelpe deg!! Da får dere en tillatelse etter gjeldende regelverk, i stedet for å bruke energi på å omgås og endre det.

DSB - Direktoratet for sammfunnssikkerhet og beredskap, tlf: 33412500
« Last Edit: 08. November 2005 kl. 13:29:40 by 158 »
"E de smell e de håp!"

09. November 2005 kl. 13:45:49
Reply #11

John


Mener dette er en sak NSU sentralt bør/må ta opp med DSB på vegne av sine medlemmer.

09. November 2005 kl. 14:57:01
Reply #12

Øyvind F.

Administrator
> Mener dette er en sak NSU sentralt bør/må ta opp med DSB på vegne av sine
> medlemmer.

Det jobbes med saken.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

10. November 2005 kl. 23:07:24
Reply #13

Jarmann


> Mener dette er en sak NSU sentralt bør/må ta opp med DSB på vegne av sine
> medlemmer.

Du må missforstå meg rett. Jag ønsker også at dette problemet skal løses på en enkel måte, og at NSU tar denne saken med DSB er på sin plass. Men hensikten med at vi pr. i dag må søke om oppbevaringstillatelse, er at brannvesenet skal ha oversikt over hvor det finnes svartkrutt i tillfelle brann, ikke å lage et unødig hinder for oss, selv om det i våre øyne har blitt det.
"E de smell e de håp!"

21. November 2005 kl. 17:33:00
Reply #14

Øyvind F.

Administrator
Svaret fra DSB er kommet. Jeg fikk tilfeldig tak i det fra en skytter, og har ikke hørt et pip om saken fra NSU.

Skrivet er datert 11. november 2005 og er sendt til «Landets kommuner>:

Tillatelser til erverv og oppbevaring av svartkrutt

Direktoratet har mottatt en henvendelse fra Politidirektoratet som viser at det er en del uklarheter rundt tillatelser til erverv og oppbevaring av svartkrutt.

Direktoratet har sendt brev til Politidirektoratet, og vil med dette også informere landets kommuner om kravene til erverv og oppbevaring av svartkrutt.

I henhold til forskrift av 16. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff er svartkrutt definert som eksplosiv vare.

Det er et grensesnitt mellom våpenloven og brann- og eksplosjonsvernloven når det gjelder ammunisjon.

Ammunisjon til håndvåpen er unntatt fra brann- og eksplosjonsvernloven mens ammunisjon til teknisk bruk og signalapparater er omfattet. Når det gjelder ammunisjon til håndvåpen så er det kun den ammunisjon som er ferdig oppladet i patroner som er unntatt fra brann- og eksplosjonsvernloven, krutt og tennmidler er ikke unntatt.

Erverv av ammunisjon er unntatt fra forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, når ammunisjonen faller inn under våpenlovgivningen. Våpenlovgivningen på sin side åpner for at man erverve ammunisjon så lenge man fremviser gyldig våpenkort. Igjen må det det skilles mellom ferdig oppladete patroner som faller inn under våpenloven og krutt og tennmidler som faller inn under brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. DSB er kjent med at man hos våpenforhandlere kan få ervervet både krutt, svartkrutt og tennmidler så lenge man kan vise til gyldig våpenkort. Dette er i strid med brann- og eksplosjonsvernloven.

Den som skal erverve svartkrutt må ha en egen tillatelse til dette iht. forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 8-1. I henhold til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §§ 8-2 og 8-3 er det politiet som skal gi tillatelse til erverv av svartkrutt.

I henhold til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 7-1 må den som vil oppbevare eksplosiv vare ha tillatelse. Det er kun inntil 5 kg røyksvakt krutt som kan oppbevares uten tillatelse.

Man må altså ha tillatelse til å oppbevare svartkrutt. Tillatelser til oppbevaring av svartkrutt opp til og med 250 kg gis av kommunen. DSB gir tillatelse til oppbevaring over 250 kg. I forbindelse med bruk svartkrutt til opplading av ammunisjon til eller i eget våpen, bør brannvesenet kun gi tillatelse til oppbevaring av mindre mengder svartkrutt. Direktoratet er kjent med at de som driver med opplading av ammunisjon til eget våpen kan ha behov for ulike typer svartkrutt, men at 3 kg (1 kg av de ulike typene) bør være tilstrekkelig for de fleste.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

21. November 2005 kl. 18:01:52
Reply #15

Øyvind F.

Administrator
Videre sier DSB:

Direktoratet har ikke detaljerte krav til oppbevaring av mindre mengder svartkrutt. Tester foretatt viser imidlertid at svartkrutt ikke skal oppbevares i våpenskap. Det skal heller ikke oppbevares i bolig. Det bør ellers stilles følgende vilkår ifm med tillatelser til oppbevaring av svartkrutt:

1. Den som oppbevarer svartkrutt skal ha kunnskaper som gjør han fortrolig med behandling av svartkrutt og kjent med den risiko som er forbundet med oppbevaringen.

2. All oppbevaring av svartkrutt skal skje på en slik måte at oppbevaringen ikke utgjør særlig fare ved brann og slik at ammunisjonen ikke kommer på avveie eller urette hender.

3. Svartkrutt skal ikke oppbevares i våpenskap.

4. Svartkrutt skal ikke uten at det er særskilt nevnt i oppbevaringstillatelsen, oppbevares med annen eksplosiv vare eller brannfarlig vare eller trykkbeholdere.

5. Røyking og enhver bruk av åpen ild eller bart lys er forbudt der svartkrutt oppbevares, og det skal være tydelig oppslag om dette.

6. Svartkrutt skal oppbevares tørt.

7. Svartkrutt skal ikke oppbevares nærmere varmekilde enn 1 meter. Temperaturen i rom skal holdes jevn og ikke overstige 30ºC.

8. Svartkrutt skal oppbevares lukket i originalemballasje.

9. Svartkrutt skal oppbevares på en oversiktig måte og i skap / lagerromskal det til enhver tid være rent og ryddig.

10. Eventuelt tyveri skal omgående meldes til politiet.

Før politiet gir tillatelse til erverv av svartkrutt bør de forsikre seg om at vedkommende har en tillatelse fra kommunen til å oppbevare svartkruttet.

Dersom noen vil importere svartkrutt fra for eksempel Sverige så må de ha tillatelse til overføring fra DSB. I tillegg må kruttet som overføres være CE-merket.

Konklusjonen blir følgelig:

- Politiet skal en [sic!] egen tillatelse til erverv av svartkrutt (våpenkort er ikke nok).

- Kommunen gir tillaltelse til oppbevaring av opp til og med 250 kg svartkrutt (tillatelsen kan gjøres gjeldende for flere år, så lenge stedet svartkruttet skal oppbevares er det samme).

- Politiet bør sjekke at det foreligger en oppbevaringstillatelse før de gir ervervstillatelse.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

21. November 2005 kl. 22:39:57
Reply #16

jæger justnæs


Om jeg har forstått dette riktig må man:
1.  Søke Brannmesteren i sin kommune om tillatelse til å oppbevare x kilo svartkrutt
2.  Søke Politimesteren om ervervstillatelse

For å kjøpe krutt forevises tillatelse og våpenkort. Enkelt og greit.
Jeg ser for meg at det kan bli mange varianter på søknadene her, så jeg spør om dette:
Finnes det en oppegående skytter her som kunne tenke seg å finne ut av hva slike søknader må inneholde og gjerne lage utkast til eller ferdige søknader som kan hjelpe mange av oss som klør oss i hodet når det kommer til denslags?

En annen ting er distribusjon til distriktene. Slik det er i dag må hver enkelt skytter dra til Moss for å hente krutt. Er det noen med ADR-erfaring som kan se på den biten tror jeg mange hadde blitt glade.
« Last Edit: 21. November 2005 kl. 22:41:24 by 63 »
Best når det smeller!

22. November 2005 kl. 9:56:51
Reply #17

Øyvind F.

Administrator
Jeg sendte en forespørsel til DSB om det i teorien kunne være mulig å få «avklassifisert> svartkrutt brukt av skyttere  slik at det kunne gjøre transport enklere. Svaret fra DSB er gjengitt nedenfor, men kortversjonen er: Nei. Dermed må alle som ønsker å kjøpe svartkrutt kjøre til Moss.

Svartkrutt er klassifisert som "stoffer og gjenstander som innebærer fare for masseeksplosjon, farekode 1.1D" av FN's ekspertkommite for transport av farlig gods, både i løs, granulert og presset form. Denne klassifiseringen er nedfelt i alle internasjonale regelverk for transport av farlig gods, inkludert ADR/RID som gjelder som nasjonale regelverk i Norge gjennom EØS-avtalen. Det er således, blant annet av denne grunn, ikke aktuelt å "nedklassifisere" svartkrutt for transport i Norge. Det er bare når svartkrutt inngår i forskjellige typer gjenstander, f.eks. ferdig ladede patroner og fyrverkerier at klassifiseringen kan avvike fra dette.

FN's klassifisering benyttes også i store deler av verden, bl.a. I Norge, som underlag for generelle klassifisering av eksplosiver for andre formål enn transport, og dette er også nedfelt i den nye anbefalingen fra FN om global harmonisering av klassifisering og merking av farlige kjemikalier som er i ferd med å implementeres over hele verden.

Svartkrutt er ikke av de mest brisante eksplosiver, og vil i "åpen" tilstand normalt gjennomgå en hurtig deflagrasjon (200-300 m/s). Innspent vil det detonere med en hastighet på ca 500 m/s. Det er dog svært følsomt for fordemming, og den hurtige deflagrasjonen vil overgå i en detonasjon ved forholdsvis liten innspenning. Svartkrutt er også følsomt for slag, støt, friksjon og gnist/ild, og er således lett å omsette.

Bruken av svartkrutt er i dag i hovedsak konsentrert om utsprengning av særskilt sårbare fjelltyper for spesiell bruk (skifer, fasadesten etc.) og som basisprodukt i fyrverkerisatser og -drivladninger. Produksjon av svartkrutt er svært risikabel, og blir i de fleste vestlige land terminert etter hvert som fabrikkene "går i lufta".

Håndtering av svartkrutt må skje med stor grad av forsiktighet, og det foreskrives kun bruk av verktøy og utstyr som ikke kan produsere gnister og statisk elektrisitet ved håndteringen. Likeledes er det nødvendig med svært godt renhold på steder hvor svartkrutt behandles.

På grunn av svartkruttets følsomhet er det ikke ønskelig at denne type eksplosiver benyttes til noe formål utenfor det rent industrielle, og DSB ser derfor heller ingen grunn til å innføre lettelser for transport og oppbevaring av denne type krutt for hobbyformål, selv om dette skulle ha vært mulig.

Mvh
Arne Johansen
senioringeniør
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

22. November 2005 kl. 14:19:47
Reply #18

runastav


Hei.
Det er jo lett for myndighetene og forby svartkrutt viss det er det de vil.Men eg trur de må tenke seg vel om først, for eg er overbevisst om at da er det fare for at folk rundt omkring i landet begynner og laborerer sitt eget svartkrutt, og er det noko som er farlig så er det nettopp det.Det snakkes om den farlige transporten heile tida, har noen hørt om ulykker her til lands under transport av svartkrutt? ikkje eg men det er stadig ulykker med tankbiler som transporterer bla Gass Bensin og allverdens kjemikalier på veiene her i landet.
mvh.Runar

22. November 2005 kl. 20:31:31
Reply #19

MM


> Hei.
> Det er jo lett for myndighetene og forby svartkrutt viss det er det de
> vil.Men eg trur de må tenke seg vel om først, for eg er overbevisst om at
> da er det fare for at folk rundt omkring i landet begynner og laborerer
> sitt eget svartkrutt, og er det noko som er farlig så er det nettopp
> det.

Godt poeng. I dagens internett samfunn er det ikke vanskelig å finne oppskrifter heller. Se f.eks. her: Sensurert! :tongue2: Administrator. Dette er en meget intersant side skrevet av en som har forsket MYE på svartkrutt.

PS Jeg anbefaler ikke folk å begynne med svartkruttproduksjon selv!