16. October 2021 kl. 11:48:13
forum.svartkrutt.net

Author Topic: www.stopp-blyforbudet.com  (Read 4916 times)

07. November 2004 kl. 18:37:12
Read 4916 times

Blyforkjemper


Sjekk ut denne: www.stopp-blyforbudet.com
Siden er nettopp startet av meg, og fortsatt under utvikling.
Sluttstykke.com har allerede diskutert den.
Lead is the first and oldest of the seven metals of alchemy (gold, silver, mercury, copper, lead, iron & tin). The symbol for lead was also used to represent the planet Saturn in astrology.

08. November 2004 kl. 15:29:08
Reply #1

Pelsjeger


Som haglemann støtter jeg selvfølgelig tiltaket men jeg tror det skal snø opp ned i helvete før dette forbudet blir omgjort. Men det som kanskje kan gjøres noe med er forbud mot blyammunisjon generelt. Svenskene har jo et sånt forbud på trappene. Blyforbud er jo en del av en internasjonal politisk trend, og selv om det er feil, feil og atter feil, så spørs det om det er mulig å få det omgjort. Hvordan skal det såfall løses?

09. November 2004 kl. 18:45:17
Reply #2

Blyforkjemper


Pelsjeger skrev:
> Som haglemann støtter jeg selvfølgelig tiltaket men jeg tror det skal snø
> opp ned i helvete før dette forbudet blir omgjort. Men det som kanskje kan
> gjøres noe med er forbud mot blyammunisjon generelt. Svenskene har jo et
> sånt forbud på trappene. Blyforbud er jo en del av en internasjonal
> politisk trend, og selv om det er feil, feil og atter feil, så spørs det
> om det er mulig å få det omgjort.


Svar:
Som aktivt medlem av NFPS/SSL, aktiv innen pistol under NSF (deltager på
konferansen til Fagkomite Pistol, Hell 29-31.oktober), rype/skogsfugl jeger
og driver noe lerdueskyting på si er jeg sterkt engasjert i
skytingens/jaktens fremtid i Norge.
Myndighetene har på fullstendig sviktende grunnlag trumfet gjennom fullt
forbud mot blyhagl fra 1. januar 2005, Norges Jeger og Fiske Forbund har
diltet etter og logret som en trofast hund. De har på topplan
tilsynelatende like lite innsikt i hva de gjør som myndighetene.

Nå tar de kvelertak på hagleskytterne, det neste blir rifle og
pistolammunisjon.
Det vil bety slutten for skyting og jakt i Norge da det ikke finnes gode
alternativer til bly.
Det viser seg at alternativene til blyhagl har både miljømessige og
prismessige bakdeler som vi ikke kan akseptere.
Eneste alternativet som fungerer er Vismuthagl, men her vil pris og
tilgjengelighet raskt kvele aktiv bruk. Vismut er forresten et biprodukt
ved blyproduksjon....

Jeg er en av 3 initiativtakere bak aksjonen Stopp blyforbudet,
www.stopp-blyforbudet.com. Sjekk denne siden og ta et standpunkt,
likegyldighet fører til undergang.

Hensikten her er å unngå at myndighetene "forgriper" seg på resten av jakt
og skyttermiljøet.
Vi har jo innsett at blyforbudet er kommet, og en lov er veldig vanskelig å
gjøre mildere når den først er vedtatt.
Et annet viktig delmål er å spre informasjon til jegere og skyttere slik at
motstanden blir massiv når neste trinn fra myndighetene innledes.
Som jeger og skytter har vi jo våpen, og akkurat DET er en stor kvise på
myndighetenes rompe. De vil ha bort private våpen, enkelt og greit. De har
enda ikke grunnlag nok til å totalforby våpen, men de går bakveien ved å
gjøre det så vanskelig og dyrt at aktiviteten begrenser seg selv. Og er du
ikke beviselig aktiv, da har du ikke grunnlag for å eie våpen og
våpenkortet tilbakekalles....

Vi tenker på fremtiden, ikke i nuet.


Med vennlig jeger og skytterhilsen
Blyforkjemper
« Last Edit: 09. November 2004 kl. 18:45:43 by 84 »
Lead is the first and oldest of the seven metals of alchemy (gold, silver, mercury, copper, lead, iron & tin). The symbol for lead was also used to represent the planet Saturn in astrology.

14. November 2004 kl. 13:04:05
Reply #3

Blyforkjemper


Hva er vel svartkruttskyting uten blykuler??
Blyhagl forbudet er kun første ledd i retning et totalforbud mot blyholdige prosjektiler. Pr. dags dato finnes det ikke noe alternativ til bly. Vil ikke DU bruke ditt kjære svartkruttvåpen i fremtiden?

Jeg savner initiativ fra dere i denne saken.
Det later ikke til at dere ser alvoret.

Spam fjernet. Admin
Lead is the first and oldest of the seven metals of alchemy (gold, silver, mercury, copper, lead, iron & tin). The symbol for lead was also used to represent the planet Saturn in astrology.

14. November 2004 kl. 13:41:49
Reply #4

Admin

Administrator
For det første: alle svartkruttskyttere er imot blyforbudet. Punktum.

For det andre: du/dere har et stort troverdighetsproblem. Hvem er du egentlig? Jeg kjenner få som vil diskutere en slik sak med noen uten å vite hvem de er. Hvilken rett har du til å kreve engasjement av andre når du ikke presenterer deg? Du har heller ikke vist hva din spesifikke strategi er for å få omgjort blyforbudet.

For det tredje så bør du/dere skjerpe retorikkbruken. Sitater som «Norges Jeger og Fiske Forbund har diltet etter og logret som en trofast hund> sier vel sitt. NJFF har over 100 000 medlemmer og du starter med å æreskjelle organisasjonen. Du kaller altså 100 000 potensielle støttespillere for hunder. Smart.

Du viderefører på sett og vis paranoia-retorikken til eksempelvis NV istedenfor å beholde en saklig og argumentativ tone. Her har du en del å lære av for eksempel Kjell Heilevang. Du er sikkert klar over at for å lykkes i stoppe blyforbudet så må du skaffe støtte fra mange av forbundene som har skyting på sitt program, inkludert NJFF.

Vi er meget klar over alvoret, men innlegg som dette har dessverre ingen troverdighet. Du er velkommen til å prøve på nytt.
Admin

14. November 2004 kl. 15:27:08
Reply #5

Blyforkjemper


Vi har ikke noe problemer med å stå frem med navn.
Det hele startet med en utsending av e-post til ca. 150 personer som vi mener har interesse av å støtte denne saken, der opplyste vi fullt navn og yrkestittel på samtlige.

Jeg heter Eirik Lunde, bosatt i Stavanger, ihuga våpen og skyte entusiast, Sivilingeniør Materialteknologi (inneholder bl.a. uorganisk kjemi).
De to andre er Sindre Thirud, sivilingeniør Maskinteknikk (spes. damp og forbrenningsteknikk) og Graham Lord, Europeisk Sveisespesialist (EWS), nå kvalitetssikrings-spesialist. I tillegg har Morten Vinje blitt med som følge av diskusjonen på Sluttstykke. Morten er ingeniør, maskinteknikk (kulde og energiteknikk, konstruksjon, verkstedtekn autmasjon....) og jobber nå som prosjektleder. Morten var og meget sentral person i kampen mot forbudet mot lyddempere som NJFF støttet, den kampen vant jegerne/skytterne. Forbudet var her tuftet på "føre var" prinsippet, men "føre var" mot hva fikk en aldri noe konkret svar på.

Historien gjentar seg i denne saken.
"Føre-var" prinsippet er jo i og for seg greit nok, men det kunne vært utført på en helt annen måte.
Bidrag til skytebaner for å bygge disse om ved for eksempel oppsamlingsduk av hagl. Dette er gjort med hell i USA. Oppsamlingens hensikt er ikke i første rekke med tanke på miljøet der det ikke er myr eller annet som vi vet kan gi noe oppløsning av bly, men rett og slett resirkulering!!

I våtmarker har vi forståelse for blyforbud, men på høyfjellet og i de dype skoger, nei.
Mengden bly pr. kvadratkilometer er så forsvinnende liten.

Wolfram mistenkes for å være kreftfremkallende, hvordan kan det presenteres som et godt alternativ?

Stål ruster, det dannes jernoksider som har flere uheldige effekter:
- Det er dødelig for fisk, jernoksidet legger seg på gjellene og fisken kveles.
- Det er en "metalltransportør", d.v.s. at det løser ut bl.a. bly og drar dette med seg i vannføringen. Hvordan vil DET påvirke avrenningen fra eksisterende baner som nå ikke har et påviselig blyproblem?
Hadde det på Løwenskiold blitt benyttet stål i stedet for bly opp i gjennom tidene ville det vært en mengde rustet stål der tilsvarende 1000 rustne bilvrak!! Ref. Kåre Nicolaysen´s artikkel på www.skyting,no.

Nikkel er en av bestandelene i stålhagl, nikkel er jo kjent som et lite miljøvennlig metall.

Wismuth er det eneste ikke-giftige tungmetallet, men pris og tilgjengelighet gjør det uaktuellt i stor skala. Det er dessuten et biprodukt fra blyproduksjon!!
« Last Edit: 14. November 2004 kl. 15:28:10 by 84 »
Lead is the first and oldest of the seven metals of alchemy (gold, silver, mercury, copper, lead, iron & tin). The symbol for lead was also used to represent the planet Saturn in astrology.

14. November 2004 kl. 15:37:44
Reply #6

Blyforkjemper


> For det tredje så bør du/dere skjerpe retorikkbruken. Sitater som «Norges
> Jeger og Fiske Forbund har diltet etter og logret som en trofast hund>
> sier vel sitt. NJFF har over 100 000 medlemmer og du starter med å
> æreskjelle organisasjonen. Du kaller altså 100 000 potensielle
> støttespillere for hunder. Smart.
>
> Du viderefører på sett og vis paranoia-retorikken til eksempelvis NV
> istedenfor å beholde en saklig og argumentativ tone. Her har du en del å
> lære av for eksempel Kjell Heilevang. Du er sikkert klar over at for å
> lykkes i stoppe blyforbudet så må du skaffe støtte fra mange av forbundene
> som har skyting på sitt program, inkludert NJFF.


Det er NJFF sentralt som er problemet, ikke det store flertallet av medlemmene. Svært mange har meldt seg ut av NJFF i protest mot deres behandling av saken, endog flere lokallag. Motstanden mot dette forbudet ER stor, vårt formål er å engasjere den gjengse norske skytter og jeger på tvers av forbundene og aktivitetsnivå. Stå samlet som gruppe for på en saklig måte å kjempe mot et svært dårlig begrunnet forslag.
I lyddemper saken var det endog NJFF som foreslo forbudet, det var ikke et politisk ønske i første rekke....  (ref. Morten Vinje)

Det er en uttalt målsetting å få så mange som mulig av forbundene med i dette oppropet, og tale med en tunge.

Hensikten med dette tiltaket er å ivareta grunnlaget for at vi kan drive jakt og skyting også i fremtiden.

Enhver sammenlikning med NV og deres fremgangsmåte er uønsket, den har vist seg å føre galt avsted.
« Last Edit: 14. November 2004 kl. 16:20:28 by 84 »
Lead is the first and oldest of the seven metals of alchemy (gold, silver, mercury, copper, lead, iron & tin). The symbol for lead was also used to represent the planet Saturn in astrology.