Personlig bilde

Ny nasjonal klasse i NSU: Mariette, 2-hands? (Stevner)

av bosnes @, Volda, torsdag 12. juni 2014, kl. 19:54 (1808 dager siden)

Hei!
Har tenkt ei stund på om ikkje NSU skulle hatt ei nasjonal klasse for 2-hands pistol/revolvar. Feks. Mariette, 2-hands.

Grunnen til framlegget er å betre rekrutteringa. Det er ikkje til å kome forbi at rekrutteringa til NSU er dårleg. Mi erfaring er at det er ganske mange som er interesserte og prøvar ei stund, men konkurranseprogramma vert opplevd som ganske vanskelege. Nokre kjem på eit stemne eller to, får dårlege resultat, og så ser vi dei ikkje meir... Hadde det vore ein ide og innført ei nasjonal klasse (ikkje nødvendigvis på NM, men som kan skytast på approberte stemner) der det kan skytast 2-hands? Mest nærliggande er å innføre 2-hands Mariette, sidan dette er den mest vanlege inngangsporten til svartkruttskytinga.

For meg personleg (dette skal sjølvsagt ikkje tilleggast noko avgjerande vekt) har dette vorte spesielt aktuelt dei siste månadene, sidan eg har ein senebetennelse i høgre hand som gjer at eg ikkje kan skyte ein-hands, men 2-hands går rimeleg greit)

Eg trur det hadde betra rekrutteringa om vi hadde ei klasse på approberte stemner for Mariette-2hands.
Kan tenke meg å foreslå dette på årsmøtet i NSU i år, eller neste år. Men vil gjerne høyre andre sine meiningar.

Køyr diskusjon!


Mvh
Bjørnar Osnes, Ørsta/Volda PK

Personlig bilde

Ny nasjonal klasse i NSU: Mariette, 2-hands?

av kjberg @, 1878 Hærland, fredag 13. juni 2014, kl. 06:18 (1807 dager siden) @ bosnes

Min mening er at det er alt for mange klasser slik det er i dag. Det er alt for mange våpenregler å forholde seg til. Nybegynnere har et svare strev med å sette seg inn i alt dette. Noe man kan se her på forumet stadig vekk.
På en annen side, om vi har hver vår klasse vil jo alle bli vinnere.
Jeg er av den mening at vi bør skyte etter MLAICs reglement pluss de særegne Norske og Nordiske klasser.

Ny nasjonal klasse i NSU: Mariette, 2-hands?

av Hans T @, fredag 13. juni 2014, kl. 07:58 (1807 dager siden) @ bosnes

Det skytes jo to-hånds i felt, så det er jo en grei mulighet.
Det er MLAIC sitt reglement og skyteprogram som ligger til grunn for NSU sin aktivitet.
Det beste er å presentere disse klassene for nye skyttere, både pistol og rifleklasser.
Da vil også nye skyttere ha et bedre grunnlag for å bli med på stevner i utlandet, istedet for å bare konsentrere seg om nasjonale klasser.

Personlig bilde

Ny nasjonal klasse i NSU: Mariette, 2-hands?

av jæger justnæs @, Kristiansand, fredag 13. juni 2014, kl. 20:10 (1807 dager siden) @ Hans T

Ingen dum tanke, bosnes!
Jeg har prøvd å tenke litt på hva som kan være gode argumenter for klassen.For rekruttering av unge og/eller nye skyttere, og de av oss som av og til ikke klarer enhåndsskyting kan dette være bra, tror jeg.
I tillegg opplever en med ujevne mellomrom at noen kommer med en Ruger Old Army (eller en Navy i .44) som ikke er godkjent i NSU. På noen mindre stevner blir det opprettet en "gjesteklasse" så alle kan få skutt. Svenskene har sin "Ruger" som inkluderer Ruger sin modell og andre ikke historisk korrekte perkusjonsrevolvere. Riktignok med en hånd (tror jeg).Les om Rugerklassen under 6.3 på side 11 i det svenske reglementet.
En klasse som favner disse og kan skytes med begge hender er kanskje noe å vurdere?
Argumentene mot en tohåndsklasse finnes, inntil videre er jeg åpen for ideen :-)

Edit: Svenskene skyter også Colt og Mariette i henhold til MLAICs reglement.

Personlig bilde

Ny nasjonal klasse i NSU: Mariette, 2-hands?

av bosnes @, Volda, onsdag 16. desember 2015, kl. 21:45 (1256 dager siden) @ jæger justnæs

Det gleder meg mykje at dette har vorte ei ny nasjonal klasse (på prøve).
Trur det er ganske viktig for rekrutteringa, i alle fall dersom klubbane marknadsførerer dette!

Mvh
Bjørnar Osnes

Ny nasjonal klasse i NSU: Mariette, 2-hands?

av Hans T @, torsdag 17. desember 2015, kl. 15:45 (1255 dager siden) @ bosnes

Viktig å huske på at du ikke kan stille i både Mariette/Colt og to-hånds i samme stevne.
Grunnen til dette er at da vil det ikke bli en rekruteringsklasse, men en resultatliste der en-hånds skytterne vil komme øverst og dei nye skytterne nederst.
For skyter du ok resultater med en hånd, så skyter du meget bra med to hender.

Personlig bilde

Ny nasjonal klasse i NSU: Mariette, 2-hands?

av kjberg @, 1878 Hærland, fredag 18. desember 2015, kl. 10:58 (1254 dager siden) @ Hans T

Hei!
Jeg tror at det i ettertid vil vise seg at det samme deltager antallet skyter flere klasser.
Dette vil på sikt ikke være gunstig for stevne avviklingen. Og ikke generere flere unge skyttere. Ruger klassen har blitt foreslått flere ganger på årsmøte.
NSU må nok innse at vi er en utdøende rase. MVHKOB.

RSS på tråd
powered by my little forum