Kaliber, lødighet og pipemål (Munnladning)

av anvil, onsdag 3. april 2019, kl. 10:19 (464 dager siden) @ anvil

- Fram og tilbake, omtrent like langt, heter det jo. Har den følelsen nå, etter at jeg forstår at jeg har mistolket nevnte tabell fra Wikipedia!
Øverst på den høyre delen står det jo tydelig: "Omregnet til SI-systemet - fra år". Da må det bety at verdiene i kolonne for 1683 er omregnet til dagens metriske system. Gjør jeg det, kommer jeg til at 22 lødig kaliber er det tallet Øivind ga meg for noen dager siden! Så takk for det!
Jeg regnet ut flere av dimensjonene på spesfikasjonstabellen fra 1820 som Øivind viste. Da jeg kom ut med ca 2 cm kortere pipe enn de jeg har målt, skjønte jeg at det måtte være feil i mitt grunnlag. Med de nye verdiene passer pipelengden bra, avvik kun et par mm.
Har regnet om de fleste av målene i tabellen fra 17/5 1821. Omregnede verdier til dagens SI-system i mm: 1'Fot =314,7 mm, 1''Tomme = 26,23 mm, 1'''Linje =2,185 mm,1'''' Skruppel = 0,182 mm, 1 ^ Punkt = 0,015mm.

17. Mai 1821: Kongsberg M1821 Jegerrifle: Nedenstaaende Tabel viser de Dimentioner som Riflernes særskilte Deele skal have:
Løbets Længde 2’ 4’’ = 734,3 mm
« « innv. til Enden af Svansskruen 2’ 3’’ 5’’’ = 719 mm
Svansskruens indvendigste Længde 7’’’ = 15,3 mm
Klaiberet 7’’’ 2’’’’ 5^ = 15,7 mm
Fænghullets Diameter 1’’’ = 2,2 mm
Kornets Høide 2’’’ 3’’’’ = 4,9 mm
Visirets Høide over Røret, ikke opslået 4’’’ = 8,7 mm
Klappens Høide over Visiret 1’’’ = 2,2 mm
Indskaaret i Visir og Klap 4’’’’ = 0,2 mm
Baionet-Rørets Længde 2’’ 2’’’ = 56,8 mm
Ladestokkens Længde 2’ 3’’ 10’’’ = 730 mm
« største Diameter 6’’’ 8’’’’ = 14,6 mm
« mindste Diameter 4’’’ = 8,7 mm
« Længde af Messing 1’’ 2’’’ = 30,6 mm.

Litt pussig at sikteskur bare skulle være 0,2 mm dypt. Antagelig bare for å markere for så å file dypere etter innskyting.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum