20. April 2021 kl. 17:53:15
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Dobbeltløpet perkusjon  (Read 108 times)

07. July 2019 kl. 17:51:22
Read 108 times

laffa


Det ligger en merkelig dobbeltløpet børse på Finn. Ser ut som om det er to typiske norske kassepiper fra ulike våpen som er loddet sammen for å bli et dobbeltløpet jaktgevær. Kreativ smed som har vært på ferde. Har noen sett noe slikt før?

   laffa