Det enkleste er "pistol" (Håndvåpen)

av Alaska @, fredag 8. mai 2015, kl. 22:55 (1592 dager siden)

Et godt råd på engelsk er "Pick your fights", i betydningen "ikke start en håpløs kamp eller diskusjon".

Det er antakelig det jeg er i ferd med å gjøre nå, men nå har dette ergret meg såpass lenge at det er like greit å få det ut:

I norsk sivil skytter- og våpensammenheng har det i de senere årene blitt en økende bruk av ordet "håndvåpen" i stedet for "pistol". Jeg kommer straks tilbake til hva som er problemet med dette, men først en mulig forklaring på hva som har skjedd.

Antakelig har man importert begrepet "handgun" fra USA, hvor det i våre dager brukes i betydningen "pistol/revolver". Så har man vel her på berget tenkt at hvis man bare oversetter hver av delene i det sammensatte ordet "hand-gun" til norsk, så får man det gamle norske ordet "håndvåpen". Så har man vel videre tenkt at dette er jo et fint og samlende begrep for pistol/revolver.

Jeg er enig i at det er fint å kunne bruke bare ett ord i stedet for sammenstillingen "pistol/revolver". Men folkens - vi har jo allerede et slikt ord, og det er "pistol". Jeg tror vi er enig i at revolver er en underklasse av pistol. En revolver er en pistol med roterende (revolverende) kammestykke (tønne) med flere kammere. Helt fra gammelt av ble da også revolvere svært ofte bare omtalt som pistoler, fordi "pistol" er et flere hundre år eldre begrep.

Så kommer vi til hva som er problemet med å bruke ordet "håndvåpen" i betydningen "pistol" (inklusive revolvere). Problemet er at begrepet er opptatt. Det betyr allerede noe annet på norsk, og har gjort det lenge. "Håndvåpen" er et militært begrep som går langt tilbake og som stadig er i bruk i det norske Forsvaret. Der betegner "håndvåpen" alle lette våpen som en soldat kan bære med seg og bruke/avfyre for hånd, det være seg pistol, gevær, lett maskingevær, håndgranat etc. Og i motsetning til i sivil sammenheng så har forsvaret god bruk for samlebetegnelsen "håndvåpen", siden man har flust med andre og mye tyngre våpen i tillegg, så som kanoner, flybomber, missiler og torpedoer.

At man i sivil sammenheng nå omdefinerer det gamle norske ordet "håndvåpen" skaper derfor forvirring. Ordet er nå i daglig bruk i norske media, både i den korrekte militære betydningen og i den slomsete nye sivile betydningen. Jeg har inntrykk av at svært mange norske journalister allerede sliter kraftig med å beskrive skytevåpen teknisk korrekt. Det er ikke uvanlig å få maskinpistol beskrevet som maskingevær eller kaliber .22 beskrevet som kaliber 22 mm i norske avisartikler.

Det er pistolskytterne selv som bidrar til denne forvirringen. Mange av oss leser amerikanske tidsskrifter som "American Handgunner" og "Guns & Ammo", og så er det gjort...

Men ekstra ille er det når begrepet "håndvåpen" brukes feil i svartkruttsammenheng. Felles for alle svartkruttskyttere er en genuin interesse for det våpenhistoriske. Og så går man hen og bruker en historisk skikkelig ukorrekt betegnelse på selve gjenstanden som står i sentrum for vår interesse, nemlig pistolen. Det er veldig "umusikalsk".

Uansett om det er terminlister over svartkruttstevner, artikler i svartkruttfora eller annonser fra våpenhandlere eller børsemakere, så treffer man på ordet "håndvåpen". Og det brukes feil, historisk ukorrekt og forvirrende hver gang.

Det finnes hundrevis av pistolklubber i landet, som heter "sånn og sånn pistolklubb". Det finnes så vidt jeg vet ingen "sånn og sånn håndvåpenklubb" eller "sånn og sånn revolverklubb". Det er jo en grunn til det.

Kan vi ikke kalle en spade for en spade og en pistol for "pistol"? Det er det enkleste.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum