Besøk av Politi - Kontroll i våpenskap/rom (Lover og regler)

av dinsdale, mandag 14. oktober 2019, kl. 18:36 (297 dager siden) @ Terje A

Sakset fra odelstingsproposisjonen for §30:

Femte ledd vidareførar gjeldande heimel i gjeldande våpenlov § 27 a. Dei nærare vilkåra for å kunne krevje tilkomst til privat bustad vert fastsette i forskrift.

Senterpartiet fremmet forslag om å innlemme kravet til 48 timers forhåndsvarsel i lovparagrafen, dette ble nedstemt.

Meningen til lovutvalget var å fastsette betingelsene for kontroll i forskrift. Dette er da hjemlet i §41 punkt 28, "...vilkår for å krevje tilkomst til privat bustad".

Loven er vedtatt, men den er ikke trådt i kraft ennå(sanksjonert).


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum