Norsk reperasjonsmodell?.,mix av svensk og dansk?

Started by Acillevs, 19. March 2017 kl. 10:51:50

Previous topic - Next topic

Acillevs

Er det noen som kjenner den eksakte modellbenevnelsen på et svensk militært gevær med slikt sideblikk?

Acillevs

For å spørre på en annen måte,er det noen som har sett denne type sideblikk,på militære våpen eller våpen sammensatt av militære deler?

Tinytim

Sideblikket er ganske sikkert DkN fra ca 1746-50, det er bare den bakerste delen som er kuttet av, løpet ser også ut til å væe fra samme tid.

Acillevs

Ja,der tror jeg faktisk du har et godt poeng,jeg ser nå at det med enkelthet går å få denne formen på sideblikket ved å amputere "armen" på et ordinært 1746 sideblikk.
Da resten av våpenet utvilsomt er en modifisert 1746 muskett,ser jeg saken som løst!Pensjonist

Ja du har nok svaret der. Legger ved bilder av min som har Kongsberg stemplet løp, mekanisme mv. og avdelingsmerking. Denne er i hel lengde. Mon tro om de har vært svartmalt i sin tid ?

Acillevs

Ja,en hel del av desse 1746 muskettene er eller har vert svartmalt.


Pensjonist

Lenge siden jeg sjekket opp men tror det var så.

Acillevs

Da er det jo en kjennsgjerning at det finnes en del "1746 liknende" musketter med "S" formet sideblikk.To av dem er omtalt i denne tråden,jeg har sett en tredje og en fjerde er omtalt på Norwegian Military Small Arms,som M 1750?/1841 swedish/Norwegian inf.musket? Og jeg vil tro det finnes mange flere.I etterkant av omtalen av den fjerde er etterlyst alternative teorier til våpenets tilblivelse.
Jeg vil ikke se bort ifra at de alle er ordinære danske 1746 musketter,der sideblikket er maksimalt amputert og verken har leppen uten skrue eller armen med den tredje skruen,de to utformingene man vanligvis forbinder med M/1746.

Trond

Norwegian Military Smallarms er min og det du skriver er helt riktig. Problemet er at jeg pokker ikke husker passordet!

JanS

Norskt jaktgevær ca. 1870-80 basert på DN 1748/1841 løp/lås og messingbeslag. Løpet med riller bak og 25cm fram på løp viser 1748. Hvis lengden på låsen er 18cm så tilhører den også 1748/41. Sideblikkets skruer skal være 11,5cm fra hverandre og det er riktig som Tinytim sier at messinghalen er fjernet ved omdanningen av den lokale børsemakeren.
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.


Browning08

Morsom tråd dette. For en tid siden hadde jeg en del spørsmål rundt en ukjent muskett som jeg fant i et uthus. Rusten og fæl men med mange likhetstrekk. Jeg må nok forsere renovering litt inkl rustfjerning for å se om jeg finner noe mer merking.

Acillevs

Musketten er besiktiget og er 134 cm lang,løpet er 95 cm. Kaliberet er ca 19,5 mm.
Låsblikket er 18 cm,10,3 cm cc avstand på skruene.Bøylebeslaget er ca 30 cm og merket med 1:C:(med litt godvilje).Løp,lås og svansskrueblad er merket med perkusjonsnummer 695 og tennklossen merket K og krone.Der er også en del andre merkinger på løpet,blant annet en"J", "LO","Landmark sin "L" og toppen av Fredrik V sitt monogram.Man kan også ane at sideblikket er kappet og omarbeidet bak bakerste skrue.Stokken er også opprinnlig militær,men med sterkt omarbeidet kolbe.
Alt tyder på at musketten er en ordinær dansk M/1746 med senere militære og sivile forandringer,men uten innslag av svenske deler.

JanS

Jeg forholder meg til Hærmuseets årbok 1960 og kaller utgangsmodellen ca. 1748. Ut fra oppgitte mål så ser det ut som vi har en blanding av deler fra 1748/1750/1755. Låsen er klart 1748/1750. Sideblikket kan være kappa 1750/1755. Bøylebeslaget er likt for alle tre modellene og 31cm, så her må det ha blitt avslipt litt i begge ender da det ble spisset. Løpet har blitt kappet 8,6 cm hvis utgangspunktet var 1748 og 9,5cm hvis utgangspunktet var 1750/1755.
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

Acillevs

De tre muskettene som blir omtalt som nummer 1,2 og 3 i Hærmuseets årbok 1960 er alle av samme modell,de blir i årboken heller ikke angitt med eget modellår, som de senere modellene,men som geværer fra ca 1748,1750 og 1755.De kan like gjerne vere produsert samme året.Selv våpen av samme modell var ikke identiske som nye midt på 1700 tallet og ulikhetene ble ikke mindre etter over 200 år med bruk og forandringer,før de blir besiktiget med tanke på Årboken.
Forfatteren medgir også at "Selv om man kan si om geværene fra ca 1750 at de var solide og fra 1755 også pent utført,kunne dimensjonene på delene vere sterkt varierende".Jeg regner med at det er enighet om at geværet er dansk og om man går til danske kilder er det ingen modell 1748,1750 eller 1755,med denne utforming.
Derimot ble det 22.oktober 1746 approbert et 14 lødig glattløpet infanterigevær med bajonett,som med modifikasjoner ble produsert ved Kronborg i 38065 eksemplarer mellom 1746-1765,(Aarum,Sægrov).

munnlader

#16
Takk til Acilles og Pensjonist for flotte innlegg med spennede bilder !!

Pensjonist har kansje flere bilder av mange(rykte) musketter fra perioden ca 1745 - 1760, og kunnskap om sakene som han kansje kan dele med oss ?

Hærmuseets årbok 1960 er et fint referangseverk i mangel på et mere oppdatert referangse verk. Det er hvel kommet fram en del eksemplarer i flere eksemplarer en et / enkelteksemplar av musketter og karabiner som ikke er beskrevet i Hærmuseets årbok fra 1960, siden "boken som i seg selv er et samlerobjekt" gikk i trykken. Spesielt innfor perioden 1675 - 1750.

Takk til samlere som pensjonist og andre som bidrar med flotte saker som her, og tråden med marinemusket med mulig proviens til Frederiksværn.

Keep up the good work !!

JanS

Acillev oppgir at løpet er 19,3 mm som viser at det er 12 lødig og har tilhørt et infanterigevær som er produsert før 1740. Så her har bygdesmeden blandet flere "modeller" for å få laget jaktmunnladeren. Jeg skiver i hermetegn siden han ikke ser ut til å anerkjenne det gode arbeidet utført av Skaar/Nielsen i 1960 årboka. Jeg antar at det må være av uvitenhet når han hevder at nummer 1,2 og 3 i årboka er av samme modell og at de alle kan være produsert det samme året. Grunnen er at det i danske kilder er ingen modeller ca. 1748, 1750 og 1755 og viser til Årums/Sægrovs døllebajonettbok fra 1983 som skriver at det 22 okt. 1746 ble approbert et 14 lødig infanterigevær med bajonett som med modikafisjoner ble produsert ved Kronborg i 38065 eksemplarer i perioden 1746-1765. Jeg ser ingen motsetninger mellom Skaar/Nielsen "modellene ca 1748, 1750 og 1755" og "med modikafisjoner" fra bajonettboka. I denne forbindelse kan nevnes at jeg tipset om manglende døllebajonettbeskrivelse og at registreringen til boka startet i min samling.
Til forskjell fra Danmark er vi så heldige at vi for det meste mottok utrangerte våpenmodeller derfra og har dermed et ypperlig materiale til å beskrive dem og beskrive tidligere modeller/typer/forskjellige våpen alt etter hva man vil kalle dem. Uheligvis har mye ukjent blitt/blir ødelagt av våre nymotens våpensmeder som vil lage sine nye modeller ut fra konverterte militære våpen til jakt (tilbakeført som det så fint heter). Nielsen kunne ikke ta med alle detaljer bak modellene 1748-1755, men han skriver sakset:"For geværer laget før 1769 kjenner man ikke modellbetegnelsen, men de ble sannsyligvis laget etter fastsatt prøve gokjent av kongen. Det norske infanteri ved linjen 1750-1788 var bevæpnet med 14 lødige geværer. Man kjenner i dag 3 slike modeller, alle levert fra Kronborg og beskrevet som nr. 1-3 i katalogen. Modellene fra 1748 og 1750 har delvis piper og lås fra tyske fabrikker. Modellen fra 1755 har alle deler fra danske børsemakerveksteder. Geværene er pent utført selv om dimensjonene som nevnt kan variere. Den 4. sept. 1756 ble 1000 stk nye 14 lødige flinter sendt fra København til Fredikstad arsenal. Disse skulle ligge i arsenalet og ikke utleveres uten nærmere ordre. Mulig dette er ca. 1755 modellen med bedre kvalitet. I 1780-årene ble linjen bevæpnet med 16 lødige og de 14 lødige ble overført til landevernet. I 1767 kom bestemmelser om vekt og dimensjoner." Jeg har snart i 40 år brukt Årbokas modellbeskrivelser og har så langt ikke funnet problemer med at de gamle er best!
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

Acillevs

Jeg vil først få redegjøre for mitt syn på Skaar/Nielsen sitt arbeide med 1960 årboka og de tidligere publikasjonene i 1949 og 1956.De er alle et imponerende materiale som det står den største respekt av,et unikt pionerarbeid.
Det kan likevel ikke vere slik at nye momenter som fremkommer i ettertid,ikke skal kunne hevdes,diskuteres og kanskje endog forandre de tidligere antatte konklusjoner.
Våpenet i tråden er sannsynligvis 14 lødig.Så vidt jeg kan bedømme det er det ingen bygdesmed som har laget dette våpenet,men Kongsberg Våpenfabrikk.
Geværet er nummerlikt,med perkusjoneringsnummer 695 på løp,svansskrue og lås.Krone og "K" på tennkloss,stokken er orginal,svartmaling er fjernet,med unntak av dype punkt og i utfresingen for ladestokken.Jens Landmark sitt godkjenningsstempel på pipen.
Så vidt meg bekjendt ble ingen 12 lødige geværer fra før 1740 perkusjonert på Kongsberg i 1840 årene.
Etter at geværet kom i privat eie,er løp kappet,maling fjernet og kolbens form forandret.Dette løpet er omkring 270 år,selv om den teoretiske diameter i en 14 lødig pipe er 18,3 mm,vil dette med tiden øke som følge av ekspansjon og slitasje.
Skaar/Nielsen kan ikke ha hatt kjennskap om approbasjonsordren av 22.oktober 1746,da jeg ikke kan se at den er nevnt noe sted.Denne representerer en anselig produksjon på over 38000 musketter og jeg vil tro at en eller flere av de tidlige modellene i 1960 årboken ville blitt koblet opp mot denne produksjonen når desse modellene til tross blir anslått datert til en tilnærmet identisk epoke.

JanS

Det er godt å se at Achillevs har moderert sine utsagn. Men jeg kan ikke se at han har frambrakt nye momenter til diskusjon som kan forandre Skaar/Nielsens modeller av 1748-1755.Videre hevdet jeg at det ikke var noen motsetninger mellom deres modeller og 1746 approbert 14 lødig infanterigevær med modikafisjoner. Jeg hevdet heller ikke at løp og lås ikke var nummeret likt ved perkusjoneringen på Kongsberg. Det vi vet er etter at perkusjoneringen var ferdig av de kjente hovedmodellene så var der mye brukbare våpendeler av de tidligere modeller som ble satt sammen til brukbare våpen med ny stokk for landstormen. Amputert sideblikk på omtalte våpen kan være et eksempel på en slik sammensetning. Så hva utførte bygdesmeden hvis vi antar at kolbestokken er fra 1841 omgjøringen? Trådstarter nevner at løp er kappet, maling er fjernet og kolbens form er forandret. Kolben er veldig godt nedskåret med tillaget kinntre for å få en lettere og smekrere jaktkolbe som var tidsriktig. Bøylebeslag og kolbekappe er også godt nedfilt og støtskruene er fjernet. Nytt remfeste ble påsatt tidsriktig nedenfor bøylebeslaget. Sikringshake har blitt fjernet kanskje av en nymotens smed som laget ny hane uten sikringspor som M/1841 omgjøringen skal ha. Han har også oppblånert hanen og låsebeslag slik at de har samme finish samt pusset/oljet kobeestokken. Så jeg fastholder at bygdesmeden har forandret det meste av våpenets originaldeler.
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.