18. October 2021 kl. 22:05:42
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Alt salg av svartkrutt stoppet  (Read 9040 times)

25. November 2005 kl. 18:43:16
Reply #20

reldor


« Last Edit: 25. November 2005 kl. 18:45:15 by 5 »
Religion er menneskets seier over fornuften.

25. November 2005 kl. 21:09:16
Reply #21

MM


Hvordan kommer dette til å fungere i praksis? Jeg bor i rekkehus, og har en garasje som også er i rekke.

> Direktoratet har ikke detaljerte krav til oppbevaring av mindre mengder
> svartkrutt. Tester foretatt viser imidlertid at svartkrutt ikke skal
> oppbevares i våpenskap. Det skal heller ikke oppbevares i bolig.

Jeg kan dermed ikke oppbevare svartkrutt i boligen min.:crying:

> 4. Svartkrutt skal ikke uten at det er særskilt nevnt i
> oppbevaringstillatelsen, oppbevares med annen eksplosiv vare eller
> brannfarlig vare eller trykkbeholdere.

Bilen er bensindrevet og inneholder dermed brannfarligvare. I nabogarasjene står det både bensindrevne biler og en snøfreser med bensinmotor. Jeg kan dermed ikke ha svartkrutt i garasjen. :crying: I forhold til faren for tyveri er forøvrig garasjen langt mindre sikker en huset.:confused:

Betyr dette at jeg må bygge en egen bod i hagen for å oppbevare en liten boks med svartkrutt?!! :confused:

> Før politiet gir tillatelse til erverv av svartkrutt bør de forsikre seg
> om at vedkommende har en tillatelse fra kommunen til å oppbevare
> svartkruttet.

Hvilke kriterier skal politiet bruke for å gi tillatelse til å kjøpe svartkrutt? Må en dokumentere behov? F. eks ved å ha registrerte våpen som kun kan benyttes med svartkrutt? Hva da med de som skyter med orginalvåpen? Blir de nødt til å søke om å få lov til å registrere våpen de allerede eier for å kunne kjøpe krutt til dem? :confused:
« Last Edit: 25. November 2005 kl. 21:10:21 by 85 »

26. November 2005 kl. 12:46:28
Reply #22

laffa


Hei

 Er det noen som vet hvordan det forholder seg i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med? Siden det henvises til EØSreglene burde vel svartkruttskyttere i andre land også begynne å skjelve i buksa?, eller er det bare norske byråkrater som følger disse direktivene fra EU?
laffa

27. November 2005 kl. 8:49:17
Reply #23

reldor


> Hvordan kommer dette til å fungere i praksis? Jeg bor i rekkehus, og har en
> garasje som også er i rekke.
>
> > Direktoratet har ikke detaljerte krav til oppbevaring av mindre
> mengder


Hei. MM
Slik jeg forstår skrivet fra dsb så er det en anbefaling til brannvesenet
om vilke kriterier man skal følge for å gi oppbevaringstilatelse.

Når det gjelder oppbevaringsted bruk fantasien og finn en fornuftig plasering,og søk om det. F.eks. hva med skap i garasje(låst selvfølgelig) eller en liten kum i hagen. eller et skap på ytter vegg. Det står ingenting om størrelse på oppbevaringstedet..........
Slik jeg forstår skrivet skal kruttet ut av bolig..

På teksten, at krutt ikke kan oppbevares sammen med andre eksplosiver/brannfarlig vare uten at det er gitt tilatelse om dette,
forstår jeg som at det gjelder i oppbevaringskapet og ikke i rommet
hvor skapet står...??

Dette er min tolkning og absolut ikke nødvendigvis riktig:-P

Når det gjelder politiet har jeg fått forklart at vi må til dem
for å få rekvisisjon,og at vi ikke bør søke???? Om dette er 100% endelig det vet jeg ikke......
Kriterie for rekvisisjon må jo da være oppbevaringstilatelsen!?

R
Religion er menneskets seier over fornuften.

27. November 2005 kl. 11:09:04
Reply #24

Øyvind F.

Administrator
Jeg skrev litt om denne saken i Muskedunderen som jeg sendte til trykk før helga, men den kommer sannsynligvis ikke i postkassene med det første, så jeg tar en rask oppsummering.

Det som har skjedd til nå er altså følgende:

1. Noe skjedde i Moss som gjorde at salget ble stoppet.
2. POD ble varslet, de hadde ikke iverksatt noe og sendte saken over til DSB.
3. DSB presiserte i et brev hva som er gjeldende regelverk for oppbevaring av svartkrutt.

Merk ordet presiserte. Det er ingenting nytt i det som kom fram, reglene ble kun understreket slik de er i dag. Reglene har vært slik lenge, men skytter-svartkruttet har vært i en gråsone og blir per i dag behandlet på lik linje med sprengkrutt og andre sprengstoffer. Det er ingen tjent med etter min mening.

Det vi har behov for er en lovendring som gjør at det kan oppbevares en liten mengde svartkrutt til skyting på lik linje med røyksvakt krutt i private hjem. Norsk svartkruttunion vil foreslå en slik lovendring i høringsuttalelsen til forslaget til den nye våpenforskriften. Vi mener dette vil være det beste for alle parter. Det viser seg jo allerede etter kort tid at søknader til forskjellige brannsjefer viser en enorm forskjellsbehandling og ulik praksis.

Når det gjelder andre land så har jeg i det siste samlet inn opplysninger fra samtlige EU-land som har svartkrutt-forbund. Absolutt alle (jeg mangler svar fra et par land) har lovverk som åpner for at skyttere kan oppbevare en begrenset mengde svartkrutt i private hjem. Våpenfiendtlige Storbritannia har eksempelvis lov til å oppbevare 15 kg svartkrutt uten spesiell tillatelse. Sverige har litt problemer med en lignende sak for tiden, men ingenting er avgjort der heller.

Det jobbes altså med saken, hva utfallet blir gjenstår å se. Høringsuttalelsen er ikke ferdigskrevet, så dersom noen har forslag dere ønsker vi skal se på, så ikke nøl med å sende dem til meg.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

27. November 2005 kl. 12:11:35
Reply #25

MM


Det er bra det gjøres noe med saken. Jeg får legge min vanlige skepsis til byråkratiet til side og håper at det blir et positivt utfall.

Et poeng som kan taes med i høringsuttallelsen er at et forbud mot oppbevaring av svartkrutt i bolig er ekstremt usosialt. Bare de som eier egen villa/hus og som har råd, anledning, og plass til å bygge en egen bod kan unngå å måtte oppbevare svartkrutt i eller i tilknytning til boligen. Jeg regner da med at garasjer er uaktuelle pga at de også inneholder bensin/disesel. De som bor i blokk, leiligheter, leier hus eller ikke har hage med tilstrekkelig plass blir dermed eksludert fra å drive med sin idrett.

27. November 2005 kl. 18:16:13
Reply #26

Siggen


>
Jeg mener at avsnittet som Øyvind F. har i sitt innlegg og som jeg gjengir nedenfor, beskriver behovet for krutt til oss svartkrutt folk. Dette er sunn fornuft som også byrokrater bør kunne `svelge ` greit.

> Det vi har behov for er en lovendring som gjør at det kan oppbevares en
> liten mengde svartkrutt til skyting på lik linje med røyksvakt krutt i
> private hjem. Norsk svartkruttunion vil foreslå en slik lovendring i
> høringsuttalelsen til forslaget til den nye våpenforskriften. Vi mener
> dette vil være det beste for alle parter. Det viser seg jo allerede etter
> kort tid at søknader til forskjellige brannsjefer viser en enorm
> forskjellsbehandling og ulik praksis.

01. December 2005 kl. 22:46:57
Reply #27

jæger justnæs


Jeg tok kontakt med ansvarlig for godkjenning av oppbevaringstillatelse for eksplosiver i Kristiansand kommune i dag. Vi hadde et par samtaler over telefon. En slags oppsummering så langt er at vedkommende har satt seg inn i skrivet fra DSB til landets kommuner og funnet noen motsigelser: Kruttet skal ikke oppbevares i egen bolig, men for eksempel bod og garasje. Kan låses inn i trekasse, ikke våpenskap eller lignende, samtidig som kruttet skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Og ifølge reglementet skal visstnok oppbevaringsplass være merket på særskilt måte, litt uforenlig med  utilgjengelighetsargumentet.
Det vil bli gjort en innsats fra denne personen i forhold til oppklaring med de i DSB som var ansvarlig for skrivet(presiseringen av gjeldende regelverk) som gikk ut til alle landets kommuner 4. November i år.
Jeg forsto det videre som at dette var viktig å få ryddet opp i, ettersom flere kommer til å søke og ønsker en likeverdig behandling. Så begynn å søke om oppbevaringstillatelse, folkens.
   
Jeg anbefaler å bruke DSB’s skjemaer i denne saken:
Søknad om tillatelse til oppbevaring av eksplosiver
Søknad om tillatelse til erverv av eksplosive varer

Disse finnes også i PDF-format
« Last Edit: 01. December 2005 kl. 22:54:41 by 63 »
Best når det smeller!