02. August 2021 kl. 1:37:11
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Angående RB 8x58.  (Read 6016 times)

14. September 2011 kl. 12:13:01
Read 6016 times

bo


Hallo folkens,

En heads up.

Snakket for et par uker siden med en hyggelig politimann fra Kripos.
Han fortalte at han nylig hadde vært brukt som ekspertvitne i en rettsak.
Det gjaldt bla aldersfastsettelse av en Rolling Block i 8 x 58.

Meg bekjent så er modellbetegnelsen på disse 1888/91, noe uklart.
Er klar over at det blant mange ennå er stor usikkerhet om det er modellår/patentår eller produksjons år som gjelder. Andre faktorer er mekanisme og tilgang på skudd.
For meg så er det bare et år som gjelder for å være 101% sikker, og det er produksjonsår.

Anyways, historien om politimannen fortsetter.
Kassa på RB’n var produsert i 1876, men løpet i 1895. Ergo var børsa ombygd etter 1890 og er dermed registreringspliktig. Retten mente at med internettet så har tilgangen på skudd/ladekomponenter blitt så god at tilgangen på skudd var ”tilstrekkelig” for at våpenet ikke gikk klar. Mannen ble ikke dømt pga dette, men våpenet ble beslaglagt.

Historien er gjenfortalt etter hukommelsen og er kanskje ikke ordrett korrekt, men håper at poenget kommer klart fram.

Kan være lurt å huske historien over hvis man skulle få en kontroll av politiet.

Legger ved et bilde av merkingen på løp.

14. September 2011 kl. 15:08:51
Reply #1

Hand


Det er vel den vi til daglig kaller 1867/89 ? (Geværet, ikke patronen)

Hand
« Last Edit: 14. September 2011 kl. 15:09:25 by 462 »

14. September 2011 kl. 18:03:29
Reply #2

Browning08


Kan det virkelig være så vanskelig å lese våpenforskriften???
Når det nå tydelig fastsettes "-produsert før 1890" så virker det meningsløst med alle mulig slags tolkninger av dette, inklusive spekulasjoner om modifikasjoner etc. Modellår-toget, ref 1885,  har gått for denne gangen kjære svartkruttvenner!!!

14. September 2011 kl. 19:11:31
Reply #3

festus


> Kan det virkelig være så vanskelig å lese våpenforskriften???

Kanskje ikke, men det kan iblant være temmelig vanskelig å "lese" børsa!... Hvis låskassa på det avbildede geværet er stemplet før 1890, ville i alle fall ikke jeg ant at tallet på løpet var noe annet enn et serienummer- og  gamle børser som ikke er nummerlike er ikke akkurat uvanlig. Jeg hadde gått i baret i god tro på denne, så det er nok ikke så enkelt likevel. ;-)
"En mann kan aldri ha for mye rødvin, for mange bøker eller for mye ammunisjon"
- Rudyard Kipling

14. September 2011 kl. 19:27:32
Reply #4

Trond


Ut fra de gamle reglene var modellfestede geværer fra før 1885 fritatt for registrering. Konsulent Sørlie i Justisdepartementet holdt i sin tid et foredrag om hvordan dette påvirket de norske Remington karabinene med modellene M1888 og M1891. Han sa at politiet her tok utgangspunkt i den opprinnelige modellfestelsen av låskassen og at de dermed måtte betraktes som M1867 modeller og var fritatt for registrering.

Karabinen i denne tråden er ikke norsk (svensk?) og jeg vet ikke om denne er basert på de gamle M1867 låskassene eller om den fikk ny lås som karabin.

Den nye våpenforskriften sier videre at våpen som tidligere var lovlig som uregistrerte, fortsatt kan beholdes uregistrert.

Hadde jeg vært eier av denne og hadde hatt den fra før den nye forskriften, ville jeg ha sjekket meget nøye om når låskassen eventuelt var fra og hevdet det som avgrensningsår under henvisning til Sørlie.

14. September 2011 kl. 20:08:47
Reply #5

Hand


Finnes "haugevis" med 1867/89 som er bygget på gamle m1867 kasser og er stemplet med årstall før 1880.  Vet ikke når produksjonen av 1867 stanset, men kan ikke huske å ha sett 1867/89 med låskasser fra 1880-tallet.  (Påberoper meg ikke å ha fasit, bare observasjoner gjort de siste 22 år)

Hand

14. September 2011 kl. 21:23:03
Reply #6

JollyRoger


Svenskenes 8x58mm RollingBlock M1867/89 var registreringspliktige etter 1885-regelen, grunnet patronkammerets konstruksjonsdato (for sent).

De er fremdeles registreringspliktige etter 1890-regelen, når løpet / kammeret er laget 01.01.1890 eller senere (for sent igjen).

15. September 2011 kl. 7:06:58
Reply #7

skoggangsmann


Poenget er at i følge ny våpenforskrift så har denne ikke tilbakevirkende kraft. Dvs at våpen oppfattet som regfri etter gammel forskrift, amskaffet før ny forskrift ble vedtatt fremdeles er å anse som regfri så lenge opprinnelig eier har den. jeg har selv søkt politiet om import av 8x58 RD etter at ny forskrift ble vedtatt med begrunnelse i fritak pga av ammunisjon og har fått disse innvilget. Spørsmålet er hva som defineres som vanskelig tilgjengelig. poenget er at et beslag som nevnt her er feil lovanvendelse så lenge våpnet er anskaffet før ny forskrift. en forskrift kan ikke gis tibakevirkende kraft. Vi kan godt diskutere alder, kaliber osv, men faktum er at det er gitt tillatelser fra politiet for import av våpen i dette kaliberet etter at ny forskrift trådde i kraft.

15. September 2011 kl. 16:47:51
Reply #8

JollyRoger


> ... men faktum er at det er gitt tillatelser fra politiet for import av våpen i dette kaliberet etter at ny forskrift trådde i kraft.

Åhjada, både mens gammel forskrift var gyldig, og etter innføring av dagens ...

19. September 2011 kl. 5:35:03
Reply #9

Mr. Pitt


For å strekke diskusjonen litt lenger, hva med de britiske Martini-Henry som fikk ny pipe i 1890 årene i .303 British?
Denne patronen var opprinnelig med svartkrutt og kom i 1888.
Old gunfighters never die, we just go on smellin like black powder.

20. September 2011 kl. 1:18:04
Reply #10

AndersG


Usikker..

Bilen min ble bygget i Solihull i 1976, men fikk ny både motor og gear for to år siden. Er det da en 2009-modell?
Umulige ting tar bare litt lengre tid..

20. September 2011 kl. 7:25:55
Reply #11

nevS


Er vel med Range Rovere som 8x58rd rulleklosser.
Går ann å strekke det langt i enhver diskusjon.

Noen våpenkontorer har tillatt kalibret som registreingsfritt andre ikke.
på en måte er det helt ok at det blir satt en grense siden det nå en gang er som de sier i dommen:
>Retten mente at med internettet så har tilgangen på skudd/ladekomponenter blitt så god at tilgangen på skudd var ”tilstrekkelig” for at våpenet ikke gikk klar.

Dette kan de gjøre med hjemmel i våpenloven hvor det står:
>§ 1. Våpen som ikke anses som skytevåpen (ikke-kontrollpliktige våpen)

>Svartkruttvåpen produsert før 1890 anses som ikke-kontrollpliktige våpen etter våpenloven § 1 annet ledd. Det samme gjelder skytevåpen produsert i eller etter 1890 dersom Politidirektoratet har funnet dem egnet til kun å avfyre ammunisjon som enten er utilgjengelig i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning.
>Den som før forskriftens ikrafttredelse innehar rifler eller hagler med modellår før 1885 eller pistoler eller revolvere med modellår før 1871 kan beholde disse uten særskilt tillatelse.


Det året rullekolssen er bygget om for å ta 8x58 patronen er da ombyggingsåret,
samtidig fikk gæveret en ny modell betegnelse, m1889 hvis du er så heldig å ha en av de som ble bygget om da så er det registreringsfritt etter loven,
siden vi har et så fint rettssystem så tviler jeg på at det går i gjennom uansett.

Dommen i denne saken har blitt sagt så derfor er vel saken klar,
8x58RD Rollingblock rifler er å blir registreringspliktige synd men sant.
da er det vel opp til enhver om den skal ødelgges såpass at den kan henge på veggen eller gjøre den om til spiker eller deler til Range Rovere.
Samler på sisteplasser.
Skytter ikke samler.
Lytt til erfaringer.
Gode råd som det å tru og synsing funker kanskje når du har prøvd rådene fra en med erfaring.

20. September 2011 kl. 15:37:52
Reply #12

AndersG


Nja... er ikke veldig enig i at det er å strekke det, modellbetegnelse på våpen type 1874/91 osv kommer jo av en endring som er gjort - og det skal ikke mere til enn å bytte baksikte før en modell får et nytt årstall slengt på betegnelsen sin, men det var vel produksjonsåret som var greia ikke sant?

Norsk lov skal formuleres og forstås i Norsk språk, og i språket er det definitivt forskjell på "porodusert" og "ombygget / endret".

Men jo, man hadde sikkert tapt i retten :sur:
Umulige ting tar bare litt lengre tid..