24. October 2020 kl. 5:50:28
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Kongsberg M/1849/67 Landmark produsert for Marinen  (Read 1026 times)

13. October 2019 kl. 10:35:16
Read 1026 times

Bjoau


Jeg eier en Kongsberg M/1849/67 Landmark produsert for Marinen, serienummer 284 (nummerlikhet på alle deler) registrert under Kongsberg Våpenhistoriske Forenings "Observerte eksemplarer av Rifle - M/1849"
Geværet har vært i familiens eie i mange generasjoner - det jeg vet er at det i sin tid var i min oldefars eie og trolig i generasjoner før han.
Jeg er ny på her på forumet og har ikke mye generell kunnskap om våpen og spesielt ikke om dette - vil sette pris på om noen kan opplyse meg.


14. October 2019 kl. 7:54:09
Reply #1

Øyvind F.

Administrator
Som du skriver har du en Modell 1849 Landmark for Marinen, men betegnelsen M/1849/67 er feil. Riktig betegnelse er M/1849/71 Landmark eller bare M/1849 Landmark. Les denne artikkelen: https://svartkrutt.net/artikler/vis.php?id=61

Før geværet ble gjort om i henhold til Jens Landmarks modell for metallpatron, så hadde det et perkusjonskammer som ble ladet med papirpatroner. Geværet ble brukt som hovedbevæpning på krigsskipene, men etter omgjøringen til metallatron så skulle Marinens 18 lødige – eller 17 mm – kammerladningsgeværer benyttes av distriktssjøtroppene. Dette var Marinens andrelinjetropper som ikke krevde full sjøvanthet. Landmark-geværene ble solgt til sivile rundt år 1900.

Dersom bajonetten er nummerlik med resten av geværet, så er det ganske sjeldent. Reimen er ikke original.

Ditt eksemplar ser ut til å ha en hane fra en senere modell, men det kan ha vært en gammel reparasjon. M/1849 hadde opprinnelig hane med en mer buet spennarm. Hanen med den flate spennarmen som du har på din modell kom i 1852. Slik skulle hanen ha sett ut:

Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

14. October 2019 kl. 9:43:03
Reply #2

Bjoau


Takk for informativ tilbakemelding!

Jeg er ikke i stand til å finne noen tresifret nummeridentifisering på bajonetten, jeg har imidlertid funnet en Kongsberglogo og en firesymbolers id., se vedlagte foto.

14. October 2019 kl. 10:16:12
Reply #3

Øyvind F.

Administrator
Da er nok dette en bajonett som har tilhørt et hærgevær. Hærens og Marinens bajonetter var helt like, bortsett fra at marinebajonettene hadde litt tynnere hals.
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

25. October 2019 kl. 14:18:43
Reply #4

Trond


Marinens M1849 kom opprinnelig med en hane tilsvarende hærens M1842. De tidlige M1849'erne hadde denne, med jeg tror at de som kom på ca serienummer 130 gikk over til hærens M1846 underslag og muligens også noen M1849 underbeslag. Jeg har bare hatt M1849'ere med de to førstnevnte.

Jeg tok en titt på de av marinens M1849'ere jeg hadde (de to lengst til høyre er M1845), men samtlig hadde 'hærens M1842 hane'. Det jeg derimot ikke har lagt merke til tidligere, er at de opprinnelig modellen ikke hadde remfeste og at disse må ha vært ettermontert, antagelig i forbindelse med omgjøringen. M1851 kom derimot med remfeste fra starten.Nr 3, 4 & 5 ovenfra er M1849 varianter, den sistnevnte gjort om til Lund.
Norwegian Military Small-arms 1604-WW2[/URL]

Trond