M1818 kongsberg flintlås pistol, 200 års jubileum (Våpensamling)

av JanS, søndag 22. april 2018, kl. 23:32 (812 dager siden) @ JanS

Fra forfatterens historiske gjennomgang kan vi merke oss følgende. I 1818/1819 leverte Kongsberg Vaapenfabrikk 50 par rytterpistoler i flintlås med løskolbe til Militærdepoet i Christiania. Forbilde til M/1818 pistolen var den svenske rytterpistolen M/1807. Det er ikke kjent hva som hendte med de 50 parene M/1818 flintlåspistoler med løskolber. Hittil har det heller ikke vært kjent noen pistol M/1818 i flintås. Kjent er bare noen sivilt perkusjonerte M/1818. De to mest kjente er på Forsvarsmuseet og beskrevet i Hærmuseets Årbok 1951-52. Begge er innlevert til Hærmuseet i 1912 av hoffstallmester Georg Sverdrup og har nummer 11 og 19. I årboka beskrives en som flankør og en som studser uten noen henvisning til hvilket nummer. Begge har innslått Kongsberg V. F. på bakkant av løpets venstre side. Videre er det kjent en tilsvarende med nummer 4 i privat eie som ikke er tilgjengelig for besiktigelse. Forfatteren kjenner også til to forskjellige varianter av mer militær preget ombygginger. Den ene er uten merkinger på låsblikket/låsen og har nummeret 48 med stemplene PØ og AG på bakkant pipe, men uten synlig Kongsberg V. F. Denne pistolen er heller ikke tilgjengelig for besiktigelse. Den andre har innslått K med krone på pistongklossen og låsblikket, og har et for utydelig innslått nr. til at det kan leses, men har inslått Kongsberg V. F. på løpet. Nummeret vises på øverste bilde side 55 og for meg ser det ut til å være 25. For begge disse mer militært pregede variantene er der ingen utvendige synlige rester etter fengpannen i messing som finnes på både nummer 11 og 19 i Forsvarsmuseets eie. Dermed har forfatteren bare ”tilgjengelig” Forvarsmuseets to eksemplarer og en i privat eie av militær type. Avslutningsvis av sin historiske gjennomgang så antar jeg flere har merket seg setningen:”Det hevdes fra samlerhold at det har forekommet forfalskede eksemplarer av M/1818 i flintelås på markedet i Norge.”

--
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum