Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ? (Identifisering)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, tirsdag 6. mars 2018, kl. 11:35 (857 dager siden) @ krutnarr

Det er en interessant teori, men holder den vann? Hæren approberte som kjent M/1860 i desember 1860. Først i mars 1861 ble Marinekommandoen presentert for et kort 4''' gevær med sabelbajonett som forslag til modellgevær – sannsynligvis identisk med Hærens korte M/1860. Marinens rådgivende kommisjon i artillerisaker uttalte i april 1861 at dette nok ville bli et godt skipsgevær og anbefalte det til approbasjon. Når Marinekommandoen endelig approberte geværet er ikke kjent, men det må ha vært etter april 1861.

Produksjonen kom med andre ord ikke i gang før et stykke ut i 1861. Av innsamlede serienumre ser jeg at høyeste registrerte nummer fra 1861 er 89, men det er et hull frem til nr. 111 som er fra 1862. Nr. 110 kan derfor med et nødskrik passe inn i marineserien fra 1861, men det er likevel ting som taler imot at nr. 110 er et marinegevær:

Nå er jeg ikke sikker på når sideskinnestemplingen begynte å dukke opp på marinegeværene, men dere som har M/1860 marinegeværer med serienumre under 110 kan kanskje sjekke?

Forresten, hvor står det skrevet at Sjøkrigsskolen brukte geværer med dølle- og sabelbajonetter? Og hvorfor skulle kadettene ha en egen modell? Hærens krigsskole brukte for øvrig helt vanlige 4''' geværer. M/1860 for Marinen finnes jo med både sabel- og døllebajonett. Mye tyder på at de første geværene, i hvert fall opp til rundt nr. 80, ble levert med sabelbajonett. Deretter ser det ut til at døllebajonett ble innført. Men en finner også sabelbajonetter på geværer produsert senere. Noen av disse har spor etter klakk for døllebajonett, og må derfor være omgjort. Og så er det vel kun Tronds som skiller seg ut ved at den har gått fra sabel til dølle.

Arbeidsloggene fra Karljohansvern viser at det foregikk omforandringer av bajonetter, bajonettklakker og sikter på Landmarks- og Remington-geværer jevnt og trutt fra 1884 og ut året 1887. Geværene som har sabelbajonett, men spor etter døllebajonettklakk, ble sannsynligvis endret i dette tidsrommet.

Jeg trekker forresten tilbake teorien om prøvegevær for skytterlag. Ny informasjon har dukket opp om den saken.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum