Norsk marinepistol M/1772-1836 (Våpensamling)

av JanS, torsdag 14. juni 2018, kl. 23:30 (789 dager siden) @ krutnarr

Festussen har visst problem med å forstå at de utenlandske merkingene BELGIUM og ELG funnet på henholdsvis norsk marinepistol M/1772/1836 og hærens pistol M/1831/46 er ”SAMTIDIGE”. Forklaringen er at begge merkene ble påført etter utfasing/salg fra marinen og hæren på 1880-1890 tallet. Øyvind mente at førstnevnte marinepistol ikke kunne ha blitt solgt før 1884 siden marinens beholdning av pistoler ved utgangen av 1883 fortsatt var på 2478 pistoler. Vi kan anta at de nyeste modellene ble solgt sist. Ved å summere 850stk M/1843 og 850stk M/1848 (antar da 150stk til posten) og 200 stk blanding av M/1828 og M/1828/36 så har vi 1900 pistoler av beste kvalitet og en rest på bare 578stk av perkusjonerte ”1700-talls/1836” pistoler som viser at marinepistoler av dårligere kvalitet må ha blitt avhendet før 1883. Nå har vi sett/ henvist til bilder av tre forskjellige modeller og med nummer på disse kunne man få et mulig antall produsert. Krutnarrens er nr. 162 og han har kanskje etterspurt nummeret på den samme modellen i AD-databasen. Kanskje kan Tinytimmen også gi opplysning om nummer og mulig løpsmerking på sine to. Svartkrudten kan kanskje kontakte digitalmuseum og få nummeret på ”svensken”. Krutnarren og Festussen burde kanskje kontakte Forsvarsmuseet, Marinemusset, Rustkammeret, Maihaugen og andre museum om hvor mange perkusjonerte marine- og hærpistoler de har med utenlandskmerkene BELGIUM og ELG med modellangivelse og tilhørende perkusjonsnummer slik at vi kunne få en bedre oversikt over marinevåpen og prosent solgt/brakt til utlandet. Norsk Utvandrermuseum i Hamar (16.6.18) og Immigrasjonsmuseum i New York kan kontaktes vedrørende detaljer om våpeninnførsel fra Norge via Europa og europesiske/amerikanske utførsler/våpensalg. Krutnarren kan også kontakte marinemuseet angående anbefalte bøker for å lese seg opp på marinen. Han har også lagt BELGIUM løpsmerkingen død. Om det betyr at min forklaring er akseptert eller at han ikke vil ha noe mer snakk om utenlandsmerkingen vites ikke. Av interesse for nevnte løpsmerking BELGIUM og datering av salg av marinepistol M/1772/1836 er følgende. I 1888 kom en ny belgisk lov som forbød salg eller framvisning av ikke godkjente våpen. Opprinnelseland på militære våpen måtte finnes på importerte våpen for kommersielt salg. Dette viser at marinepistolen med BELGIUM ble solgt ut før 1888 og ut fra oppgitte beholdning og antall perkusjonerte pistoler også før 1883 ned til 1880 og ja kanskje enda tidligere. Den britiske godkjenningsloven ble vedtatt i 1868. Når det gjelder salg av hærens M/1831/46 med ELG merking på løp så sammenfaller året 1888 godt med Øyvinds oppgitte tidligste salg fra 1889. http://studylib.net/doc/5280088/proof-marks---forgotten-weapons

--
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum