15. May 2021 kl. 10:32:10
forum.svartkrutt.net

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Pistol og revolver / Re: 1847 Colt Walker med lidt nyt ;-)
« Last post by Roy-Terje Kjoberg on 12. May 2021 kl. 17:49:02 »
Nå har kløen i "har-lyst-på" nerven begynt.
2
Pistol og revolver / Re: 1847 Colt Walker med lidt nyt ;-)
« Last post by runastav on 12. May 2021 kl. 13:40:27 »
Dette blir jo en svartkrutt magnum The Dane ;) Presisjon og rekyl er sikkert topp!
Helsing Runar
3
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by Roy-Terje Kjoberg on 12. May 2021 kl. 9:40:21 »
Hvis det der blir EU lov så kommer det nok hit også som følge av EØS avtalen.
4
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by Parelius on 11. May 2021 kl. 17:32:53 »
Det blir vel tilnærmet likt vår patronsamlerlisens.
5
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by Parelius on 11. May 2021 kl. 17:31:47 »
Det danske systemet er ganske enkelt egentlig.
Det er kun et dokument som forteller at innehaver har rett til å erverve blankvåpen.
Ikke noen form for register. 

Legger ved en lenke til selve loven her.

https://www.elov.dk/lov-om-knive-og-blankvaben-mv/
6
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by Roy-Terje Kjoberg on 11. May 2021 kl. 0:12:00 »
De har nok systemer angående tillatelser for både ett og hitt klart skal du se.

Hvordan er det danskenes blankvåpentillatelse fungerer?
7
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by Parelius on 10. May 2021 kl. 22:50:32 »
Forhåpentligvis ikke, siden de har spesifisert en rekke ulike typer stikkvåpen og ikke bajonetter.
Det var mange gode og tunge innspill i høringsrunden mot forbud av blankvåpen som sto i det siste utkastet, men man vet aldri med byråkrater.

Kunne godt tenke meg et system ala det danske med blankvåpentillatelse, ettersom vi allerede har samlertillatelse for både patroner og våpen.
8
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by anvil on 10. May 2021 kl. 18:11:58 »
Ja, det med blankvåpen er et godt spørsmål!
9
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by Roy-Terje Kjoberg on 10. May 2021 kl. 15:37:16 »
Vil bajonetter falle inn under forbudet mot kniver med blad over 25 cm?
10
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by volcanic on 10. May 2021 kl. 12:28:54 »
Tja, forskriften er bindende også for POD, men de kan nok sende ut et rundskriv der de utdyper sin forståelse av forskriften.

Pages: [1] 2 3 ... 10