M1818 kongsberg flintlås pistol, 200 års jubileum (Våpensamling)

av Yelman, fredag 21. desember 2018, kl. 10:31 (569 dager siden) @ JanS

Som eier av KV M/1818 nr.1 (flankør) blir jeg ganske provosert av at det går an å spre såpass mye usannheter og synsing uten at dette er rotfestet i faglig dokumentasjon. At man også trekker inn Arne Gunneid i argumentasjonen omkring A.G sier egentlig alt...

Dette våpenet har gjennomgått en meget nitidig prosess pover lang tid hvor også sentrale personer innen NVS har fungert som "djevelens advokater" for å sikre så korrekte beslutninger som mulig ifm restaureringsarbeidene. Dette inkluderte grundig sammenlikning med svensk 1807.

Men la meg benytte anledningen til, for første gang overhodet, å identifisere hvem A.G egentlig var. Dette fremkom ifm med en dialog mellom undertegnede og Bjørn Ivar Berg ved Norsk Bergverksmuseum januar 2018. Dokumentasjon; Kongsberg Jernverks Manntall 23.03.1824 samt Kirkebok for Kongsberg nr.4 side 161b. A.G er Anders Gjermundsen som arbeidet ved jernverket og senere KV som smed eller som det skrives ..."den siste tid som Mestersmed". Anders ble døpt 27.04.1767 og var da 58 år i 1824.

Når det gjelder P.Ø så har jeg en gryende mistanke om at dette kan være en svensk smed da KV slet veldig med kvaliteten de første årene. Han finnes ikke i jernverkets manntall for 1824. Muligens vil vi finne denne karen i lønningsregnskapet for KV etter 1824. Og da nærmer vi oss et nytt område for videre forskning - når ble disse våpnene egentlig produsert. Arbeidshypotesen til undertegnede er at når vi vet mere om P.Ø så vil vi kunne snevre dette inn mer presist da det er mye uklart knyttet til hva KV egentlig gjorde de første årene og hva flommen i 1822 første til av forsinkelser.

Og er det ikke nettopp denne type forskning som er selve drivkraften i vår interesse for industrihistorie...


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum