Personlig bilde

Erverve svart krutt (Lover og regler)

av bubo @, Arendal, lørdag 13. januar 2018, kl. 22:31 (492 dager siden)

Under Nyheter her på svartkrutt.net er det den 16.okt 2017 forfattet et innlegg angående privat erverv av svartkrutt:

Se Kapittel. 8. Distribusjon og erverv, § 75.Privates erverv av krutt og tennmidler til ammunisjon som sier:

(1) Den som fremviser gyldig våpenkort og legitimasjon, kan uten særskilt tillatelse erverve
a) inntil fem kilo røyksvakt krutt til opplading av egen ammunisjon
b) inntil tre kilo svartkrutt til opplading av egen ammunisjon
c) tennmidler til ammunisjonen.

(2) Den som kan dokumentere medlemskap i en godkjent skytter- eller våpensamlerorganisasjon og innehar svartkruttvåpen produsert før 1890, kan søke om tillatelse til å erverve inntil tre kilo svartkrutt og tennmidler til ammunisjonen. Søknaden sendes til politiet i distriktet hvor søkeren har sin bostedsadresse.

Det betyr at dersom du har våpenkort for svartkruttvåpen, så holder det å vise våpenkort. Har du ikke våpenkort, men er medlem av en godkjent skytter- eller våpensamlerorganisasjon så må du sende søknad til politiet slik som tidligere.


Jeg mener vel at man nå kan kjøpe inntil 3 kilo svartkrutt på et hvilket som helst våpenkort,ikke nødvendigvis et kort for svartkruttvåpen.
Noen synspunkter på det her inne?

Erverve svart krutt

av 50 bmg, søndag 14. januar 2018, kl. 16:34 (491 dager siden) @ bubo

Det samme har jeg også undret meg over hvis man vil lade svartkrutt til eks en grov revolver .

RSS på tråd
powered by my little forum