M/1834/41/60 (Våpensamling)

av anvil, mandag 29. juni 2020, kl. 20:44 (4 dager siden) @ Fanejunker

Karl Egil Hanevik skriver om "Kongsberg Våpenfabrikks tidlige infanterigeværer" i MTM 170: "Kongsberg Våpenfabrikks tidlige infanterigeværer". Som kjent ble det i 1841 bestemt å bygge om flintlåsgeværene M1825, M1829 og M1834 til perkusjonsgeværer. 10 år senere, i 1851, ble det bestemt å forandre alle til tappgeværer, som bl.a. førte til at pipene skulle rifles opp fra glattløpet 16 lødig til riflet 15 lødig. Under disse arbeidene ble det påvist at «en del våpen» hadde såpass tynnvegget pipe fram mot munningen at man av sikkerhetsmessige grunner ikke fant det forsvarlig å rifle dem opp.
Etter hvert ble det funnet en løsning som «reddet» geværene med tynnvegget pipe mot munningen: Man kappet av ca 12 ʺ av pipa, , kortet ned skjeftet tilsvarende, riflet opp til 15 lødig og monterte tapp i svansskruen. Dermed var tappstusserne M1825/41/60, M1829/41/60 og M1834/41/60 skapt.
Hvor mange «en del våpen» utgjør er ikke kjent. Hanevik har gjort arkivsøk, men skriver at det har ikke vært mulig å fastslå hvor mange våpen dette gjaldt, verken totalt eller fordelt på de 3 modellene.
Totalt dreier det seg om ca 12000 geværer fordelt slik for originalutgavene: M1825: ca 2330, M1829: ca 2270, M1834: ca 6300.
Som mange har påvist er det ikke veldig mange som er kjent. Min erfaring/antagelser er at 1825-utgaven er det minst av, noe flere av 1829-utgaven mens 1834-utgaven er den av disse med hyppigst forekomst. Mine undersøkelser kan tyde på at for M1825/41/60 er i dag kun 3 eksemplarer kjent: To i FMU-magasin og ett i privat eie. Bildene viser 25-utgaven øverst, deretter 29- og nederst 34-utgaven [image][image][image]


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum