Innledning

Denne artikkelen tar for seg import av antikke våpen, registreringspliktige våpen og utstyr fra utlandet og til Norge. Du vil finne tips om lover og regler, avgifter og hvordan handelen fungerer i praksis. Artikkelen vil bli kontinuerlig oppdatert. Dersom du finner feil eller har andre innspill, bruk denne tråden på forumet.

lenkesiden finner du en oversikt over forhandlere av våpen og utstyr innenlands og utenlands. Husk at det er viktig å støtte norske butikker, og det som kan kjøpes i Norge bør kjøpes her.

Snarveier

Kjøp av utstyr i utenlandske nettbutikker

Med utstyr menes her for eksempel kuletenger, krutthorn, die-sett, hylstre, hylser og kuler, altså ikke våpen, tennhetter eller krutt. Norske svartkruttskyttere benytter særlig to amerikanske butikker: Buffalo Arms som spesialiserer seg på patronvåpen og –utstyr og Track of the Wolf som fører begge deler, men er klart best på munnladningsvåpen.

Avgifter

Merverdiavgift
Når du bestiller utstyr fra utlandet er betaler du kun merverdiavgift på 25%. Avgiften blir regnet på grunnlag av totalsummen av det du kjøper + frakt. Forsendelser med en verdi på under 200,- er tollfrie. Gavesendinger på under 1000,- kroner og bøker er både toll- og avgiftsfrie.

Toll
Toll betaler du kun dersom du kjøper klær eller nærings- og nytelsesmidler (i praksis matvarer og alkohol). Tollen på klær er 12%.

Fortollingsgebyr
Dersom pakken din blir stoppet i tollen tar Posten et gebyr for å fortolle pakken for deg. Dersom verdien ligger mellom 200 og 1000 kroner så er gebyret på 103,- kroner. For pakker med verdi over 1000 kroner er gebyret 207,- kroner. Du kan også velge å la en annen speditør gjøre tollbehandlingen for deg.

Hvordan betaler jeg?

La oss si at du bestiller en kuletang, et die-sett og en kalibreringspresse fra USA. Tingene finner du i nettbutikken til for eksempel Buffalo Arms. Tilsammen kommer varene på $220. Bruk en valutakalkulator for å regne om summen til norske kroner, så ser du hva du må regne med å betale. Med dagens dollarkurs kommer vil varene koste 1540,- kroner. Husk å regne med litt frakt, og 25% mva. av verdien på varene og frakten.

Du kan i 99% av tilfellene betale med VISA eller kredittkort. Prosedyren er ikke annerledes sammenlignet med handel på nett i Norge. Når du skal betale i en nettbutikk som godtar VISA eller kredittkort taster du inn kortnummer og utløpsdato påkortet ditt som vanlig.

De fleste firmaer sender pakken med flypost, og i noen tilfeller går det faktisk like raskt å få tilsendt en pakke fra USA til Norge som å sende en pakke innenlands i Norge.

Hva skjer videre?

Pakken blir stoppet i tollen, tollerne regner ut hvor mye du skal betale i avgifter og videresender pakken til ditt lokale postkontor. De fleste seriøse butikker legger ved kopi av fakturaen i pakken, så fortollingen går automatisk. Når du henter pakken din betaler du avgiftene og handelen er gjennomført.

Import av antikke våpen fra utlandet

Å importere antikke våpen til Norge fra utlandet er enklere enn mange tror. Med Internett som markedsplass kan du sitte foran din egen PC og handle. Mange tror at det er mye papirarbeid involvert ved kjøp av antikke våpen fra utlandet, men det stemmer ikke. Avgiftene er heller ikke noe å være redd for. Gjenstander som er over 100 år gamle regnes som antikviteter etter Merverdiavgiftsloven, og gir et lavere beregningsgrunnlag når merverdiavgiften skal beregnes. For tiden skal du kun betale 5% mva. på våpen du importerer. Regnestykket er egentlig litt mer komplisert, og loven sier at du kun skal betale merverdiavgift av 20% av salgsverdien, men i praksis betyr det at du betaler 5% i merverdiavgift av salgs- eller tollverdien. Se også: Merverdiavgiftsloven kapittel V a. Om brukte varer m.v.

Det kan forekomme lover i det enkelte land du handler fra som krever at du får en utførselstillatelse, men dette bør være selgers ansvar. Dette gjelder for eksempel Sverige. Skjemaer for å søke om utførselstillatelse finner du her, men dette er som nevnt noe selger bør ta seg av.

La selgeren legge ved dokumentasjon på at våpenet som sendes er over 100 år gammelt. Et annet tips er å forsikre pakken.

Hvordan skjer forsendelsen?

Prosessen er lik den som er beskrevet over vedrørende kjøp av utstyr. Husk å klage dersom tollerne belaster deg med 25% mva.! Du skal bare betale 5%.

Regler for konkrete land

Italia

Det kreves tillatelse fra politiet for å eksportere alle typer våpen, både antikke og moderne.

Nederland

Ingen spesiell tillatelse er nødvendig for å eksportere følgende våpentyper ut av Nederland:

Det trengs ingen eksportpapirer på antikke våpen.

Sverige

Selger må søke om utførselstillatelse fra Riksantikvaireämbetet. Skjema kan lastes ned her. Selv om vi ikke er med i EU kan det gule skjemaet brukes. Det gule skjemaet skrives ut på printer, og man fyller ut for hånd.

Kom ihåg: "Observera att vi behöver fyra ifyllda och underskrivna exemplar av blanketten, och att två fotografier av föremålet - dock ej polaroidbilder - måste bifogas med ansökan!"

Du må med andre ord lage FIRE eksemplarer med to fotografier til hvert. De godtar uten diskusjon utskrift av digitale bilder av våpenet.

Skjemahaugen sendes til adressen som står på det, og etter ei uke eller to kommer skjema stemplet tilbake til deg, og det viser du fram til "tullen". Kilde: krutnarr

Sveits

Det sveitsiske postvesenet stopper alle sendinger ut av landet som inneholder våpen, våpendeler, bajonetter eller sverd. Sendingen returneres til avsender uten kompensasjon for porto. Dette gjelder alle våpen og deler uansett alder. Bestemmelsen er gjeldene fra 1. september 2008. Det arbeides med å få til en løsning. For mer informasjon, se denne lenken. Kilde: ilder.

USA

Våpen som er produsert før 1899 kan fritt sendes ut fra USA.

Import av registreringspliktige våpen fra utlandet

For å kjøpe registreringspliktige replikavåpen fra utlandet må du søke om vanlig ervervstillatelse. Spesifiser på søknaden at den gjelder import fra landet du vil importere fra. Søknaden fungerer nå som importtillatelse. Bestiller du registreringspliktige våpen fra utlandet må du regne med å betale 25% i merverdiavgift, men det er ikke toll på våpen.

Du bør sjekke om landet du importerer fra krever av du har eksporttillatelse.

Import fra USA

Replikaer av munnladningsvåpen og kammerladereer registreringsfrie i USA og kan sendes av både privatpersoner og våpenhandlere uten noen form for papirarbeid, så her holder det med erverstillatelse.

Dersom du skal kjøpe patronvåpen via USA så må de sendes via en eksportør. Eksportøren sørger for å søke myndighetene i USA om tillatelse til å eksportere våpenet til Norge. Dette gjelder både hvis du kjøper via private og forhandlere. Mange bruker ETSS i Colorado som tar 10% av kjøpesummen for å eksportere. Når det i tillegg kommer 25% mva. når våpenet kommer til Norge, så blir det 35% bare i avgifter for å få et patronvåpen fra USA til Norge. Det må med andre ord være et spesielt våpen for at handelen skal svare seg.

Myndighetene i USA krever en oversatt kopi av ervervstillatelsen din. Jeg har oversatt den norske våpensøknaden, og den kan lastes ned her. Du må selv fylle på de opplysningene du har skrevet på søknaden, selvfølgelig på engelsk. Den originale ervervstillatelsen ikke skal forlate landet, men at du skal ta en kopi av den norske ervervstillatelsen og legge ved en engelsk oversettelse. Importsertifikat og kopi av ervervstillatelse sendes til eksportøren.

Ved kjøp av moderne våpen krever myndighetene i USA at du skaffer et importsertifikat fra Utenriksdepartementet, Seksjon for nedrustning og ikke-spredning. Du kan laste ned skjemaet her. Importsertifikatet er gratis.

Tollvesenet sier dette om innførsel av våpen:
Nye og brukte våpen, som er kjøpt i utlandet og som tas med som reisegods, kan innføres toll- og avgiftsfritt. Forutsetningen er at verdien ikke overskrider verdigrensene for reisegods (3.000 og 6.000 kroner). Er våpenet/våpnene dyrere, må du betale 25 prosent merverdiavgift. Merverdiavgiften regnes ut fra kjøpesummen i utlandet. Husk å ha med deg tillatelsen fra politiet/lensmannen. Blir våpenet/våpnene sendt til deg fra utlandet, blir det beregnet 25 prosent merverdiavgift, uansett verdi. Merverdiavgiften regnes ut fra kjøpesummen, samt porto og fraktkostnadene. Husk å ha med deg tillatelsen fra politiet/lensmannen når du henter/fortoller våpenet.

Fortolling og registrering

Når våpenet kommer til Norge blir det stoppet av tollen. Tollen har ansvar for å skrive våpennummeret på den hvite delen av ervervstillatelsen, og sende denne til politiet. Det er ikke toll på våpen som føres inn i Norge, men du må som regel betale 25% merverdiavgift dersom ikke våpenet du kjøper er over 100 år. Da gjelder reglene som nevn under import av antikke våpen, men du må fremdeles ha erverstillatelse dersom våpenet er registreringspliktig i Norge.

powered by my little forum