16. October 2021 kl. 20:46:57
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Kjøpetillatelse  (Read 2855 times)

08. January 2014 kl. 4:54:00
Read 2855 times

olav


Jeg har fått napp i en kombinasjonsgevær av Husquerna 17c med 16/12 mm løp strøkne , i motsetning til de som har bydd meg et slikt til priser opp i 8000 kr har jeg et tilbud her i Sverige på 2000 svenske kr .

Hvordan går jeg frem med politiet angående import tillatelse samt avregistrering ?

Har en nydelig liten S&W revolver i 32 S&W kaliber med all blånering inntakt og speilblanke løp 1889 modell .

Kunne byttet denne innn i et kjøp av en Husquerna modell 37 med riflesett enkel utørelse .

Prisene på hylser gamle kalibre har tatt av , jeg bruker mellommenn  da jeg ikke kan reise og hente selv.

Er det tilgang i Sverige p de gamle kalibre og evt hvilke folk å kontakte .

Skal starte opp med kaldpressing av kuler i 452" ogival hul og flatbase samt Manstopper og Enfield kule med hulbaser  , der kan jeg og lage de gamle kalibre med enkle midler mot blying .
Og 38/200 m/hul og flat base samt SWC og WC i ønsket vekt og utførelse .

Doktorene har fått stablet meg opp med nye medisiner s jeg har fått håp men får se .

08. January 2014 kl. 9:59:57
Reply #1

martini


Hei Olav  Jeg har kjøpt en rollingblokk fra Sverige,det var en lang prosess 3 mnd tok det før jeg kunne ta den hjem til Norge.Det er selger som skal ordne med pappirene.Det skal søkes om exporttillatelse,dette koster kr 700,- Du må vedlegge ligningsattest eller annen dokumentasjon som sier at du bor i den adr du har oppgitt som mottaker adr.Du må også skrive under på et dokument som sier at våpnet er solgt og exportert til Norge (snall arms certificate).

08. January 2014 kl. 11:57:34
Reply #2

Hiorthefot


Men har du sjekka at den er prod før 1890 med tanke på avregistrering? Dei fleste er produsert seinare. Ellers Lykke til!

08. January 2014 kl. 14:06:57
Reply #3

skoggangsmann


Til første del. Søk poitiet på normal måte men til begrunnelse til samling. legg ved følgende vedlegg:
"Vurdering:
Det vises til Forskrift 25. juni 2009 nr. X om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. § 1 Våpen som ikke anses som skytevåpen (ikke-kontrollpliktige våpen)
”Svartkruttvåpen produsert før 1890 anses som ikke-kontrollpliktige våpen etter
våpenloven § 1 annet ledd. Det samme gjelder skytevåpen produsert i eller etter 1890 dersom
Politidirektoratet har funnet dem egnet til kun å avfyre ammunisjon som enten er utilgjengelig
i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen
tilvirkning.”
I henhold til over nevnte søkes det herved om fritak fra behovsprøving for å inneha våpenet som angitt under.

Våpen:
Kombi
Fabrikat: Husqvarna
Kaliber: 16 og 12.17x44R
Våpnet er ikke trykkskutt for røyksvakt krutt. Riflekaliber er oppgitt i ”antique firearms: obsolete calibers”. Som utgått. Tidligere praksis hos politiet i henhold til §1 i våpen forskriften. tilsier at våpenets kaliber og alder gjør at den oppfyller kravet om å være et ikke kontrollpliktig våpen."

Trenger du hjelp med å få den over grensen så send en melding.
Lykke til:-)

Hilsen
Helge

09. January 2014 kl. 9:07:18
Reply #4

Hiorthefot


Alderen på børsa kan du finne på denne sida:

http://www.skydevaaben.com/hvasno/info.xml