Personlig bilde

Innsamling av data om marinekammerladere (Våpensamling)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, fredag 27. oktober 2017, kl. 18:49 (1022 dager siden) @ Vidar

Jeg har ikke sett en M/1860 med Whitworth-løp eller -kammer, men her er noen observasjoner rundt temaet sekskantet versus konvensjonell rifling på Marinens 4''' kammerladningsgeværer.

I oktober 1859 fikk Marinen en forespørsel fra Armedepartementet om de ville stille med en offiser til en norsk-svensk skytekommisjon i Stockholm. Målet var å bestemmes et nytt felles kaliber for Norge og Sverige. Marinekommandoen svarte ikke før langt ut i november. Da hadde allerede to av Hærens offiserer reist til Sverige. Svaret var kort og greit: Siden det hadde foregått prøveskytinger i flere år allerede, og ingen av Marinens folk hadde vært med, så kunne sikkert kommisjonen klare seg uten en sjøoffiser denne gangen også. Marinekommandoen avsluttet med at: «det maa antages at det Gevær, der en maatte vedtages for Infanteriets Vedkommende, i alle væsentlige Dele ogsaa maa være skikket til Gevær for Marinen.» (Kilde: brev fra Riksarkivet.)

kvf.no viser et gevær med kammer med konvensjonell rifling med nr. 20A og produksjonsår 1859 som angivelig skal være et forsøksgevær for Marinen. Sitatet over viser at Marinen sent i 1859 ikke var begynt å tenke på 4''' geværer. Jeg tror dette geværet er en av de mange som ble laget til geværkommisjonen under forsøkene som ledet opp til approbasjonen av M/1860. Om det ble laget for Marinen så må det ha blitt brukt en låskasse fra 1859.

Marinens lærebok i artilleri fra 1866 sier at riflingen på Marinens 4''' kammerladningsgeværer «bestaaer i at Løbets Boring er en vreden Sexkant (Whitworths System).» Og videre at kammerstykkets «løb er sexkantet som Piben». Altså det samme som Hærens M/1860.

Mot slutten av 1872 eller begynnelsen av 1873, skriver direktøren for Kongsberg Våpenfabrikk, Jens Landmark, i forbindelse med Marinens spørsmål om kostnader ifbm. omgjøring av de 4''' geværene til patronvåpen etter Landmarks egen modell:

«dersom man vil, at Piberne skulle optrækkes til samme Kaliber som Remington-Geværet, – 36 Skilling.

Som bekjendt er det 4''' Kammerladnings-Geværs kaliber 3,75''' og Remington-Geværets 3,88'''. Da Begge Geværer skulle skyde med samme Ammunition, bør de ogsaa have samme Kaliber, dersom de skulle skyde lige sikkert, og jeg tillader mig derfor at foreslaa, at denne Foranding af Kammerladnings-Geværets Kaliber udføres.» (Les hele sitatet i artikkelen om Marinens patronombygde kammerladningsgeværer.)

Mottakeren av dette brevet var Marinens tøymester Christian Wisbech, samme mann som skrev boken det er referert til i 1866. Alt tyder på at geværene fremdeles hadde lik rifling som Hærens geværer.

Omgjøringen av geværene til Landmarks system var sannsynligvis ferdig i løpet av 1877. I 1878 kommer det en ny utgave av læreboken som er beskrevet over. Nå beskrives de 4''' kammerladningsgeværene med en annen rifling. Pipen er «aaben i begge Ender og har 6 Rifler med 4-kantet Tversnit». Kammeret var riflet som løpet. Kaliberet beskrives som 3,88''' eller 12,17 mm. Dette stemmer ikke overens med Hærens 4''' som var 3,75''' eller 11,77 mm eller tidligere beskrivelser av Marinens 4''' kammerladere.

I 1878 skulle omgjøringen til Landmarks system være over. Hvorfor beskrives en annen rifling? Og hvorfor listes fremdeles 4''' kammerladningsgeværer med perkusjonskammer blant inventaret? Et par teorier:

Om det siste stemmer burde det kanskje vært kjent flere perkusjonskamre for Marinen. Ikke vet jeg.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum