Høringsnotat om ny våpenforskrift (Lover og regler)

av Cap'n Redneck, close to Hell., tirsdag 17. mars 2020, kl. 14:56 (76 dager siden) @ Øyvind F.

s.52 i forslag til forskrift:

"§ 5-10 Erverv av våpen som ikkje reknast som skytevåpen
Politiet kan gje personar som oppfyller krava til alder og personlege eigenskapar etter våpenlova § 15 og § 16 løyve til å erverve og ha våpen som nemnt i § 3-6.
Politiet kan gje løyve etter første ledd til personar som enten syner ein seriøs samlarinteresse eller som skal bruke gjenstandane for deltaking i sport eller kulturelle aktivitetar, som film, teater eller historiske spel."

Dvs. at våpensamlere og re-enactors må søke Politiet om tillatelse til å eie og bruke blankvåpen.

"Blankvåpen" er et rundt begrep som favner: kniver, dolker, bajonetter, kårder, sverd, sabler, vikingeøkser, piker, hellebarder, spyd, lanser, ljåer & høygafler...

--
"As long as there's lead in the air, there's still hope..."


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum