02. August 2021 kl. 1:59:45
forum.svartkrutt.net

Author Topic: EU vil forby hjemmelading.  (Read 3611 times)

14. April 2016 kl. 22:22:54
Read 3611 times

NilsDette er dårlig nytt også for oss svartkruttskyttere vist det blir vedtatt i EU.
Forbud  mot hjemmelading setter en stopper for mange våpen.

14. April 2016 kl. 22:53:07
Reply #1

Roy-Terje Kjoberg


Det er produksjon for salg som skal bli forbudt for private. Vi kan fremdeles få lade til eget bruk.

15. April 2016 kl. 6:37:48
Reply #2

nevS


produksjon for salg har vel vært forbudt i lang tid
Samler på sisteplasser.
Skytter ikke samler.
Lytt til erfaringer.
Gode råd som det å tru og synsing funker kanskje når du har prøvd rådene fra en med erfaring.

15. April 2016 kl. 18:41:42
Reply #3

Burgsmuller


Stemmer det nevS men det er noen få som har disp
« Last Edit: 15. April 2016 kl. 18:42:20 by 931 »
T.B

17. April 2016 kl. 15:54:53
Reply #4

Nils


Ja får håpe dere har rett i at dette bare gjelder for salg av ammunisjon.

(3d) It should be specified that the
activities of a dealer include not only the
manufacturing but also the modification
or conversion a firearm, such as the
shortening of a complete firearm, and in
addition the modification or conversion of
parts of firearms and of ammunition, and
that, therefore, only authorised dealers
should be permitted to engage in those
activities.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-578.822+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

17. April 2016 kl. 17:20:21
Reply #5

Roy-Terje Kjoberg


Så langt er det ikke noe som tyder på at hjemmelading skal forbys. En annen sak er vel hva som skjer med muligheten til å kjøpe svartkrutt og tennhetter for privatpersoner.
Ser på andre fora at det er et ganske stort engasjemang i denne saken.

08. June 2016 kl. 10:33:04
Reply #6

Nils


In the name of the fight against terrorism and organized crime, the Dutch Presidency proposed to ban reproductions of antique firearms.  http://firearms-united.com/2016/06/04/eugunban-faces-press-release-attacks-the-dutch-presidency/

08. June 2016 kl. 11:10:44
Reply #7

Roy-Terje Kjoberg


Dette er ett av 300 forslag som er kommet inn i forkant av behandlingen til hvordan det endelige forslaget skal utformes. Et forslag for forslagets skyld. Hollenderne vil ha dette inn før de må gi fra seg formannskapet i EU (nå i juni) til Slovakia som har en helt annen holdning til direktivet - og som blir sittende med formannskapet ut desember.
Det ser mer ut for at dette kan trekke ut enn at et forslag til vedtak kommer i den nærmeste fremtid.
« Last Edit: 08. June 2016 kl. 11:11:17 by 1708 »