Personlig bilde

Sabelbajonett for Krigsskolen M/1848 (Våpensamling)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, tirsdag 14. mai 2019, kl. 08:27 (282 dager siden)

Den messingfestede sabelbajonetten for Krigsskolen Modell 1848 viser seg verken å være approbert i 1848 eller tiltenkt Krigsskolens kammerladningsgeværer. Egentlig ble bajonetten approbert den 5. september 1855 for samtlige underoffiserer i infanteriet og menige i jegerkorpsene og det lette infanteriet. Bajonetten viste seg å være for svak allerede før den ble utlevert, og ble i 1857 erstattet av bajonetten vi i dag kjenner som sabelbajonett M/1859. Se blant annet denne tråden som diskuterer lange kammerladningsgeværer med klakker for denne bajonetten.

Jeg vet ikke hvem som først kom med informasjonen om at den messingfestede bajonetten var en krigsskolebajonett, men det påstås i hvert fall så tidlig som i Hærmuseets årbøker i 1950-årene. Ny informasjon viser altså at dette ikke er korrekt.

Fa særtrykk av Hærmuseets årbok 1949-50:

[image]

Bildet er lånt fra digitaltmuseum, og eier er Rustkammeret:

[image]

Krigsskolegeværene brukte døllebajonetter frem til 1857–1858 da de ble kortet ned og fikk bajonetten vi i dag kjenner som bajonett Modell 1857 for Krigsskolen type I–IV. Døllebajonettene ble levert i fire forskjellige lengder som var tilpasset geværenes lengde. De 25 lengste var trolig like lange som en vanlig 18 lødig døllebajonett, men de tre andre typene altså var noe kortere.

Spørsmål: Er det noen som har eller kjenner til 18 lødige kammerladningsdøllebajonetter som er noe kortere en normalt, og som kan være en krigsskolebajonett M/1848? Serienummeret skal være mellom 1 og 80.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum