Personlig bilde

Kammerladerens kulebane (Kammerlader)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, torsdag 17. august 2017, kl. 09:44 (893 dager siden)

I forbindelse med arbeidet med kammerladerboka har jeg sett litt på kulebanen til de 18 lødige geværene. Som kjent er kammerladerne skutt inn på 300 alen, som tilsvarer 188 meter. Vi skyter på 100 meter som tilsvarer 160 alen. Dessverre for oss så er kulebanen på det høyeste på 100 meter/160 alen. Med en trebånds 18 lødig kammerlader med vinkellamellsikte som ble ladet med 96 grains krutt og M/1855-kula skulle treffpunktet ifølge datidens reglementer være ca. 70 cm over siktelinjen.

Min erfaring er at treffpunktet er enda høyere med ladninger som ligner på den originalladningen. Har dere lagt merke til eller notert hvor mye for høyt deres kammerlader skyter på 100 meter med originale sikter?

For interesserte var kulebanen altså som følger:

100 alen (63 meter): 63 cm over siktelinjen
160 alen (100 meter): 70 cm over siktelinjen
200 alen (125 meter): 63 cm over siktelinjen
300 alen (188 meter): 0 cm over siktelinjen

Soldatene kunne da bruke den korte armen på siktet og regne med å treffe en stående fiende på avstander opp til 375 alen (235 meter). Som en hovedregel skulle det på 100 og 200 alen siktes 1 alen under der man ville treffe. Siden man skulle treffe i brysthøyde ble soldatene rådet til å sikte i «Fiendens Skræv». På avstander over 300 alen og opp til 375 alen skulle man sikte på fiendens hode. På avstander over dette igjen skulle man slå opp den lange armen.

[image]

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum