Personlig bilde

Høringsnotat om ny våpenforskrift (Lover og regler)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, tirsdag 17. mars 2020, kl. 10:21 (72 dager siden) @ Roy-Terje Kjoberg

Jeg har ikke hatt tid til å finlese alt, men her er noen betraktninger.

Fleire svartkruttvåpen produsert før 1890 kan skyte ferdigladde patronar. Slike våpen kan difor ha større skadepotensial en svartkruttvåpen som ikkje kan skyte ferdigladde patronar (munnladarar og perkusjonsvåpen). Departementet ber difor høyringsintansane om innspel på om slike våpen bør omfattas av løyve og registreringsplikt.

Det med registreringsplikt på geværer som kan skyte «ferdigladde patronar» skjønner jeg ikke helt hensikten bak. At disse våpnene skal ha så stort skadepotensial at samfunnet skal bruke store ressurser på byråkrati og registrering er for meg en gåte. Det er mulig det er noe jeg ikke har skjønt, men jeg skjønner såpass at en slik regel vil føre til plombering og destruksjon av en viktig del av vår felles kulturhistorie. Jeg ser med gru frem til at folk skal begynne å destruere eller plombere Lundsgeværene sine.

Og hva er en ferdigladd patron? En papirpatron for muskett fra slutten av 1900-tallet? Eller er det kanskje enhetspatroner som menes? Hva da med Roberts patron fra 1830-årene? Skal Dreyse- og Chassepot-geværer sidestilles med Springfield Trapdoor i kaliber .45–70 Government? Eller menes det enhetspatron av metall?

I § 5-5 vidareførast føresegnene om erverv og innehav av luft- og fjørvåpen utan materielle endringar. Vidare vert det som noko nytt fastsett at det kan gjevast løyve til erverv og innehav av moderne munnladarar, kammerladarar og perkusjonsrevolverar (såkalla replikavåpen), utan at søkar treng dokumentere medlemsskap i godkjent skyttarforeining. Bakgrunnen for denne endringa er at desse våpentypane grunna sin låge skotkapasitet har eit avgrensa skadepotensiale og at det såleis reknast som tilstrekkeleg at søkar oppfyller krava til alder og personlege eigenskapar.

Denne ville jeg har snudd litt på hodet. Dersom skadepotensialet er regnet som avgrenset, så burde replika kammerladnings- og munnladningsvåpen samt perkusjonsrevolvere kunne erverves fritt. Altså burde de etter min mening være fritatt for registreringsplikt, slik som i f.eks. Tyskland. Jeg ville imidlertid stilt som krav at kjøper må ha våpenkort fra før og medlemsskap i godkjent skytterforbund, som f.eks. NSU eller SWS.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum