Høringsnotat om ny våpenforskrift (Lover og regler)

av Cap'n Redneck, close to Hell., tirsdag 17. mars 2020, kl. 15:30 (75 dager siden) @ Cap'n Redneck

s.56 i forslag til forskrift:

"Den som oppbevarer skytevåpen og ammunisjon som er friteke frå løyveplikt skal trygge at skytevåpen er tømt for ammunisjon. Skytevåpen som er friteke frå løyveplikt, eller vital del til slike skytevåpen skal oppbevarast nedlåst i skap, skuff eller annan låsbar innretning. Krava til oppbevaring etter denne føresegna gjeld likevel ikkje for skytevåpen som er lovleg deaktiverte."

"..annan låsbar innretning." ; Dette vil si at de gamle låsbare våpenstativene til å skru fast på veggen kommer til heder og verdighet igjen.
"..nedlåst i skap," ; vil vel si at et vitrineskap med haspe og hengelås vil oppfylle lovens bokstav.
Et laderom (mancave) kan nok også ha originale, løyvefrie våpen hengende på veggen, men døra bør nok sikres med noe bedre enn en standard "åtternøkkel"...

--
"As long as there's lead in the air, there's still hope..."


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum