Personlig bilde

NM bane 2013 (Stevner)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, onsdag 8. mai 2013, kl. 07:52 (2651 dager siden) @ Øyvind F.

Her er det som kommer i MD:

Mange er (med rette) forvirret når de skal skyte de særnorske skyteklassene, som blant annet inkluderer metallpatronvåpen og kammerladere. Hvilke regler gjelder og hva er tillatt? Denne artikkelen tar sikte på å skape en oversikt, men siden regelverket vårt er såpass uklart er ikke alt like lett å tolke. Der regelverket ikke er klart har jeg brukt reglene som praktiseres på stevner. Jeg regner derfor med at noen av punktene under kan skape debatt.

Perkusjonsmuskett
Dette er praktisk talt samme klasse som Miquelet, bortsett fra at den skytes med glattløpet muskett med perkusjonslås og at baksikte er akseptert. Avstanden er 50 meter og det skytes stående på muskettskive (fransk 200 meters militærskive). Skytes i både original og replika.

Kammerlader
18 lødig militær kammerlader
Her skytes det med originale 18 lødige militære norske kammerladningsgeværer. Siktene kan være replika, men de må ha samme siktebilde som de originale. Høyden på forsiktet er fritt. Siktering med korn som har samme profil som original siktet er godkjent. Klassen skytes liggende på 100 meter på muskettskive. Skytejakke er ikke tillatt.

4 linjers kammerlader
I denne klassen brukes umodifiserte militære eller sivile norske 4 linjers kammerladningsgeværer. Siktereglene, skive, avstand og stilling er identiske med 18 lødig-klassen.

Bakladet perkusjon
Klassen Bakladet perkusjon er åpen for kammerladere og andre bakladet perkusjonsvåpen som ikke er inkludert i 18 lødig militær kammerlader og 4 linjers kammerlader. Siktereglene, skive, avstand og stilling er identiske med 18 lødig-klassen. I denne klassen kan du altså skyte svenske kammerladere, Sharps perkusjonsrifler, monkeytailrifler eller lignende.

Patronrifle
Remington original
Denne klassen ble i sin tid opprettet for at gamle militære 12 mm Remington-geværer kunne brukes i konkurranse, men den er også åpen for andre svartkruttrifler som opprinnelig brukte metallpatroner ladet med svarkrutt, som for eksempel Springfield Trapdoor, Snider, Martini-Henry osv. Kaliber er fritt, men kun originalvåpen er tillatt. Siktene må være åpne. Det er ikke tillatt å bruke Buffington-sikter eller tilsvarende typer sikter dersom ikke siktehullet er forblendet. Rifler med dioptersikter må skytes i Remington Match-klassen. Remingtion original skytes liggende på 100 meter på halvmeterskive (ISSF 50 meter pistolskive).

Remington match
I denne klassen kan du skyte replika patronrifler for metallpatron, samt originale patronvåpen med tidsriktige dioptersikter. Bortsett fra at replikarifler og dioptersikter er tillat er reglene identiske med Remington original.

12,17
Klassen som kalles «12,17» er forbeholdt originale patronrifler i kaliber 12 mm Remington. Sivile rifler er tillatt så lenge kaliberet er 12 mm Remington (også kjent som 12x44, 12,7x44, 12,7x42 etc.) Klassen skytes stående på 50 meter mot halvmeterskive. Rem er tillatt så lenge den festes i rembøyler, men skytejakker, skytesko eller skytehansker er ikke tillatt. Kulene må være av tidsriktig modell.

Jarmann original og replika
Jarmann-klassene skytes både i original og replika. I likhet med 12,17 skytes den stående på 50 meter på halvmeterskive, men kaliberet er fritt. Det betyr at våpen som ikke går i 12,17 kan skytes i denne klassen (våpen i 12 mm Remington kan også skytes i Jarmann, det vil si at du kan bruke samme våpen i to konkurranser). Dioptersikter er tillatt i replikaklassen, men i originalklassen må siktene være åpne – altså likt som i Remington original og Remington Match. Skytejakker, skytesko og hansker er tillatt.

Patronrevolver
Smith & Wesson original og replika
Smith & Wesson er klassen for revolvere ladet med metallpatroner. Klassen skytes med beste hånd på 25 meter mot halvmeterskive. Kaliber er fritt, men revolverens patron må originalt være konstruert for svartkrutt og ha blykule. Skytteren må selv sørge for dokumentasjon. Tønnen skal lades med minst fem skudd i de to første seriene.Spiralfjærer er ikke tillatt. Siktene må være tidsriktige. Høyden på forsiktet er fritt, men profilen skal være i original stil. I replikaklassen er konverteringstønner til perkusjonsrevolvere tillatt. Men hva er en original og hva er en replika? Det er et godt spørsmål, og det finnes ingen klare retningenslinjer i regelverket.

Patronhagleklasser
Lovverket for patronhagleklassene er meg bekjent ikke endelig vedtatt enda, og det følgende baserer seg på det som har blitt praktisert fram til nå. Skytingen foregår på samme måte som munnladningsklassene Lorenzoni og Manton, dvs. 25 leirduer fra fem standplasser i løpet av 60 minutter. Trangboring er tillatt. Ett klikk er tillatt før skuddet regnes som bom. Patronene skal være av messing eller papp, plast er ikke tillatt. Klassene er:

Lefaucheux
Hagler med utvendig hane med modellår til og med 1901.

Pape
Hagler med utvendig hane med modellår fra og med 1902

Perkusjonsrevolver
Donald Malson original og replika
Dette er ingen norsk klasse, men den er såpass ny at den tas med her. Reglene er identisk med Mariette (replika perkusjonsrevolver på 25 meter) og Colt (original perkusjonsrevolver på 25 meter), men «Donald Malson» skytes på 50 meter. Det er også en sammenlagklasse som kalles «Remington revolver» som er sammensatt av resultatene i Mariette og Donald Malson (forutsatt av samme revolver brukes i Mariette/Colt og Donald Malson). Klassen er oppkalt etter MLAICs tidligere generalsekretær som døde i 2007.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum