04. December 2021 kl. 23:13:21
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Ny tønne i gammel revolver  (Read 3907 times)

22. January 2012 kl. 13:28:39
Read 3907 times

festus


Hvis jeg har en original Remington NM Army med utrustet tønne, kan jeg da fritt kjøpe ei nyprodusert tønne fra USA slik at jeg får brukt den, eller blir den nye tønna da registreringspliktig? Og vil en repro-tønne overhodet passe i en original? (Jeg er innforstått med at den sikkert uansett ville falle utenfor alle mulige klasser i NSU...)
"En mann kan aldri ha for mye rødvin, for mange bøker eller for mye ammunisjon"
- Rudyard Kipling

22. January 2012 kl. 14:15:50
Reply #1

reldor


Moderne/nyprodusert tønne er reg.pliktig.
Ny eller original tønne må tilpasses uansett men en original trenger
mindre tilpassing.

R.
Religion er menneskets seier over fornuften.

22. January 2012 kl. 14:49:04
Reply #2

festus


Takk for svar! Det var vel det jeg egentlig hadde mistanke om... Da tror jeg heller jeg satser på å få tak i en skytbar original. Vet noen hva en grei men ikke nødvendigvis veldig pen en ligger på i pris, sånn ca.?
"En mann kan aldri ha for mye rødvin, for mange bøker eller for mye ammunisjon"
- Rudyard Kipling

22. January 2012 kl. 15:54:33
Reply #3

bosnes


Revolvertønne blir ikkje rekna som våpendel etter våpenlova og er difor ikkje registreringspliktig.

22. January 2012 kl. 16:02:13
Reply #4

festus


Nå blir jeg litt usikker her?...
"En mann kan aldri ha for mye rødvin, for mange bøker eller for mye ammunisjon"
- Rudyard Kipling

22. January 2012 kl. 16:09:31
Reply #5

bosnes


Her har du det frå POD (siste våpenrudskrivet) Har sjølv kjøpt tønne uten papir:

"2.3 Nærmere om begrepet «våpendel» -registreringsplikt
Etter våpenloven § 2 gjelder loven også for våpendeler. Det følger av § 7 at «våpendeler» er registreringspliktige. Med våpendel forstås piper og låskasser.
Piper omfatter også innstikningspiper såfremt de kan benyttes i registreringsfrie våpen, dvs § 5-våpen. Bestemmelsen har i første rekke praktisk betydning for hagler som er lovlig ervervet av nåværende eier før 1. oktober 1990 og som ennå ikke er underlagt registreringsplikt. Ved bruk av slike innstikningspiper vil slike registreringsfrie våpen gis samme karakter som registreringspliktige.
Det samme som gjelder for innstikningspiper, gjelder også for de såkalte innleggspatroner, som funksjonerer på samme måte. Etter våpenforskriften § 22 kan piper skiftes ut hos autorisert våpenhandler mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Denne bestemmelsen gjelder bare hvis man bytter ut pipe av samme kaliber.
Skal man bytte kaliber må det søkes om ervervstillatelse på vanlig måte. Det tidligere unntaket fra denne bestemmelse for medlemmer av Det frivillige skyttervesen (DFS), er ikke videreført i den nye forskriften.
Begrepet «låskasse» er vanskelig å definere, ettersom betegnelsen passer dårlig på en del våpentyper.
Rifler:
Revolvere: Automatpistoler:
Begrepet omfatter ikke sluttstykket. Låskassen er som hovedregel den delen pipen er montert i. Låskassen skal være nummerert og ført inn i våpenregisteret.
Rammestykket omfattes av begrepet låskasse.
Våpenets ramme ansees som låskasse.
Det er imidlertid forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha glidestykke (sleide/sluttstykke eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler, jf. våpenforskriften § 22 annet ledd.
Øvrige deler omfattes ikke av våpenloven, og kan fritt erverves og omsettes."

22. January 2012 kl. 16:19:08
Reply #6

festus


Takker og bukker! :-)
"En mann kan aldri ha for mye rødvin, for mange bøker eller for mye ammunisjon"
- Rudyard Kipling

22. January 2012 kl. 17:36:26
Reply #7

reldor


Ja se der......:ok:

R.
Religion er menneskets seier over fornuften.

22. January 2012 kl. 18:18:35
Reply #8

reldor


Har sendt deg e-post


R.
Religion er menneskets seier over fornuften.

23. January 2012 kl. 8:04:20
Reply #9

Mr. Pitt


Gjelder også konverteringssett, men skal man kjøpe ammo må den registreres.
Old gunfighters never die, we just go on smellin like black powder.