Hva er dette kammerladningsgeværet ? (Identifisering)

av truls inge @, tirsdag 6. februar 2018, kl. 22:43 (846 dager siden)

Jeg har kommet i besittelse av et 4"' - 2 bånd kammerladningsgevær som ikke er blitt ombygget for patron. Kammerladeren ser etter nøye inspeksjon ut til å være helt original (unntatt erstatningsreimen).
Uombygde 4 linjers kammerladere er visstnok ikke helt vanlige, men det mest spesielle er at stokken er i flammebjørk, og at våpenet ikke har noen ekstern nummerering. Bare innvendig - på undersiden av kammerstykket og svansestykket er innslått nummer 110.
Utvendig foran kammerstykket er innstemplet Kongsberg K og produksjonsåret 1861, og venstre side av stokken er innstemplet med 2 stk. Kongsberg K. Venstre sideskinne er heller ikke merket Model l860...4"' slik som på senere våpen.

I Harald Sunde sin utmerkede bok om kammerladningsgeværer for Hæren står det litt om tidlige 4 linjers geværer, og modellbetegnelsen skal etter denne være 4"' Kort Kammerladningsgevær M/1860 med skarpskyttersikte ?
Antakelig er denne produsert tidlig i 1861, for den 11 februar 1861 ble det bestemt at alle 4 linjers kammerladningsgeværer skulle merkes med Model 1860 4"'

I tillegg til 4 linjers geværer for hæren skal det også være produsert tilsvarende geværer for marinen.

Kan manglende nummerering være en indikasjon på at denne kammerladeren aldri har blitt utlevert til hæren (eller marinen), men i stedet ble brukt av Kongsberg våpenfabrikk i reklameøyemed eller til prøver og fremvisninger i utlandet, og at det også er grunnen til at den har fått stokk i flammebjørk ? - er det noen som har kjennskap til disse eller andre forslag?http://www.forum.svartkrutt.net/images/smilies/smile.png

Vennlig hilsen Truls

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av JanS, tirsdag 6. februar 2018, kl. 23:47 (846 dager siden) @ truls inge

Ut fra litt for få detaljbilder og forklart mangelfull merking og flott "flammebjørkkolbe" med messingbeslag antar jeg at våpenet er et ikke godtatt militært løp/kasse (våpen) som fikk kolbe for sivilt salg som et kombinert jakt-/skytterkammerladningsgevær som ikke ble ombygd.

--
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, onsdag 7. februar 2018, kl. 08:37 (846 dager siden) @ JanS

Det er jo spesielt at en sivil M/1860 har militære messingbånd. Har du et bedre bilde av skyveren på skarpskyttersiktet? Denne ble som kjent endret i 1865.

Jeg ser i oversikten over produserte militære M/1860 av nr. 110 var et kort gevær, men det er nok ikke dette. Jeg tror JanS har rett i at den er laget på forkastede militære deler. Jeg har et langt skytterlagsgevær med både militært og sivilt serienummer, og der finner jeg igjen et langt militært gevær med samme nummer i Hovedarsenalets oversikt. Det kan derfor hende at delene fra denne ble forkastet, og det ble laget et nytt militært gevær som fikk nr. 110.

Når det gjelder geværer i reklameøyemed, så sendte blant annet Konsberg Våpenfabrikk 4''' geværer til verdensutstillingen i London i 1862. Disse ble hentet fra den militære produksjonen og hadde ikke spesielle skjefter så vidt jeg er kjent med. Kanskje det kan være et tidlig utkast til skytterlagsgevær?

Forresten, er dette det samme geværet som ble nevnt i en tidligere tråd av valkyrien?

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av valkyrien, onsdag 7. februar 2018, kl. 08:53 (846 dager siden) @ Øyvind F.

Samme våpen. Siktet er et mod. 1860 skarpskyttersikte. Etter det jeg kjennes til er det få slike igjen etter at de ble byttet ut i 1865.

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av truls inge @, onsdag 7. februar 2018, kl. 17:58 (845 dager siden) @ valkyrien

Siktet er M/1860 skarpskyttersikte:

[image]

Takker også for de interessante innkomne betraktningene - jeg ser frem til at flere kommer på banen med sine syn !

Når det pekes mot private- og skytterlagsvåpen trodde jeg disse bevisst ble laget forskjellig fra de militære modellene, med bla. skjefte av nøttetre og kolbekappe + bånd av jern for at disse ikke skulle kunne forveksles med de militære modellene ?

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av JanS, torsdag 8. februar 2018, kl. 00:33 (845 dager siden) @ truls inge

Jeg har sett flere (dette er de 4de) av disse geværene hvor kjøperen har trodd han har fått tak i en sjeldenhet fordi han ser uendret kammer og messingbeslag. Kjennskap til den militære godkjenningsprosessen med påfølgende merking er kanskje mangelfull eller blir overskygget av førsteinntrykket. Geværene ble prøveskutt på 200 alen og de geværene som fikk 7 av 10 skudd innefor en kvadratfot fikk kontrolloffiserens initial påstemlet bak på kassens høyre side. De som skjøt noe bedre fikk to initialer innstemplet. Disse geværene ble utstyrt med vinkellamellsikte. De bestskytende riflene, som klarte 7 av 10 skudd innenfor 1/4 kvadratfot fikk tre initialer og ble utstyrt med skarpskyttersikte M/1860 og senere M/1865. Alle nevnte godkjente geværer fikk nummer framme på kassen og de største delene. Geværer som ble vraket for militært bruk var gode nok for sivilt bruk ved påsetting/innskyting av et skarpskyttersikte. Omtalte gevær var nok tiltenkt nummeret 110 siden det finnes på undersiden av nevnte to deler. Den flotte flammebjørkkolben har to K-er som kan indikere kvaliteten hvor en K var kanske vanlig bjørk. Den begrensa stemplingen på omtalte gevær indikerer for meg at den kanskje ble solgt til ansatte og offiserer tilknyttet fabrikken for en rimelig penge. Fra Sundes kammerladningsbok kan vi blant annet lese at det i 1861 var sammenligningsskyting med skytterlagsgeværer i Belgia. Norge sendte kaptein Gryner med et kort og et langt skytterlagsgevær og fanejunker Næs var skytter. 47 gevær deltok og 6 av disse var utenlandske og resten var belgiske. 14 ble vraket da de ikke tilfredsstilte kravet til et eksersis- eller krigsgevær. Mot slutten av konkurransen var det bare 7 belgiske og de 2 norske igjen. Dette viser et kvaltetsvåpen som var blant de beste i Europa. Våpenfabrikken stilte derfor ut geværene på verdensutstillingen i London i 1862 og i Stockholm i 1866, hvor de vakte stor interesse og berømmelse.

--
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av Trond ⌂ @, Oslo (nov-mars) Brekkestø resten av året, fredag 2. mars 2018, kl. 22:49 (822 dager siden) @ JanS

En virkelig interessant og spennende tråd for slike som meg! Øyvind har antagelig etter hvert opparbeidet seg vesentlig større kunskaper på kammerladere enn hva jeg har, men jeg har holdt på med slikt siden godt før han ble født og har en interessant teori på denne # 110 som jeg skal komme tilbake til.

Jeg har plukket frem 7 litt forskjellige varianter av de korte M1860'ene mine:

[image]

[image]

For å gi et litt bedre inntrykk av mekanismeforskjellene:

[image]

Fra høyre mot venstre, de tre første er i prinsippet nesten like, men unntak for at den lengst til høyre er centre fire, grunnen til at jeg har tatt med alle tre er at den til høyre har det vanlige, 'kjedelige' Kongsberg bjerkeskjeftet, # 2 har et lett flammet skjefte og # 3 et praktfullt flammeskjefte.
# 4 er litt spesiell. Den er fullstendig fabrikkny og med noe flammer i skjeftet, men har under omgjøring fra sabelbajonett til døllebajonett. En omgjøring som aldri ble fullført enda den rakk å bli gjort om til Landmark.
# 5 er en vanlig marine 1860 med døllebajonett som ble 'glemt' gjort om til Landmark.
# 6 er et vanlig skytterlagsgevær i originalutgave med en trist og kjedelig bjerkestokk. Ikke noe nøttetre eller eksotisk her i gården.
# 7 er en skikkelig raring. Den har aldri hatt bajonettfeste, fjærene til båndene sitter på helt feil sted og kammerstykket er rundt og ikke hexagonalt som på de andre. Jeg kommer tilbake til denne også. Her sett fra siden i samme rekkefølge, men nå igjen ovenfra:

[image]

De tre øverste poå bildet er helt klart Hærens militære utgaver, alle gjort om til Lund. Men # 2 og særlig # 3 har skjefter i flammebjerk, noe som viser at også dette ble brukt på standardvåpen.
# 4 har altså hatt sabelbajonett, men har vært under ombygning ved at siktet er flyttet, sabelbajonettklakken er fjernet til fordel for en døllebajonettklakk på den andre siden av pipen, noe som aldri ble fullført.
# 5 fremstår som en vanlig 'uombygget' M1860 med klakk for døllebajonett - altså Marinen.
# 6 er et uombygget skytterlagsgevær med klakk for sabelbajonett, forreste bånd trykket vesentlig lenger tilbake enn på de militære og med hornavslutning på skjeftet. 'Vanlig' hexagonalt kammerstykke.
# 7 er bare helt annerledes, kommer tilbake til denne.

Jeg tror dette burde være tilstrekkelig informasjon til at kanskje flere får samme mistanke til hva trådstarters rifle er enn bare meg.

--
Norwegian Military Small-arms 1604-WW2

Trond

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av JanS, lørdag 3. mars 2018, kl. 10:16 (822 dager siden) @ Trond

Flott Trond, nå får vi se om noen løser denne.

--
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av krutnarr ⌂, Søgne, lørdag 3. mars 2018, kl. 11:34 (822 dager siden) @ JanS

Hei.
Sabla fine rifler Trond. Regner med at du vet hva trådstarters gevær er for noe siden du "kommer tilbake til"......
Jeg vet jo ikke, men skal jeg tippe så regner jeg med at trådstarters rifle og din nr.7 på siste bilde muligens kan være et kriksskolegevær m/1860? De hadde jo rifler som var svært like "originalene", men ikke helt.;-)

--
Besøk meg på www.krutnarr.no
Mail meg på: krutnarr@krutnarr.no

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av Trond ⌂ @, Oslo (nov-mars) Brekkestø resten av året, lørdag 3. mars 2018, kl. 18:22 (821 dager siden) @ krutnarr

Jeg kommer tilbake til rifle # 7 allerede nå, det er ikke forventet at noen av dere skal kunne se hva dette er for noe rart. Den er ikke en 4''', men en 12,5 mm fra 1858. Det ble produsert 30 forsøksmodeller av en 'finkalibret' kammerlader, dette er # 27 av disse.

Historien om hvordan jeg fikk fatt på den er litt spesiell. Jeg fant den på en auksjonsside i USA, hvor den var avbildet med temmelig dårlige bilder. Jeg la merke til at den 'manglet' båndfjærer (de er på undersiden, som på karabinene), forsiktet var plassert 'feil' og at vinkel-lamell-siktet var noe forskjellige fra de korte M1860'ene og ga et relativt høyt bud (syntes jeg da) - og fikk den.

Den ble sendt til meg i Brekkestø og jeg pakker opp en uventet perfekt børse og så at det stod 1858 og # 27. Jeg var strålende fornøyd frem til jeg skulle se på båndfjærene på undersiden. Der var det malt HAO 6086 - pokker, rappa på Hær- eller Forsvarsmuseet. Jeg ringte så til daværende fungerende rustmester Fjeld for å fortelle at jeg hadde fått den, men at jeg ble på Sørlandet i én måned til. Når jeg var tilbake i Oslo skulle jeg komme innom med den, om det var greit?

[image]

Han fikk HAO nummeret og klikket på et tastatur - # 27 fra 1858, 12,5 mm kammerlader? spurte han, - den byttet vi med en amerikaner i 1983. Yes!!! Den var lovlig vare!!! Fra strålende fornøyd til megasur og grinete til strålene fornøyd på under 10 min!

Hint 2, hva trådstarters kammerlader antagelig er, fremkommer i teksten under det tredje bildet i mitt tidligere innlegg dersom man leser dette skikkelig og som djevelens advokat leser Bibelen. Det er godt kammuflert!

--
Norwegian Military Small-arms 1604-WW2

Trond

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av Trond ⌂ @, Oslo (nov-mars) Brekkestø resten av året, tirsdag 6. mars 2018, kl. 00:16 (819 dager siden) @ Trond

Det ble veldig stille i denne tråden etter mitt siste innlegg, så min høyst private teori legges dermed ut. Jeg tror at dette er en marinevariant for Sjøkrigsskolen. Hintet lå i # 4 i min første kommentar, tredje bilde. Sjøkrigsskolen hadde korte M1860 med såvel dølle som sabel bajonetter. Serie # stemmer også veldig godt med at det det er en marinevariant (nå har jeg riktignok ikke sjekket hva som var hva i hærens nummerserie).

Erfaringsmessig er det også tilnærmet 'kul umulig' å finne en av hærens korte M1860 i uombygget utgave, men jeg har selv en av marinens. De finnes mao.

Dette blir dermed bare en 'uetterrettelig påstand', men som det etter min mening det er stor sannsynlighet for at er riktig.

--
Norwegian Military Small-arms 1604-WW2

Trond

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av krutnarr ⌂, Søgne, tirsdag 6. mars 2018, kl. 00:31 (819 dager siden) @ Trond

Jeg tror at dette er en marinevariant for Sjøkrigsskolen. Hintet lå i # 4 i min første kommentar, tredje bilde. Sjøkrigsskolen hadde korte M1860 med såvel dølle som sabel bajonetter. Serie # stemmer også veldig godt med at det det er en marinevariant (nå har jeg riktignok ikke sjekket hva som var hva i hærens nummerserie).


Jammen da var jeg jo ihvertfall inne på det;-) Sjø eller land, samme det vell? :-D

--
Besøk meg på www.krutnarr.no
Mail meg på: krutnarr@krutnarr.no

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, tirsdag 6. mars 2018, kl. 11:35 (819 dager siden) @ krutnarr

Det er en interessant teori, men holder den vann? Hæren approberte som kjent M/1860 i desember 1860. Først i mars 1861 ble Marinekommandoen presentert for et kort 4''' gevær med sabelbajonett som forslag til modellgevær – sannsynligvis identisk med Hærens korte M/1860. Marinens rådgivende kommisjon i artillerisaker uttalte i april 1861 at dette nok ville bli et godt skipsgevær og anbefalte det til approbasjon. Når Marinekommandoen endelig approberte geværet er ikke kjent, men det må ha vært etter april 1861.

Produksjonen kom med andre ord ikke i gang før et stykke ut i 1861. Av innsamlede serienumre ser jeg at høyeste registrerte nummer fra 1861 er 89, men det er et hull frem til nr. 111 som er fra 1862. Nr. 110 kan derfor med et nødskrik passe inn i marineserien fra 1861, men det er likevel ting som taler imot at nr. 110 er et marinegevær:

  • Det er ikke merket med serienummer i henhold til vanlig praksis.
  • Det mangler modellbetegnelse på venstre sideskinne som ble vedtatt i februar 1861.
  • Stokken er for pen, og sammen med de to første punktene virker det mistenkelig.

Nå er jeg ikke sikker på når sideskinnestemplingen begynte å dukke opp på marinegeværene, men dere som har M/1860 marinegeværer med serienumre under 110 kan kanskje sjekke?

Forresten, hvor står det skrevet at Sjøkrigsskolen brukte geværer med dølle- og sabelbajonetter? Og hvorfor skulle kadettene ha en egen modell? Hærens krigsskole brukte for øvrig helt vanlige 4''' geværer. M/1860 for Marinen finnes jo med både sabel- og døllebajonett. Mye tyder på at de første geværene, i hvert fall opp til rundt nr. 80, ble levert med sabelbajonett. Deretter ser det ut til at døllebajonett ble innført. Men en finner også sabelbajonetter på geværer produsert senere. Noen av disse har spor etter klakk for døllebajonett, og må derfor være omgjort. Og så er det vel kun Tronds som skiller seg ut ved at den har gått fra sabel til dølle.

Arbeidsloggene fra Karljohansvern viser at det foregikk omforandringer av bajonetter, bajonettklakker og sikter på Landmarks- og Remington-geværer jevnt og trutt fra 1884 og ut året 1887. Geværene som har sabelbajonett, men spor etter døllebajonettklakk, ble sannsynligvis endret i dette tidsrommet.

Jeg trekker forresten tilbake teorien om prøvegevær for skytterlag. Ny informasjon har dukket opp om den saken.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av anvil, tirsdag 6. mars 2018, kl. 12:26 (819 dager siden) @ Øyvind F.

Jeg har marinens kasse på min nyoppbyggende 4''' som nå er mest lik den sivile skytterlagsmodellen.
Kassa, med SN 92 er merket som vist på bilder.
Hilsen fra
Svein Rudnå[image][image]

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av Trond ⌂ @, Oslo (nov-mars) Brekkestø resten av året, tirsdag 6. mars 2018, kl. 20:39 (818 dager siden) @ Øyvind F.
redigert av Trond, tirsdag 6. mars 2018, kl. 20:51

Jeg har et bilde, men finner det ikke i farten, fra 1865 av 20-25 av Sjøkrigsskolens kadetter med kammerladere. Noen med 18 lødige, de fleste med 4''' som har en sann blanding av dølle- og sabelbajonetter.

[image]

Den der leter, han finner - av og til...

Når det gjelder nummerering og årstall på Kongsberg, har denne mye til felles med den berømte høyvekten i Moss. Jeg har f.eks. M1859 kammerlader med # 11734 fra 1864!

[image]

--
Norwegian Military Small-arms 1604-WW2

Trond

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, onsdag 7. mars 2018, kl. 08:08 (818 dager siden) @ Trond

Fantastisk bilde, jeg mener å ha sett det før, sannsynligvis hos deg. At det beviser at det fantes en egen sjøkrigsskolevariant er jeg mer usikker på.

Etter serienummeret å dømme burde nr. 11734 vært stemplet med 1860, men at en M/1859 er stemplet med 1864 kan det være en logisk forklaring på. Dette året var Norge på randen av krig. Krigen foregikk selvsagt i Slesvig der Danmark kjempet mot Preussen og Østerrike. Det var lenge planer om å sende en norsk-svensk unsettelsesstyrke, men det ble det aldri noe av. Store deler av Hæren (og Marinen) ble imidlertid mobilisert i flere måneder våren og sommeren 1864.

I en rapport over geværsituasjonen står det at det meste var på stell, men at Hæren manglet 2000 korte 18 lødige kammerladere. Våpenfabrikken jobbet på spreng, og omgjøringen av disse geværene ble ferdig i april 1864. Det er kanskje i forbindelse med dette arbeidet at din nr. 11734 ble til?

Tilbake til nr. 110: har den innskytingsmerker på høyre sideskinne?

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av truls inge @, onsdag 7. mars 2018, kl. 23:31 (817 dager siden) @ Øyvind F.

Det er ingen innskytingsmerker på sideskinnen.

På hele kammerladeren finner jeg bare besiktningsmerket til Rustmester ved KV fra 1839 -1868, Christian Godtlieb Jacobsen - en stilisert J, plassert på innsiden på begge delene av kammerstykket og i tillegg på undersiden av bakre løpsbånd.
Jeg finner igjen det samme merket på løpsbåndet på andre 4"' kammerladere, men er usikker på hva dette skal kunne vise aksept for, da det ikke er beskrevet i "Instrux for Prøve og Modtagelse af 4-Liniers Kammerladningsgeværer" - gjengitt fra side 224 i Kammerladningsboken.

Flammebjørk er tydeligvis ikke helt ukjent stokk-emne i våpen hos KV - og slike emner finnes naturlig i nedre del av store, svartknudrete bjørkestammer. Når en leser i Kammerladningsboken at 4"' korte geværer ble utlevert til infanteriets sersjanter og korporaler og til mannskap ved jegerkorpsene kan en vel tenke seg at de fineste stokkemnene ble valg ut nettopp for å gjøre disse litt finere enn de lange 4"' som ble levert til menige ?

Det står ikke noe i "Instrux" referert over om at det ble gjort noen kvalitetssmerking av skjeftet - og MTM skrift nr. 160 - juni 2015 har bilde av flere kammerladere med 2 x Kongsberg stempel på venstre side av skjeftet, og bla. skytterlagsgevær 726 på side 43 i samme blad vinner vel ingen skjønnhetspremie i så måte, men jeg har dessverre ingen plausiblt forslag til hva denne dobbeltmerkingen betyr.

Jeg har trålet det jeg finner av bøker og skrifter, men finner ikke et eneste eksempel på at Kongsberg har levert ut bestillinger på våpen uten nummerering, verken til militære eller private.
Det er jo kun nummeret som identifiserer det enkelte individet i en leveranse, og disse var også registrert under nummer i KV sine dagbøker, med detaljer om type, skytetester etc.

Derfor har jeg ingen god forklaring på manglende nummerering enn "reklamekammerlader" - eller skulle det muligens være en "matpakkekammerlader":-D

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av JanS, torsdag 8. mars 2018, kl. 23:28 (816 dager siden) @ truls inge

Ja, du nok kalle det en slags "matpakkekammerlader" selv om jeg tror den ikke er noe tyvgods, men heller en skytterinteressert kontrollperson på fabrikken som har fått kjøpt "vrakdeler" og satt sammen for en billig penge. Kammeret 110 kan ha kommet fra en skytterlagskammerlader hvor eieren har klaget på tetning etc. og fått medhold og dermed nytt fra fabrikken. Vi kan se at kammeret hele tiden ser ut til å ha fulgt rifla siden den ble sammensatt på grunn av "etseringen" i metallet framst på kammeret og nedenfor årstallet.

--
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av Kammerherren ⌂ @, Hadeland, fredag 9. mars 2018, kl. 20:23 (815 dager siden) @ JanS

Jeg har 2 sivile 4 linjers kammerladere som begge har svært begrenset merking. Flotte børser i sin tid som har nr 71 og 108. Ingen av dem har det vanlige Model 1860.....4"" på venstre side av låskassa slik alle mer "normale" skytterlagsmodeller har. Begge er merket med serienummer på venstre side av kassa, på kammerstykket og bak på kolbekappa. Ellers er det ikke noe årstall på kassa, men begge har stempelet til Jacob Gabriel Lund like ved serienummeret på låskasseveggen. Han var underrustmester ved KV fra 1850 - 1858 og rustmester ved HA 1858 - 1899. Det er ikke skrevet all verdens om disse sivile riflene med helstokk, så det er mange spørsmål her. For de som mottar MTM vil jeg anbefale å ta en titt i nr 163 som kom i mars 2016. Der er 7 tilsvarende helstokkmodeller av 4 linjers avbildet. 3 av disse er også stemplet av den samme Lund og ingen av de 7 som er omtalt der er merket med Model 1860....4"" til tross for at en har stemplet inn årstall så høyt som 1863. Det er et svare virvar med tanke på merking generelt, noen mangler serienummer, andre mangler årstall etc. I MTM er disse omtalt som skytterlagsmodeller, men jeg har ingen tro på at disse inngår i samme produksjon som de mer ordinære korte og lange skytterlagsmodellene som er mye lik de militære søsknene. Det jeg vil frem til er at KV gjorde mye rart som ble heller dårlig dokumentert og det virker som kunden kunne be om mye forskjellig. Godt mulig TS sin rifle delvis er bygd på kasserte militære deler, men jeg har liten tro på at den på noe som helst tidspunkt er utlevert til militær bruk. Ei flott rifle er det uansett!

--
Kammerherren

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av munnlader @, lørdag 10. mars 2018, kl. 07:52 (815 dager siden) @ Kammerherren

Samler ikke kammereladere selv, men syns denne tråden fortjener og få en stjerne for serdeles my god innformasjon. Dette er det en god samler tråd !! Hyggelig og lese når en dere gårt i detalj :-) Her har jeg lært litt om kammerladre skjennerelt, takker for det :-)

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av Trond ⌂ @, Oslo (nov-mars) Brekkestø resten av året, lørdag 10. mars 2018, kl. 23:54 (814 dager siden) @ Øyvind F.

# 11734 på en M1859 er ikke en avkortet utgave, dette er en 'ren' Kongsberg M1859 kammerlader uten snudd bånd og innlagt flis. Jeg kjøper dermed ikke argumentasjonen din, Øyvind.

[image]

[image]

--
Norwegian Military Small-arms 1604-WW2

Trond

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, søndag 11. mars 2018, kl. 06:46 (814 dager siden) @ Trond

Ja, jeg sa ikke at den var nedkortet. Jeg nevnte bare at i 1864 fikk KV ordre om å sette i stand 2000 korte geværer på svært kort tid.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av Trond ⌂ @, Oslo (nov-mars) Brekkestø resten av året, mandag 12. mars 2018, kl. 23:56 (812 dager siden) @ Øyvind F.

Men det bekrefte jo bare det jeg skrev. Nummerering og årstall fra Kongsberg stemte ofte (som regel?) ikke overens...

--
Norwegian Military Small-arms 1604-WW2

Trond

RSS på tråd
powered by my little forum