02. August 2021 kl. 1:01:13
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Tiltak i «kruttsaken» - svar fra DSB  (Read 4433 times)

13. December 2005 kl. 16:01:45
Read 4433 times

Øyvind F.

Administrator
I dag ble det oversendt et skriv fra Norsk Svartkruttunion til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap angående problemene med erverv og oppbevaring av svartkrutt for oss skyttere.

Dokumentet er forfattet av Christian S. Mathiassen fra Bergen Pistolklubbs svartkruttgruppe og undertegnede, Øyvind Flatnes. Dokumentet ble godkjent av NSUs styre i går, sammen med en høringsuttalelse med hensyn til forslaget til ny våpenforskrift som vi også står bak. Høringsuttalelsen dreier seg også for en stor del om «kruttsaken>. Denne vil bli oversendt Justis- og Politidepartementet om kort tid.

Christian skal ha en meget stor del av æren for at dette arbeidet ble påbegynt. En svartkruttskytter som samtidig er advokat er god å ha når lover og forskrifter skal leses og forstås. Han har utvist et prisverdig initiativ.

Nå håper vi at DSB kan skille sterkere mellom skyttere og entreprenører når det gjelder erverv og oppbevaring av svartkrutt. Merk at jeg har sensurert alle e-postadresser i skrivet for å ikke påføre folk unødig spam.

Dokumentet til DSB kan leses her.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

13. December 2005 kl. 17:13:57
Reply #1

Rotta


Når man leser de brevet blir man jo hellig overbevist om at DSB kommer til å slå retrett? Flott jobb gutter!

-Rotta
-Rotta

14. December 2005 kl. 9:07:40
Reply #2

nevS


Tar av meg hatten, og bukker ærbødigst..

nevS
Samler på sisteplasser.
Skytter ikke samler.
Lytt til erfaringer.
Gode råd som det å tru og synsing funker kanskje når du har prøvd rådene fra en med erfaring.

15. December 2005 kl. 17:50:07
Reply #3

jæger justnæs


All honnør til herrene Flatnes og Mathiassen! Et meget godt stykke arbeid. Jeg er av den mening at vi svartkruttskyttere er heldige som har folk som viser sånn glød og entusiasme for den gode sak.
Best når det smeller!

25. January 2006 kl. 9:21:50
Reply #4

Øyvind F.

Administrator
Jeg purret opp DSB idag, og fikk opplyst at svar kunne forventes i i løpet av uke 5, dvs. neste uke.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

05. February 2006 kl. 18:32:43
Reply #5

wiking


> Jeg purret opp DSB idag, og fikk opplyst at svar kunne forventes i i løpet
> av uke 5, dvs. neste uke.


Vi får håpe på positivt svar da. Har hatt lyst og bli med i svartkrutt, men så lenge dette problemet pågår er det jo liten vits i.

17. February 2006 kl. 9:12:11
Reply #6

Øyvind F.

Administrator
NSU har nå fått svar fra henvendelsen til DSB. Kort fortalt er det ingenting nytt, og DSB ønsker ikke å gå tilbake på rundskrivet. Det som er positivt er at det sies at:

«Så lenge forskriftene er som nå, må den som vil erverve ha tillatelse. DSB har forståelse for de utfordringer NSU nå møter med nye krav, men vi vil ikke endre noe av innholdet i våre brev til landets kommuner og Politidirektoratet på nåværende tidspunkt. Vi ønsker derimot en dialog med NSU og Politidirektoratet for å se på mulighetene for et bedre tilpasset regelverk når det gjelder erverv og oppbevaring av krutt i faregruppe 1.1C og at dette kan tas inn i regelverket ved en senere anledning.>

Jeg hadde en samtale med saksbehandler i dag, og han påpekte at det var forskjell på oppbevaring av krutt i bulk, det vil si i kruttbokser og oppladet ammunisjon. På spørsmål om hvordan vi ladet opp krutt så fortalte jeg at det i hovedsak var tre metoder: vanlige messingpatroner, papirpatroner og plastreagensrør. Han tolket regelverket dit hen at alle disse tre typene var oppladet ammunisjon og dermed kunne oppbevares som ammunisjon i forskriften. Problemet er at det ikke står noe om dette i brevet.

DSB virker ikke avvisende til en løsning, men ønsket NSUs synspunkter på hvordan kruttet eventuelt kunne oppbevares, og en dialog med POD.

Her er svaret i sin helhet:

Erverv og oppbevaring av svartkrutt
 
Det vises til brev av 14.12.2005.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) takker for et instruktivt brev med framstilling av Norsk Svartkruttunion (NSU) som skytterforbund og skyting med historiske våpen der det kreves at våpnene lades med spesielt krutt.

Forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og våpenforskriften etter våpenloven har en del overlappende bestemmelser som det nå arbeides med å få harmonisert. DSBs målsetning er at alt av eksplosiver til håndvåpenammunisjon bør reguleres av våpenforskriften, men at alt som vedrører tilvirking av ammunisjon for salg skal reguleres i DSBs regelverk.

Et av de produktene som skaper vansker her er svartkrutt. Årsaken ligger i produktets egenskaper ved at det kan massedetonere. Produktet er da derfor også klassifisert i FNs transportklassifiseringssystem som massedetonerende i faregruppe 1.1C. I Norge benytter vi dette klassifiseringssystemet også ved oppbevaring. Ved forskriftsendringen i 1999 for oppbevaring er det fra 2000 ikke lengre tillatt å oppbevare sprengstoff og krutt i faregruppe 1.1 uten tillatelse. Den tidligere frimengden på 5 kg eksisterer ikke etter 1.1.2000. Vi forutsetter at denne nå 5 år gamle endringen i regelverket er kjent for alle med interesse i disse spørsmål.

Motivasjonen for å ta bort frimengden på 5kg for faregruppe 1.1 var bl.a. at en ikke vil ha massedetonerende eksplosiver plassert noe sted uten oversikt for innsatspersonell ved brann og lignende. DSB har også resultater fra testing av forskjellige typer krutt i våpenskap samt tester av gunpowder og shooters powders i containere og bygning utført  ved HSLs laboratorier i Buxton, som viser at ved den minste innspenning detonerer svartkrutt og gir store bygningsmessige skader og splinthastigheter som er meget høye. Derfor tillates ikke disse varene oppbevart i bolig eller boenhet. Det er kommunene som gir tillatelser til mengder opptil 250 kg NEI.

Når det gjelder tillatelse til erverv er dette regulert i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 8-3. og det er politiet som utsteder tillatelsen. Så lenge forskriftene er som nå, må den som vil erverve ha tillatelse.
DSB har forståelse for de utfordringer NSU nå møter med nye krav, men vi vil ikke endre noe av innholdet i våre brev til landets kommuner og Politidirektoratet på nåværende tidspunkt. Vi ønsker derimot en dialog med NSU og Politidirektoratet for å se på mulighetene for et bedre tilpasset regelverk når det gjelder erverv og oppbevaring av krutt i faregruppe 1.1C og at dette kan tas inn i regelverket ved en senere anledning.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for farlige stoffer og transport av farlig gods
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.