15. October 2021 kl. 22:16:43
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Høyesterett har talt  (Read 4071 times)

17. November 2004 kl. 17:42:56
Read 4071 times

Tomo


Høyesterett har nå tatt sin besluttning i saken angående Våpenlovens §27a v. s. grunnlovens §102.

Her bringes et uttdag fra dommen:

"Våpenlovgivningen er et resultat av disse forhold og av myndighetenes erfaringer med uvettig våpenbruk m.m. som følge av skjødesløs oppbevaring i hjemmet.
Ordningen synes også å ha sammenheng med en stadig økende voldstendens i de siste tiår før lovendringen i 1998. Fremlagte tall fra statistikk over anmeldte lovbrudd viser for eksempel mer enn firedobling av antallet væpnede ran i perioden fra 1994 til 1998.
Endringene i våpenloven kom i tillegg til andre lovendringer som tok sikte på å forhindre ulovlig våpenbruk."

På bakgrunn av dette må vel trekke den konklusjon at vi som er edruelig, påliterlige og erklært egnet av politimyndighetene til å bruke og oppbevare våpen etter lover og forskrifter bidrar til denne begredelige økning av kriminalitet der våpen er innblandet.

Vi sports og konkurranseskyttere bør derfor bidra til at denne negative tendens reduseres betraktelig.
Min sterke oppfordring til dere alle blir derfor:
Ta kontakt med ditt lokale politi og be om at de kommer hjem til dere for å kontrollere at dine våpen oppbevares forsvarlig.

Vær sammfunnbevist og ring allerede i dag!

Med påholden penn og et ikke så lite skjevt smil, erbødigst

Tomo

02. December 2004 kl. 22:53:56
Reply #1

Erling


Nokon som veit om saksøkar Fosjord får behalde våpna?

Erling