Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk (Kammerlader)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, torsdag 30. november 2017, kl. 16:43 (857 dager siden)

Jeg holder på med en bok om kammerladningsvåpen som noen kanskje har lagt merke til. I dag har jeg sett litt på utviklingen av det korte 18 lødige kammerladningsgeværet.

Kort bakgrunn:

I 1855 ble det bestemt at underoffiserer og jegere skulle utstyres med kammerladere med sabelbajonett. Det ble bestemt å utstyre 1400 stk. M/1855 med bajonettklakk for en bajonett tilsvarende Krigsskolens messingfestede M/1848 sabelbajonett.

Det viste seg derimot raskt at sabelbajonetten var for svak. Det ble derfor utviklet en ny sabelbajonett og et bedre egnet nedkortet gevær med to bånd.

I løpet av 1856 hadde derimot Kongsberg Våpenfabrikk laget rundt 1000 trebåndsgeværer med bajonettklakk for bajonetten som ble forkastet. Disse geværene kunne nå ikke brukes. De ble stående på lager i ett år, før det ble besluttet å fjerne sabelbajonettklakken og utstyre geværene for døllebajonetter.

En del av geværene skal ha hatt spor etter sabelbajonettklakkens lodding etter omgjøringen.

Er det noen som har en M/1855 kammerlader laget i 1856 som kan se spor etter denne loddingen?

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Tinytim @, torsdag 30. november 2017, kl. 18:39 (857 dager siden) @ Øyvind F.

Jeg er ikke sikker på hvor langt grep det er på sabelbajonett M/1848 , men på en vanlig kort kammerlader med 1859 bajonett så er den delen av løpet som er foran fortreet 14 cm langt, mens på en med dølle er den delen ca 7 cm og forsiket er også på forskjellige plasseringer. Så jeg vil tro at en sånn omgjøring vil måtte synes på flere måter enn bare lodde rester etter bajonettklakken. Jeg har aldri sett en sånn en som har vært gjort om, men for marinens 4 linjers kammerladere er det ganske vanlig.

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, fredag 1. desember 2017, kl. 07:07 (856 dager siden) @ Tinytim

Festet på 1848-bajonettene var en del lengre fremme enn 1859-bajonetten, så det var ikke behov for å gjøre noe med stokk og sikter. Klakken var påloddet omtrent midt på det partiet av pipen som stikker ut av stokken. Selvsagt på høyre side.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, fredag 1. desember 2017, kl. 12:07 (856 dager siden) @ Øyvind F.

En annen ting om samme tema: Et langt gevær med sabelbajonett viste seg nokså upraktisk. Parallelt med de videre bajonettprøvene ble det laget en prøvemodell av et kort 18 lødig kammerladningsgevær som kalles enten M/1857, M/1855/57 eller M/1855/57/59. Dette geværet ble bestilt i 600 eksemplarer. Noen mener at disse geværene kun ble produsert i et antall av ca. 200. I et dokument fra felttøymesterekspedisjonen datert september 1857 kommer det frem at 600 korte geværer på det tidspunktet var levert. Det var felttøymesteren som var ansvarlig for anskaffelse og fordeling av våpenteknisk materiell, så det bør være en pålitelig kilde.

Men hvor ble disse geværene av? Kan det tenkes at flesteparten av de 600 geværene var nedkortede eldre geværer? Hvis det stemmer kan vel ikke disse ved merkinger skilles fra modellen vi kjenner som M/18XX/59 i dag?

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av krutnarr ⌂, Søgne, fredag 9. november 2018, kl. 13:04 (513 dager siden) @ Øyvind F.

Hei Øyvind.
Du nevner i denne tråden en kammerlader m/1857. Tror muligens jeg har fått en slik i hus. Det fulgte med bajonett, men den hadde ca400 nummer lavere en rifla. Flisa bak fremste løpsband mangler ( ikke nedkortet stokk) Den er nummerlik på alle deler,men ingen «SC no X» merking.
Bilder:

[image]

[image]

[image]

--
Besøk meg på www.krutnarr.no
Mail meg på: krutnarr@krutnarr.no

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, fredag 9. november 2018, kl. 14:23 (513 dager siden) @ krutnarr

Dette er en «ren» M/1857, ja. Det høyeste serienummeret jeg har registrert for en M/1857 er bare noen få numre over din. Noen kaller disse for M/1857/59 eller M/1857/55/59, men i 1850-årene ble de kalt «Model 1857», så da synes jeg vi skal kalle dem det.

Det ble laget rundt 600 av disse: 104 gikk til skarpskytterkompaniet, 412 til Østerdalske jegerkorps og 36 til korporaler og sersjanter i Numedalske musketerkorps.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Jon @, fredag 1. desember 2017, kl. 12:31 (856 dager siden) @ Øyvind F.

Jeg har begge bajonett-typene, her ser man forskjellen på innfestningen.

[image]

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av JanS, lørdag 2. desember 2017, kl. 23:05 (855 dager siden) @ Jon

Flere med M/1848 sabelbajonett har fått seg en negativ overraskelse da de skulle feste den til krigsskolens kammerlader. Den passet ikke fordi kammerladerne hadde fått seg feste for en ny forsterket M/57 sabelbajonett. M/48 bajonetten ble raskt funnet for svak ved støt hvor det tynne messinggodset i piperingen bøyde seg. Derfor ble de heller ikke nummerert til geværet. Eksemplarene som finnes er enten deformert i messing ved pipering eller ser lite eller ubrukt ut. Førstnevnte har vært påsatt/prøvd på gevær og rettet opp før hele partiet ble overført som sidevåpen for tamburer. Modellens flotte messingfeste pyntet opp sammen med messingtromma. Når det gjelder kammerladere så er der fortsatt mye ukjent. Både Hærmuseet og Sunde har flere poeng, men siden de ikke har funnet skriftlige kilder så må man fortsatt erkjenne at den beste kilden er våpenet selv. Først observere, så beskrive og tolke og til slutt konkludere. Mine observasjoner av kammerladere på 70 og 80-tallet er fortsatt ikke beskrevet med ukjent modell. Når det gjelder kammerlader med sabelbajonett så har jeg observert den både med sabelbajonettfeste og døllebajonettfeste på samme våpen. Sabelbajonettfestet var ala M/1857/59 og døllebajonettfestet som M/42-55 slik at man kunne velge enten om man ville ha på døllebajonett under strid eller sabelbajonett under parade og vakttjeneste. I 1986 observerte jeg dette geværet på vertshuset Grenaderens vestvegg. Rustkammeret var stengt og heldigvis brakte svolten meg til funnet. Som eneste middagsgjest tidlig på dagen fikk jeg god tid til å observere og ta notater. Det viste seg at geværet hadde et heller lavt nummer og med samme årstall som jeg hadde observert 10-15 år tidligere. Sistnevnte hadde et enda lavere nummer, men det hadde senere blitt omdannet til M/1859 på modellmessig måte. Ingen av disse hadde rester etter bajonettfeste av M/48. Ved neste Trondheimsbesøk noen år senere var Rustkammeret åpent og Grenaderen stengt. På Rustkammeret kunne jeg ikke observere noen kammerlader med to forskjellige bajonettfester. Uheldigvis var der ingen myndighetsperson som kunne ta meg med på depoet. På grunn av sikkerhetsgrunner antok jeg at Rustkammeret hadde to eksemplarer av omtalte kammerlader siden et var utlånt/opphengt på Grenaderen uten noen sikkerhet. Antar nå at Øyvind under sitt arbeid tar kontakt med Rustkammeret og Forsvarsmuseet for å gå gjennom deres gjemmer av kammerladere.

--
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, søndag 3. desember 2017, kl. 20:05 (854 dager siden) @ JanS

Husker du hvilken modell som både hadde klakk for sabel- og døllebajonett? Ta gjerne kontakt dersom du mener det er noe som ikke er dekket av utgitt litteratur så langt.

Når det gjelder de rundt 1000 stk. M/1855 med sabelbajonettklakk, så finnes det vel en på FMU. De fleste ble nok bygget om i 1857 og 1858, for det var ingen grunn til å beholde dem: Bajonettklakken passet ikke med den nye sabelbajonetten og var i veien om en ville bruke døllebajonetten.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av kimyr, søndag 3. desember 2017, kl. 20:33 (854 dager siden) @ Øyvind F.

Heisann.:-)
Var akkurat i skapet å sjekket Kammerlader M/1855 nr.9593 den er produsert i 1857. Klarte ikke å finne anntydning til ommbygging der.Men den har nok vært Brunert opp igjen en gang i tiden tror jeg.

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av JanS, søndag 3. desember 2017, kl. 22:30 (854 dager siden) @ kimyr

Modellen var det vi kaller M/1849/55 på grunn av baksiktet.

--
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av kimyr, tirsdag 5. desember 2017, kl. 16:42 (852 dager siden) @ JanS

Ble litt forvirret:-) Er Kammerladermodellen dere er ute etter En M/1855 eller en M/1849/55 ? M/1855 har da ingen ombygging av baksiktet ?:-)

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, tirsdag 5. desember 2017, kl. 16:56 (852 dager siden) @ kimyr

Den jeg er ute etter er en ren M/1855 med rester etter klakk for M/1848-sabelbajonetten.

Den JanS hadde observert var en M/1849/55 med klakk for sabelbajonett M/1859. Den har jeg ikke hørt om eller funnet i noe kildemateriale, men er for så vidt interessant.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av skoggangsmann, tirsdag 5. desember 2017, kl. 07:25 (852 dager siden) @ Øyvind F.

Hei. jeg hadde rein 1855 kammerlader datert 1855 med tydelige merker etter fester for sabelbajonett. Dessverre er den solgt.

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, tirsdag 5. desember 2017, kl. 10:56 (852 dager siden) @ skoggangsmann

Se det, da stemmer det nok at sabelbajonettklakkene ble fjernet. Da vet vi at de også loddet sabelbajonettklakk på geværer fra 1855-produksjonen. Det er kanskje ikke så rart, siden de ganske raskt kom opp i et antall av rundt 1000 i løpet av 1856.

Er det flere som har geværer med spor etter denne klakken?

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Sparknekt, onsdag 6. desember 2017, kl. 06:58 (851 dager siden) @ Øyvind F.

Jeg har en M/1855 kammerlader som er produsert i 1856. På venstre side av pipa er den ordinære knasten for døllebajonetten. På høyre side synes jeg at jeg kan skimte omrisset av en tidligere bajonettklakk. Området virker å være helt slett, så den kan ikke kjennes med fingrene.

[image]

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av JanS, onsdag 6. desember 2017, kl. 22:00 (851 dager siden) @ Sparknekt

Den rektangulære messinglodderesten viser godt.

--
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, torsdag 7. desember 2017, kl. 06:41 (850 dager siden) @ JanS

Ja, det må helt klart være restene etter den omtalte klakken. En slik lodderest vil jo ikke forsvinne ved en brunering heller og er dermed umulig å bli kvitt. Gitt det store antallet som opprinnelig hadde sabelbajonettklakk, så regner jeg med at det finnes mange kammerladere stemplet med årstallent 1855 eller 1856 som har slike rester.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Jon @, torsdag 7. desember 2017, kl. 08:49 (850 dager siden) @ Øyvind F.

Målte litt på Krigskolebajonetten. Ser man på bilde jeg la ut lengre oppe så er låseknasten som skal inn bak bajonettklakken mye nærmere munningen enn på M1859 bajonetten.
Regner vi med at løpsringen skal være plan med munningen så er BAKKANT av klakken kun 46mm fra munning, altså veldig mye lengre fram enn klakken brukt til M1859 bajonett.
Hele grepet er ca 126mm langt + en liten jern-mutter = knapp.

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Helge S @, onsdag 3. oktober 2018, kl. 21:57 (550 dager siden) @ Øyvind F.

Hei! Dette er vel en av de ombygde.kammerlader[image]1855 produsert 1856 serienummer 7706

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av historie, torsdag 4. oktober 2018, kl. 00:38 (550 dager siden) @ Helge S

Kammerlader m/1855 produsert i 1855 med spor av sabelbajonettklakk.[image][image]

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, torsdag 4. oktober 2018, kl. 08:39 (549 dager siden) @ historie

Begge de to siste innleggene viser nok lodderestene etter sabelbajonettklakken, ja. Flott at dere deler!

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av perk71 @, Trondheim, mandag 12. november 2018, kl. 19:10 (510 dager siden) @ Øyvind F.
redigert av perk71, mandag 12. november 2018, kl. 19:17

Dette er en av mine kammerladere.
Modell 1855 og produsert 1856, med våpen nr.7856.3 bånds. Synes å se et feste her også.[image][image][image]

--
Hagel paa en Thrønder vilde skyde,
men fik hans pande ei i sønder,
nei, der skal Kugle til en Thrønder.

Personlig bilde

M/1855 kammerlader med sabelbajonettklakk

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, tirsdag 13. november 2018, kl. 11:43 (509 dager siden) @ perk71

Synes å se et feste her også.

Absolutt, dette er nok også en av de som var tiltenkt brukt med messingfestet sabelbajonett.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

RSS på tråd
powered by my little forum