Personlig bilde

Norsk marinepistol M/1772-1836 (Våpensamling)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, fredag 15. juni 2018, kl. 09:45 (792 dager siden) @ krutnarr

Når trengte marinen pistoler til sitt bruk for å kunne opprettholde et kababelt forsvar til sjørelatert angrep? Hvem/hva gav ordre om konvertering av slike gamle våpen?

Den norske Marinen ble opprettet i 1814 og startet omtrent på bar bakke. Fokuset var selvsagt å få på plass en slagkraftig flåte, men dette var svært kostbart. Her er noe av det jeg har notert med om marinepistoler fra 1814 og utover:

I tiden etter 1814 var håndvåpensituasjonen i Marinen svært prekær. Våpnene besto blant annet av kasserte geværer og pistoler fra Hæren. En rapport fra et tokt i 1816 forteller at disse kasserte «soldatvåpnene» var i så dårlig stand at de neppe de kunne avfyres om det ble behov for det.

Sent i 1820-årene ble det utført tester med vanlige og nedkortede pistoler som var henholdsvis 9,875" (31 cm eller 25,8 cm)* lange og 14,5" (45,5 eller 37,9 cm)* lange. De korte ble anbefalt med en kruttladningen på 0,5 lodd (120 grains).

* = kilden opplyser ikke om tommene var desimale eller duodesimale.

I 1839 ble det foretatt en opprydning på Fredriksvern, og følgende flintlåspistoler ble kassert:

Resten skulle bygges om til perkusjon etter svensk modell.

Munnladningspistolene var i bruk til langt ut i 1870-årene. Så sent som i 1876 ble det under et tokt skutt med både pistoler og revolvere om bord på dampkorvetten «Nornen».

Når det gjelder hvem i Marinen som bestemte hva som skulle innføres av håndvåpen etc., så kan man noe forenklet si at disse sakene var underlagt Marinens artilleri, fra 1841 kalt Marinens tøyvesen. Forslag og anbefalinger vedrørende håndvåpnene ble ofte utarbeidet av tøymesteren eller Marinens reguleringskommisjon, som besto av sjefen ved Marinens hovedverft, sjefen for det sjømilitære korps, skipsbygningsinspektøren, sjefen for det mekaniske verkstedet og tre beordrede offiserer. Fra 1858 kom også Marinens artilleri- og fortifikasjonskommisjon med anbefalinger relatert til håndvåpen. Det var imidlertid Marinekommandoen og til slutt Marinedepartementet som hadde det avgjørende ordet.

Så regner jeg med at alle klarer å følge trådstarters oppmoding om å legge Belgia-diskusjonen død.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum