4''' Kongsberg perkusjonsrifle fra Blomqvist (Identifisering)

av truls inge @, søndag 13. mars 2016, kl. 00:57 (1168 dager siden)

Jeg var lykkelig :-D vinner av 4 Kongsbergvåpen i nettauksjonen til Blomqvist forrige tirsdag, og har nå vært i Lysaker og hentet de: 8 timer med NSB fra Stavanger ble alternativet da Blomqvist informerte at de nå har innført nye rutiner og bare ønsket å sende de i separat forpakning (ruller) for den nette sum av kr 3000.:surprised: Til sammenligning tok Christiania Auksjon nylig kr 400 for en samlet pakke med en lang rifle og 5 bajonetter.

Ett av våpnene som så spennende ut ble beskrevet som Perkusjonsgevær, Kongsberg lignende svensk M/1860 Wreders gevær:
http://www.blomqvist.no/nettauksjon/nettobjekt/VL/Vaapen-og-militaria/223713/(expired)/1, som også har vært gjenstand for spekulasjoner på Svartkrutt - se lenken her:20775
Erfaringsmessig må man ta auksjonsbeskrivelser med en viss reservasjon, og helst besiktige objektene selv. - Men det er ikke alltid praktisk mulig, og noen sjanser må en ta :-D

Her er de viktigste data om våpenet:
Perkusjonsrifle, kaliber 4''', løpslengde 783 mm, stempler på løp: K med krone og nummer 77.
Valnøtt stokk med kinnpute. Kolbekappe i messing, uten nummer, identisk med den som finnes på Remington M/67.
Avtrekkbøyle 2-delt i stål, begge deler nummerert 67.
Lås ser ved første øyekast ut til å være umerket og unummerert, men etter nærmere inspeksjon ses en svak K og nummer 12(?) på øvre kant, og det er også en K og nummer 15 på innsiden. Perkusjonshammeren er nummerert 828.
De to løpsbåndene er unummererte, i tillegg til skruestramming som på 4''' skytterlagskammerlader og Remington våpen har de også fjærlåsing som for Jarmann.
Baksiktet har samme fasong som ble brukt på Jarmann, og det er nummerert 16237, som skal tilsvare 1890 års Jarmann. Baksiktet er bearbeidet ved at det er slipt ned i overkant av buen, som gir en flatere / lavere profil. Frontsikte i stål med skrue for sidejustering, unummerert.
Ladestokk har total lengde 708 mm og er i jern med diameter 6,3 mm og med messing ende med diameter 11,3 mm.
Ved demontering av løpet, som viste seg noe problematisk da det var beddet inn i hele lengden til stokken med perlelim/kakelim kom det til syne bla nummer 0 0(?)091 på undersiden av løpet.
Riflingen av løpet har ikke den Whithworth 6-kant vridde fasongen som bla ble brukt til M/1860 4'''kammerladere og skytterlagskammerladere, men i stedet lik den som ble brukt til Remington geværer fra 1867 til 1885. Diameteren i bakkant av løpet er 26,6 mm og ved munningen 19,6 mm - det ser derfor ut til at det kan være benyttet et avkortet Remington løp, da dette har samme diameter 26,6 mm i bakkant og 19,6 mm
i avstand 783 mm fra bakkant.
Ved innvendig målinger av løpet viser det seg at dette er en tapprifle, da den har en 42 mm lang tapp.

Våpenet ser ut til å være ubrukt, da det ikke har annen slitasje enn det som ville vært naturlig etter over hundre års lagring. Det er brist i hovedfjæren, som derfor gir for lav kraft til å kunne være funksjonsdyktig. Det er halvspenn-hakk funksjon i låsen.


Her er min vurdering:
Etter tilstanden på våpenet å dømme har ingen deler vært i Palèbrann og heller ikke bygget sammen av utrangerte våpen, og stokken har preg av å ha samme alder som våpenet for øvrig.

Antakelser:
Våpenet er produsert som et sivilt/privat våpen, da kolben har kinnpute, som verken militære eller skytterlagsvåpen har.

Våpenet er produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk like etter 1890, ut ifra serienummeret på Jarmannsiktet, og det er ellers benyttet ubrukte eller ukurante Kongsbergdeler. K stempel på låsen formodes å være tidlig 1800-talls Kongsberg stempel.
Siden ferdig maskinert løp påmontert perkusjons plugg har fått Kongsberg-stempel og nummer 77 er det i hvert fall lite trolig at en bøssemaker har fått bestilt og levert disse delene fra Kongsberg for selv å bygge opp våpenet.
Kan det ha blitt produsert 77 eller flere helt like våpen - eller er dette nummer 77 i en serie av forskjellige perkusjonsvåpen som er laget av gamle deler?

Det er ikke noe som tyder på at siktene er skiftet ut i ettertid, og da våpenet ikke viser bruksspor ville det virke underlig å bruke penger på en oppgradering når våpenet ikke var i bruk.

Hvis bristen i hovedfjærer har skjedd like etter våpenet ble levert fra Kongsberg i 1890, kan det være mer sannsynlig at eieren bare har satt våpenet i skapet og ikke så noe ønske eller behov for å få det reparert ?

Hva kunne være grunn til at dette gammeldagse våpenet i det hele tatt ble produsert i 1890 (som jeg antar) - var det for å kunne tilby private et rimelig alternativ etter avslutningen av produksjonen av Remington riflene der de siste leveransene til private var levert i 1887, og de nye Jarmann geværene som nå var å få kjøpt fra KV? - og samtidig kunne KV bli kvitt noen gamle perkusjonslåser og andre ukurante deler som de hadde liggende på lager ?
Inventar riflene ble tilbudt for 8 Spd i 1863 (tilsvarer 37 kroner ved endring av myntenheten i 1875, mens Remington våpen var priset til Kr 40 med bajonett i 1882/83 grunnet maskinell og rasjonell fremstilling. Med "rett" prising i 1890 kunne det vel tenkes at det var noen private som tok til takke med noe gammeldagse munnlader perkusjonsvåpen?

Hvis vi går tilbake til november 1862 der Kongsberg våpenfabrikk tilbyr leveranse somme 1863 av over 100 stk rimelige 4''' perkusjons inventarrifler av delvis ukurante/gamle deler dersom interessen er til stede, finnes det nedtegnelser som viser at det faktisk ble produsert eller levert slike inventarrifler, og i hvilket antall ?
Har noen bilder eller beskrivelser av hvordan disse så ut ? Jeg vil anta at de ikke ble levert med kinnpute slik som private våpen var.

Private Kongsberg våpen er et fascinerende samlerfelt som det etter min mening er alt for lite tilgjengelig informasjon om :crying:

Det er sikkert flere som har andre synspunkter om dette perkusjonsvåpenet - så jeg ser med glede frem til å høre andre sine meninger.

Bilder:
[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum