Hva er dette kammerladningsgeværet ? (Identifisering)

av truls inge @, onsdag 7. mars 2018, kl. 23:31 (858 dager siden) @ Øyvind F.

Det er ingen innskytingsmerker på sideskinnen.

På hele kammerladeren finner jeg bare besiktningsmerket til Rustmester ved KV fra 1839 -1868, Christian Godtlieb Jacobsen - en stilisert J, plassert på innsiden på begge delene av kammerstykket og i tillegg på undersiden av bakre løpsbånd.
Jeg finner igjen det samme merket på løpsbåndet på andre 4"' kammerladere, men er usikker på hva dette skal kunne vise aksept for, da det ikke er beskrevet i "Instrux for Prøve og Modtagelse af 4-Liniers Kammerladningsgeværer" - gjengitt fra side 224 i Kammerladningsboken.

Flammebjørk er tydeligvis ikke helt ukjent stokk-emne i våpen hos KV - og slike emner finnes naturlig i nedre del av store, svartknudrete bjørkestammer. Når en leser i Kammerladningsboken at 4"' korte geværer ble utlevert til infanteriets sersjanter og korporaler og til mannskap ved jegerkorpsene kan en vel tenke seg at de fineste stokkemnene ble valg ut nettopp for å gjøre disse litt finere enn de lange 4"' som ble levert til menige ?

Det står ikke noe i "Instrux" referert over om at det ble gjort noen kvalitetssmerking av skjeftet - og MTM skrift nr. 160 - juni 2015 har bilde av flere kammerladere med 2 x Kongsberg stempel på venstre side av skjeftet, og bla. skytterlagsgevær 726 på side 43 i samme blad vinner vel ingen skjønnhetspremie i så måte, men jeg har dessverre ingen plausiblt forslag til hva denne dobbeltmerkingen betyr.

Jeg har trålet det jeg finner av bøker og skrifter, men finner ikke et eneste eksempel på at Kongsberg har levert ut bestillinger på våpen uten nummerering, verken til militære eller private.
Det er jo kun nummeret som identifiserer det enkelte individet i en leveranse, og disse var også registrert under nummer i KV sine dagbøker, med detaljer om type, skytetester etc.

Derfor har jeg ingen god forklaring på manglende nummerering enn "reklamekammerlader" - eller skulle det muligens være en "matpakkekammerlader":-D


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum