Personlig bilde

Identifisering av stempel på kassepipe (Identifisering)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, onsdag 22. juni 2016, kl. 07:25 (1067 dager siden) @ JanS

Våpen stemplet Grindreng og Grindereng er fra samme børsemaker. Staving på 1800-tallet var nokså tilfeldig og bygdeboka for Løten bruker viser til at begge stavemåter ble brukt om gården. En annen ting er at det på denne tiden ble brukt paternalistiske etternavn, det vil si at barn fikk etternavn etter farens fornavn. Het faren Lars Hansen fikk barna etternavnet Larsen eller Larsdatter. Senere ble det vanlig å bruke gårdsnavn som etternavn. Jørgen Grindereng/Grindreng het egentlig Jørgen Olsen Grindereng.

Faren døde i 1823, og siden Jørgen var odelsgutt fikk han 1000 speciedaler for gården Grindreng som faren eide i 1828. Ifølge nevnte bygdebok gikk han også under navnet Jørgen Valby etter gården Valby som han kjøpte for 200 specieddaler i 1854. Her er han i 1865: http://digitalarkivet.arkivverket.no/nn-no/ft/person/pf01038033000003 Merk at Valby er stavet Walby.

Han drev i mange år børsemakerverksted på Valby. Han var en ivrig skytter og var med og stiftet Løiten skytterlag i 1867. Da han ikke hadde arvinger solgte han gården til sognepresten i 1873 for 400 speciedaler mot at han og kona fikk bo på gården.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum