Gamle militærvåpen?

Started by Modestsailor, 25. October 2012 kl. 20:51:17

Previous topic - Next topic

Modestsailor

Kan dere hjelpe meg å identifisere disse to geværene. De har vært i familiens eie siden ca 1906. Så vidt oss bekjent har de aldri vært brukt. Familien er ikke våpenintressert slik at vi aner ikke om de er av verdi.
Begge våpenene ser ut til å være merket med emblemet til Kongsberg.
Alle serienummer på delene er like noe som vel kan tyde på at de ikke er ombygget på noe vis.
Det først våpenet er merket 1857 som jeg antar er årstallet og serienummer 8864


Det er også en bajonett som passer til denne serienummer 8479 også dette stemplet med merke fra Kongsberg.

Neste våpen er av tilsynelatende nyere dato 1876 og serienummer 29527
krutnarr

Hei.
Det du viser bilder av her er to flotte militærvåpen i "overgangen" til det moderne vi kjenner så godt i dag.
Den første er en kammerlader med en ikke nummerlik bajonett i kaliber 18-lødig ( ca. 17,9mm) Den er produsert/modellfestet i 1855 og fra kongsberg fabrikker i Norge. Pris for denne med bajonett er ca-8-10 tusen.
Den neste det er bilde av er en m/1867 remington rolling block. Den er også produsert av Kongsberg våpen i ca 1867/70-årene. Den har en verdi på ca 6-8000 kr.

Tinytim

Jeg synes prisvurderingene i forrige innlegg er en god del for høye, begge våpnene og bajonetten ser ganske rustne ut og det reduserer i allefall samle verdien ganske mye. F.eks bajonetten er helt ubruklig som samle objekt det går ikke an å få disse blanke igjen. Kammerladeren er en modell 1855/59, dvs den er nedkortet etter 1859, dette er gjort militært.

valkyrien

Jeg ser at Remingtonrifla er merket med ring rundt Kongsberg K på kassen.Tror ikke det påvirker verdien nevneverdig men jeg har alltid lurt på hva ringen betyr.

Teorier jeg kjenner til om dette er:
 
Skytterlagsvåpen ?

Våpen solgt til sivile i den militære bruksperioden?

Våpen med sentertenning ?(men denne er vel en indikasjon på at det ikke stemmer!!)

Er det noen som vet ?

anvil

Sirkel rundt den kronede K'en fra Kongsberg Våbenfabrik betyr i dette tilfellet at det er et våpen i den private serien, og ikke til hæren.
Ellers er jeg enig med han som syntes anslåtte verdier var noe høye.Men ikke så enkelt å verdivurdere ut fra bilder om kvaliteten på disse ikke er topp.

valkyrien

Kan godt tenke meg at det er slik. De våpna med ring jeg har sett ser ut til å være i militær nummerrekke og ikke i en egen sivil rekke( kanskje det er grunn til ringen.)

Jeg har ellers en rar KV Remington på veggen som er datert 1876 og er ca 50 nummer fra trådstarters Remington. Den er "veldig Kongsberg og nr lik" bortsett fra, at den har svensk (Enfield?) baksikte og stillbart forsikte. Baksiktet sitter og en del lenger framme på pipa en det ordinære norske og svenske RB baksikter gjør. Den er i tillegg konvertert til sentertenning. våpenet er ellers fint og virker ikke tukla med.


Jeg har 3 mulige forklaringer, rangert i den rekkefølgen jeg kan tenke meg det er:

Noe en skytter har fått laget etter egne ideer?

Spesialbestillt våpen til sivil skytter fra Kongsberg våpenfabrikk?

En meget spesiell prøvemodell fra KV? !!

Jon

En sivil børsemaker kan vel også ha gjordt disse forandringene på nevnte RB, f.eks. samtidig med omgjøring til sentertenning.

valkyrien

Ja jeg kan godt tenke meg at det er en god forklaring.

anvil

Ja, endring av sikter er antagelig gjort "privat" en eller annen gang i løpet av tiden, og sikkert etter at RB-riflene ble solgt ut etter 1900.

Sirkelen rundt KV-logoen derimot er slått inn på Kongsberg i 1876, mest sannsynlig etter at sluttkontrollen hadde påvist feil som underkjente geværet til militært bruk.
Ifølge Hanevik ble det totalt levert 294 rifler til private.
Det var stort sett en markert synkede tendens i geværer levert til private etter som åra gikk, noe som ikke svekker ideen om at det var feil som lå til grunn.
Vedlagte bilde viser ei til fra samme år, Hanevik sier det ble levert 74 til private det året.

Jon

#9
Bare litt kuriosa, her en ferdigtrykt kvittering for salg av de militære RB riflene, bajonetter og patroner. (mulig jeg har vist denne før??)Mulig skriveren her hadde vært nær da det smalt, veldig ustø:-P

anvil

Virkelig artig!
D/S Exellensen hadde sikkert med seg mangt og meget på denne turen i februar 1906!
For den som måtte føle for å se hvordan D/S Exellensen så ut, så er det bare å følge linken nedenfor! Bildet skal være fra 1905.  
Ja-ja, dette er vel litt utenfor tema, men la gå!
http://www.digitaltmuseum.no/things/skip-exellensen-flaggpryd-mennesker/OMU/OB.Z17050

valkyrien

#11
Ang private våpen. Jeg har sett noen Remingtoner fra KV som aviker fra vanlige KV RB bla på sikter og at de har kolbekapper i jern. De har også hatt nummer som ikke går inn i militær nr. rekke. Husker jeg ikke helt feil så skal det være noen å finne på digital museet.
Når det vises til 294 private RB rifler har jeg trodd at det var slike våpen utenfor den ordinære rekka det var snakk om, eller??

Et annet moment er at Remingtoner med ringmerke til stadighet dukker opp slik at det kan virke som at det har vært flere en tot.294 stk.

At de har vert unnerkjente våpen kan godt være men hvis dette er på antagelse nivå så kan det som jeg har nevnt tidligere være så enkelt at det er ordinære våpen solgt til sivile i den militære bruksperioden og merket med ring for å vise det. Dette er jo gjort bla med løvestempel på våpen og feks. bortslipte skjold på feltstøvler senere.

Jeg har hatt noen ringmerkede RB rifler i eie og i hverfall en av dem var merket med 3 kontrolloffiser stempler og virket/skjøt upåklagelig.

Så et annet men litt beslekta spørsmål. Jeg har en pussestokk som er lik en KV RB stokk med messinghode men aviker litt. Stanga er ca 1mm tykkere og messingtuppen er omtrent lik en vanlig men med et par mm større diameter. Den ser original/ekte ut.
Mener jeg har hørt om noen slike varianter før men husker ikke helt. Jeg har uansett aldri sett en slik før så, er det noen som vet noe om denne??

anvil

Hei Vakyrien og andre som lurer på dette med ringen rundt KV-logo på 1867-rifler!

Ja, det kan jo være slik at ringen ble slått inn ved avhending av geværet fra forsvaret til privat bruk.
Det som er litt rart er at Merkekatalogen 1960 kun refererer denne merkingen til følgende årstall: 1874, 1875 og 1876.
Kan det bety at det, i første omgang, hun ble avhendet geværer fra disse seriene? Og det kan peke i retning av at de private geværene i Haneviks oppstilling dreier seg om annen "privatisering" enn av hærens modell? Det store antallet du har sett med ring-merkede våpen kan tyde i samme retning.
Det hadde vært interessant å finne ut av disse tingene.

Kunne vi kanskje anmode www.kvf.no om følgende: Invitere eiere av KV-produserte RB-rifler til å sende en melding om det slik at KVF kunne få registrert og senere få publisert:
 1. Sirkelmerkede M/1867-geværer med årstall og serienummer.
 2. Andre private modeller som på et eller annet vis avviker fra M/1867. Her kunne KVF også registrere årstall og serienummer, samt motta bilde(-r) av typiske avvik fra M/1867.
Hermed spørsmål til KVF om de kan ta på seg en slik registreringsjobb!

valkyrien

Ja, et godt forslag hvis de tar jobben.

Kan nevne at den "ringmerkede" jeg innehar er fra 1871.

anvil

Fint!
Hvilket serienummer har du på din?

valkyrien


BEN74

Hei. Den teorien jeg har hørt som passer best med ringen rundt K`en er at det er våpen som har vert innom hovedarsenalet for reprasjon/modifikasjon.
De sivile så hvertfall sånn ut:

http://digitaltmuseum.no/things/remingtongevr-4-sivil/FMU/FMU.006077?query=Remingtongev%C3%A6r++sivil+&search_context=1&count=4&pos=0

http://digitaltmuseum.no/things/remingtongevr-1015-mm-sivil/FMU/FMU.052853?query=47675&search_context=1&count=17&pos=0

Messinghodet på pussestanga på de svenskproduserte remingtonene (de 5000 som er brukt her i Norge)er ca 1mm mindre i diameter en de norske.

Mine 2c

valkyrien

Hei og takk for svar/ bilder.

Ang stanga. Du skriver at den "svensknorske" stanga er 1 mm mindre i diameter en den ordinære fra KV.
Den jeg har er båder på stang og messinghode ca 1 mm større i diameter en den vanlige fra KV.

anvil

Hei alle med en KV Remington rifle levert fra Kongsberg!

En takk til Kongsberg Våpenhistoriske Forening (KVF) som nå på hjemmesida si inviterer til å melde inn opplysninger om sin(-e) rifler, se www.kvf.no.

Da er det fint om alle som har slike som er "ringmerket" sender en melding om det til KVF, som så etter hvert vil orientere om resultatene.

Det vi håper er å få en oversikt over omfang av "ringmerkede" rifler, samt at vi også kan få et inntrykk av omfang og detaljer for rene sivile utgaver.

ben74 hadde link til 2 sivile, det ene fra 1877 og med serienummer 758. Om dette er en av de 51 riflene som ble levert i 1877 (ifølge Hanevik) indikerer det at "private geværer" var i en helt annen nummerserie enn de militære.

Det blir spennende å se om vi ved KVF's assistanse kommer til bunns i dette!

Da er oppfordringen:
Dvel ikke med å koble over til www.kvf.no og meld der hva du har!

Anvil

anvil

Hei alle med Kongsberg Rem. 12 mm rifle!
Denne tråden har vært "død" over et halvt år, den ble avsluttet ved at Kongsberg Våpenhistoriske Forening la ut en invitasjon til å registrere ring-merkede, dvs "privatiserte" våpen.
Det ble jo hevdet at det var veldig mange slike ring-merkede våpen ute.
Nå kan en se at det kun er registrert 12 slike rifler. Men det må da være flere?

Derfor anmoder jeg om at de som har slike melder om det på www.kvf.no. Ingen opplysninger om eier legges ut, kun serienummer, årstall samt om det er randtenning og ett eller flere innskytingsmerker.

Legger ved bilder av ei ring-merket rifle fra 1871 med SN 7491 som er meldt inn til KVF i dag.

Anvil