Kaliber, lødighet og pipemål (Munnladning)

av anvil, fredag 29. mars 2019, kl. 16:46 (469 dager siden)

[image][image]
Først noen selvfølgeligheter:
I vår terminologi kan kaliber for et våpen sies å være diametermålet på en bolt som akkurat går inn i pipa. For et Krag-Jørgensen gevær i kaliber 6,5 x 55 vil det si at en bolt med diameter 6,5 mm kan stikkes inn i pipa.
For å oppnå stabilitet for prosjektilet (det vi normalt kaller kule) settes den i rotasjon. Det oppnås ved at det er laget spiralformede spor etter at pipa ble boret opp til 6,5 mm, det vi kaller rifler. Det betyr at kula må være større enn 6,5 mm for den skal tette slik at kruttgassen ikke trenger forbi.
Da snakker vi om 2 viktige mål for ei riflet pipe: Bor-diameter og Riflings-diameter
Så om lødighet:
Hærens årbok for 1960 skriver om dette, at lødighet blir brukt for å angi både kulas størrelse og løpets kaliber. For gamle våpen var utgangspunktet for kaliberbestemmelser opprinnelig kulas vekt. Den ble angitt som det antall kuler (runde) i bly som gikk på 1 pund (ca. 500 gram), og ble kalt lødighet (L). L = 1,0 er diameter på en blykule som veier 1 pund: 43,98 mm, beregnet på grunnlag av kaliberbestemmelser fra 1794.
Kongsbergs jegerrifle M1821, som et eksempel, er 22 lødig, dvs. at det går 22 stykker av denne størrelsen på 500 gram, og det er beregnet at disse kulene har en diameter på ca 15,7 mm (og veir ca. 22,7 gram).

Ladeprinsippet var at kula ble pakket inn i enten papir eller en fettlapp før den ble drevet inn i pipa fra munningen. Det betyr at pipa måtte ha større diameter enn netto støpt kule, dvs. at kulas lødighet måtte være større enn pipas lødighet. På side 44 i Årboka står at det i 22/1-1796 ble bestemt at 16 lødige geværer skal benytte 20 lødig kule. Dette betyr en differanse på ca 1,2 mm, eller ca 0,6 mm radielt. Jeg regner med at dette gjelder for glattløpet pipe.

Pipemål for jegerrifle M1821:
Det er en plan å få laget en kopi av denne jegerrifla, også med mest mulig riktige pipemål. Første ledd i prosjektet er da å bore opp et pipeemne til riktig diameter for ei 22 lødig kule.
Teoretisk, uten papir eller fettlapp, skulle riflings-diameter være 15,7 mm. Med noe mindre tillegg for papir/fettlapp enn for glattløpt 20 lødig kan riflings-diameter være 16,7 mm. Med radiell «rifle-tykkelse» på 0,7 mm kommer jeg da ut med en bor-diameter på 15,3 mm.
Rimer dette?
Det beste ville være å få fram målte rifle- og bor-diameter for noen kjente 1821-våpen, men også for andre, som M1803 og M1807. Derfor, de av dere som har geværer av nevnte modeller, vær vennlig å ta det fram og mål opp bor- og riflings-diameter! Geværene som måles bør ha piper i god stand men tydelige rifler og uten nevneverdig rust. Kan måler med godt skyvelære, men helst med mikrometer, jeg benytter et tangmikrometer med måleområde 10 – 20 mm.

Da håper jeg på pipemål fra mange jeger-rifler!

Modell:
Målt bor-diameter:
Målt riflings-diameter:


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum