forum.svartkrutt.net

Informasjon => Lover og regler => Topic started by: Parelius on 31. October 2018 kl. 13:23:04

Title: Innførselstillatelse perkusjonsrevolver
Post by: Parelius on 31. October 2018 kl. 13:23:04
Har en perkusjonsrevolver fra 1860 på hold i Danmark og tenkte jeg skulle sjekke med vår kjære tolletetat da våpenet skal medbringes fra Danmark til Norge med bil via Svinesund.
Ble spurt om våpenet var avfyringsdyktig, noe det er og da krever dette innførselstillatelse fra Politiet ifølge tolletaten.
Har importert ting fra USA tidligere uten slike spørsmål/krav.
Noen som har noen kloke ord i denne sammenheng?
Title: Innførselstillatelse perkusjonsrevolver
Post by: Geir on 31. October 2018 kl. 15:09:08
Alle våpen i fra før 01.01 1890 er registreringsfrie og er blir vel heller ikke regnet som våpen etter våpenloven,og spesielt ikke et svartkruttvåpen i perk i fra 1860.
Om det er avfyringsdyktig eller ikke har vel ingenting å si,ta med deg utskrift i fra våpenloven når du henter det,så har du dokumentasjon.
Geir.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904