Personlig bilde

Datainnsamling: marinegevær Modell 1843 (Våpensamling)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, onsdag 5. desember 2018, kl. 08:10 (580 dager siden) @ Øyvind F.

Basert på 25 registrerte geværer så kan man allerede ane konturene av noe interessant.

Produsert i to nummerserier?
Det har vel vært nevnt tidligere på forumet at M/1843 ble produsert i to nummerserier. Det ser ut til at den første nummerserien ble produsert i årene fra 1843 til 1846 (eller 1847) og den siste fra 1848 til 1849. Begge ser ut til å slutte på 8–900-tallet.

Tappgeværene
Det har vært diskutert tidligere om disse ble produsert nye som tapprifler eller om det var glattløpede geværer som ble riflet opp. En marineoffiser svarer for så vidt på dette i 1866 da han sier at de 16 lødige tappriflene er «opriflede ældre glatløbede Geværer».

Men når ble geværene riflet opp? I et ekserserreglement for Marinen fra 1855 er de ikke nevnt, mens de glattløpede geværene og kammerladningsgeværene blir viet mye plass. Jeg tror derfor at tappriflene ble riflet opp og forsynt med tapp en gang etter 1855, men før 1866.

Hvor mange ble produsert?
En inventarliste viser at Marinen i 1883 hadde 255 stk. 16 lødige tappgeværer og 1540 stk. 16 lødige eldre perkusjonsgeværer. Den siste kategorien kan imidlertid også omfatte geværer som er omgjort fra flintlås til perkusjon, men det er lite trolig at disse skal ha utgjort en stor del av beholdningen. Men basert på serienumrene og arsenalbeholdningene er det rimelig å anta at det ble produsert rundt 1800 stk., hvorav en liten del ble omgjort til tappgeværer.

Vi får muligens flere svar når databasen fylles med flere våpen.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum