23. October 2021 kl. 23:35:06
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Hjelp ang kaliber  (Read 1232 times)

07. February 2020 kl. 23:43:00
Read 1232 times

Leifi1994


   svensk rolling block. Kammrer fint 12x44 og 50-70 men kule ifra en original 12x44 passer overhode ikke da kule blir for stor

08. February 2020 kl. 0:26:02
Reply #1

Cap'n Redneck


Forstår jeg deg riktig?

12,17x44 patron med kule kamrer.
.50-70 patron med kule kamrer.

Men 12,17 kule entrer ikke fra munningen?

Er det mulig at denne Rolling Block'en har løp fra et Wredes-gevær eller lignende?
Disse var originalt ca. kaliber .47".

De norske Lundsgeværene ble smerglet opp i løpet fra kaliber 4 linjer til nærmere 12mm Remington da de ble konvertert fra perkusjon til patron.  I tillegg fikk de en lang overgangskonus mellom kammer og rifling for at kulene skulle få en skånsom "ned-sizing" til løpsdiameter, samt at kammertrykket da ble senket.

Jeg ville anta at det samme er tilfelle med din svenske Rolling Block.
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

08. February 2020 kl. 9:11:20
Reply #2

jæger justnæs


Bare et lite innspill:
Er støpemassen statisk eller kan den krympe ved tørk/herding?
Lurt å dobbeltsjekke riflingsdiameteren med andre siden av skyvelæret.
Jeg liker ellers å måle med den brede delen når det dreier seg om runde ting som ikke er så harde. Altså mål lenger inn i 'kloa' når du skal måle på støpepluggen.
Best når det smeller!

08. February 2020 kl. 11:41:46
Reply #3

Leifi1994


Hei.Helt korrekt att kule ikke entrer da den blir for grov i diameter

avstøpningmasse er av leire men skal ikke krype ved tørking

08. February 2020 kl. 11:45:27
Reply #4

Øyvind F.

Administrator
> De norske Lundsgeværene ble smerglet opp i løpet fra kaliber 4 linjer til nærmere 12mm Remington da de ble konvertert fra perkusjon til patron.  

Det stemmer ikke helt. Smerglingen var en blylapping eller blykolbing som kun hadde til hensikt å polere løpet. Løpsdiameteren ble bare marignalt endret, og det var fremdels langt mellom Remington-geværets og Lundsgeværets kaliber. Kaliberforskjellen førte til en del uønskede hendelser under bruken av Lundsgeværene med ammunisjonen som egentlig var tilpasset Remington-geværet.

Remingon-geværet og Wrede-geværet hadde vel identisk løpsdiameter og rifleprofil, men riflestigningen var noe slakkere i Wreden (1:47" mot 1:38" i Remington-geværet)
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

08. February 2020 kl. 11:48:00
Reply #5

Øyvind F.

Administrator
> Hei.Helt korrekt att kule ikke entrer da den blir for grov i diameter

Men prøver du å få kulen til å entre gjennom munningen? Det går jo ikke, for kulene skal være større enn diameter over bommene.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

08. February 2020 kl. 11:53:28
Reply #6

Cap'n Redneck


Forutsatt at sluttstykke og hane er "tighte" og solide i låskassen tror jeg ikke det er noe problem å skyte 12,17 eller .50-70 kuler støpt av rent bly i dette våpenet.
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

08. February 2020 kl. 12:32:08
Reply #7

Cap'n Redneck


@ Øyvind F.: du har rett i at smerglingen kun hadde til hensikt å glatte til løpene i Lundsgeværene fordi det oppsto problemer med blyavleiringer ved skyting med 12mm Remington ammunisjon. (ref. s.164 i Harald Sundes bok "Norske Kammerladningsgeværer 1842-1877")

Jeg er ikke enig i at Wrede-geværet og Rolling Block'en har samme løpsdiameter.
Her er det nok snarere Wrede-geværet og 4 linjers perkusjons kammerladeren som har samme diameter.
Begge ble approbert som Modell 1860, og med felles norsk-svensk kaliber.
Dette varte til 1864, da svenskene bygde om sine munnladere til kammerladere og økte løpsdiameteren.
(ref. s.144 i Sundes bok.)
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

08. February 2020 kl. 17:26:48
Reply #8

Leifi1994


Mange bra svar.Men nei jeg har ikke prøvd og presse kuli in i munningen men tok en kule og slapp den ned i løp ifra kammer og det var ikke snakk om att den skulle klare og komme igjenom og den måtte bankes ut igjen med bra makt.Er det noen forslag til åssen kulediameter som kan prøves som er og få tak i? Mulig man kan skyte med 12x44 men vil ikke risikere og ødelege hverken våpen eller meg selv

08. February 2020 kl. 20:08:51
Reply #9

Øyvind F.

Administrator
> Jeg er ikke enig i at Wrede-geværet og Rolling Block'en har samme løpsdiameter.
> Her er det nok snarere Wrede-geværet og 4 linjers perkusjons kammerladeren som har samme diameter.
> Begge ble approbert som Modell 1860, og med felles norsk-svensk kaliber.
> Dette varte til 1864, da svenskene bygde om sine munnladere til kammerladere og økte løpsdiameteren.
> (ref. s.144 i Sundes bok.)

Det blir en liten avsporing i denne tråden, men: Felles kaliber betyr ikke felles løpsdiameter, men at begge lands våpen skulle kunne bruke samme ammunisjon. Siden Norge brukte kammerladningsgeværer og svenskene munnladningsgeværer, så kunne ikke løpsdiameter være identisk. Det norske kaliberet måtte nødvendigvis være mindre enn det svenske.

Fra Betænkning fra den sammensatte Svensk-Norske Gevær-Commission angaaende fælles Kaliberbestemmelse for Haandskydevaaben datert 9. desember 1859:Her ser du at munnladningsgeværenes kaliber er 3,88''' (12,17 mm). Det norske kammerladningsgeværets kammer skulle minst være 3,93''' (12,33 mm). Løpsdiameteren på 4''' kammerlader ble senere bestemt til 3,75''' (11,77 mm) og kammerdiameteren 3,93'''. Remingtongeværets kaliber er som kjent 3,88''' eller 12,17 mm.

Problemet i 1864 var at svenskene forandret sine M/1860 Wrede-geværer til Hagströms kammerladningsmekanisme. Siden løpet allerede var 12,17 mm, så måtte svenskene bruke en enda større kule som var 12,5 mm i diameter. Den ikke gikk inn i det norske kammeret. Løpsdiameteren i den svenske M/1864 ble ikke endret, det er feil i boka til Sunde.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

08. February 2020 kl. 20:11:56
Reply #10

The Dane


Min Husqvarna med Wredes pibe (magen til din) har skudt tusindvis af skud med 60grains SW#4 og Lee .515" 450grains kugle ikke sizet.