Personlig bilde

Fire lengder av krigsskolegevær Modell 1843 (Våpensamling)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, tirsdag 21. juli 2020, kl. 20:59 (21 dager siden)

Under et besøk på Statsarkivet i Kongsberg i sommer kom jeg over et brev fra Kongsberg Våpenfabrikk til fabrikkens besiktigelsesmann Jens Landmark i forbindelse med besiktigelsen av kadettgeværene, eller krigsskolegeværene, som ble levert i 1843. Til nå har det vært vanlig å dele disse krigsskolegeværene inn i tre forskjellige lengder:

Brevet fra KV til Landmark, som er datert 17. september 1843, avslører imidlertid at Type III kun ble produsert i 20 eksemplarer, og at det fantes en enda kortere variant som ble produsert i 5 eksemplarer.

KV skriver til Landmark at geværene hadde følgende lengder: «Geværerne skulle være 16 lødige med Slaglaas, 30 Stk af sædvanlig Længde, 25 Stk 2 Tommer kortere, 20 Stk 4 Tom. kortere og 5 Stk 6 Tommer kortere. Laasene af Samme konst. som de forandrede Kongsbergske men mindre.»

Den korteste varianten ble trolig nummerert fra 76–80. Så vidt meg bekjent er ingen av disse geværene kjent i dag, og det er kanskje også årsaken til at man i dag har regnet med kun tre varianter.

Med hensyn til nedskaleringen av delene, så var det også en tanke bak. Geværene ble «forfærdigede i Saadant Forhold, at de som tilhøre de næststørste Geværer ere 1/20 de dernæst 2/20 og de mindste 3/20 af tilsvarende Dele paa de største Geværer.» Dette gjaldt ikke kaliberet, godset pipen, ladestokkens tykkelse etc. som var lik for alle.

Da Krigsskolen bestilte 80 kammerladningsgeværer i 1848, bestilte de geværer med like mål, det vil si at det lengste geværet var likt infanterigeværet, mens de tre andre var hhv. 2, 4 og 6 tommer kortere.

Det er også interessant at våpenfabrikken skriver at kaliberet er 16 lødig, ikke 17 lødig som geværene blir benevnt i dag.

Nedenfor er brevet i sin helhet (om noen trenger bedre kvalitet, gi meg en lyd). Jeg kan også se om jeg kan legge ut en transkribert versjon av brevet.

[image]

[image]

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum