Marine Flintlåsmuskett fra Fredriksvern (Identifisering)

av Pensjonist @, Telemark, fredag 27. januar 2017, kl. 15:19 (1217 dager siden)

Som eier av kort 1774 – marine flintlåsmuskett gjennom mange år har jeg ofte lett etter tilsvarende uten hell, likeledes forsøkt å få fatt i informasjon. I romjulen 2016 fikk jeg imidlertid anledning til å treffe et par hyggelige samlere hvorav en hadde en tilsvarende flintlåsmuskett med gode merkinger.
[image]

Infanterismuskett M.1774 ble produsert hos Kronborg i et antall av 56.070 stk. i perioden 1774 til 1786. I hærmuseets årbok av 1960 beskrives at M.1774 musketten ble tatt i bruk i Norge på slutten av 1780 tallet. Løpet på M.1774 Infanterimuskett er ca. 104,5 cm lange, og de avbildede muskettene er kun 88 cm. Løpet er dermed avkortet med ca. 16,5 cm og sikte og bajonettklakk flyttet og et rørken fjernet. Arbeidet er røft utført. Ladestokken er noe tvilsom. Øvrige mål:

Lang 1774 / Kort marine

TotL 144 cm - 126/129 cm Det ene skjeftet er kappet ved kolbekappen 2-3 cm
LøpL 104,5 cm - 88 cm
LåsL 17 cm - 17 cm
BeslagL 14,5 cm - 14,5 cm
Rørken 4 stk - 3 stk

[image]

Merking 16L N.101 FrW står i følge ArmaDania for 16 Lødig, Nr.101 og Fredriksvern Marineverksted. Stemplene A99 og A229 kjenner jeg ikke til (Kan og være bokstaven R)

[image]

Begge marinemuskettene bærer gammel merking på løp og kolbekappe. Disse er ikke leselige men tyder kanskje på at muskettene har vært utlevert før dem tilkom FRW, ble omgjort og re-merket som angitt over.
Låsen er merket likt på begge muskettene (JB = Bøssemaker Jens Berg, 1770 - 1790) og er kjent fra Bla. Infanterimusketter M.1769, M.1774 og M.1789. Stjernen foran JB tyder Kronborg Geværfabrikk. Ref:. Støckel 3228 og Støckel 1477.

Det er registrert ca. 10 stk FrW/16L merkede våpen i Arma Dania (2 musketter, som er omtalt her, 2 døllebajonetter og pistoler). For muskettenes del er høyeste FrW nummer merket på en M.1767/69 døllebajonett med Nr.210 og på en pistol med Nr.640.
[image]

Fredriksvern i Stavern etablert som marinestasjon i 1750. En Kongelig ordre fra 1750 tilsa at bemanningen skulle utgjøre 67 mann hvorav 50 marinesoldater. Heri inngikk en Bøssesmed. Ut fra Rullene tilgjengelig via Riksarkivet kan en finne bemanningen for enkelte år.
I 1780-årene og i begynnelsen av 1800-tallet varierte personellstyrken ved Fr.vern i takt med de forskjellige ufreds- og krigsårene mot Sverige. I 1804 ble det bestemt at det skulle bygges kaserne for 250 mann. Etter britenes ran av den dansk-norske flåte i 1807 satte man på ny i gang med ekstraordinære sikringstiltak, og ved verftet ble garnisonen økt til en feltmessig styrke på ca. 1200 mann
Høsten 1814 ble storparten av fartøyene i marinen nedbemannet og lagt i opplag eller solgt. I 1817 var bemanningen ved Fredriksvern redusert til et kompani på 100 mann.

Det vil være av stor interesse om det er noen som har FRW merkede musketter eller som kan gi ytterligere informasjon om antall produsert, hvor og i hvilken periode de er ombygd, hva betyr A merkingen (kan og være R) ?
Jeg har hørt flere teorier men aldri noen som kan dokumenteres.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum