29. October 2020 kl. 23:43:30
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Kammerladerens rørpumpestokk  (Read 818 times)

16. November 2019 kl. 15:50:31
Read 818 times

Øyvind F.

Administrator
Kammerladningsgeværenes «rørpumpestokk» er et mysterium. Det finnes mange kilder som nevner den, men jeg kjenner kun til én person som har sett den i virkeligheten. Det finnes meg bekjent heller ikke tegninger. Pussestokken ble laget av spanskrør, som i dag kalles peddigrør eller rotting. Disse palmestenglene er utrolig fleksible og seige.

Rørpumpestokken måtte være fleksibel, for den ble kveilet sammen når den ikke var i bruk. For de som husker AG3-pussestokken, så er det akkurat samme prinsipp som ble brukt på kammerladningsgeværene og -karabinene. Så lenge soldatene brukte chakot, altså den omvende bøtten som ble innført under Napoleonskrigene, så skulle den oppkveilte stokken ble oppbevares i chakoten. Etter 1845 approberte man en hjelm etter prøyssisk mønster, og der var det ikke plass til pussestokken. Fra 1845 ble den i stedet oppbevart i ranselens lokk. Rørpumpestokkene ble altså ikke laget av bambus som mange tror. Du vil aldri klare å kveile bambus på samme måte.

I ene enden av pussestokken ble det festet et hode, eller visker, av jern. Viskerens nederste flate var omsluttet med en kant av messing for å ikke slite på løpet. Pussestokken var også gjenget for en kuleuttrekker. Det fantes også variant som ikke hadde beslag, men som var beslått med bektråd i begge ender. Det er mulig at metallbeslagene ble gjenbrukt og montert på disse stokkene, for de brakk relativt ofte.

Jeg har laget noen kopier av den sistnevnte varianten, slik jeg tror den så ut. Men er det noen som har sett en original spanskrørpussestokk – enten med eller uten beslag?

Oppkveilet rørpumpestokk:


Når du kveiler den ut finner den raskt sin opprinnelige form:


Min rørpumpestokk er beslått med bektråd i endene. Diameteren er ca. 8 mm. De originale var muligens noe tynnere:
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

17. November 2019 kl. 9:52:29
Reply #1

jæger justnæs


Nydelig stokk og bra kildegraving der, Øyvind!
Så denne varianten uten beslag - var det trolig meningen at man viklet stry eller annet egnet materiale rundt enden/surringen og pusset, kan muligens fungere til å dytte 'baller' av mose og annet gjennom for å oppnå en grovpuss i nøden?
Best når det smeller!

20. November 2019 kl. 10:20:38
Reply #2

Øyvind F.

Administrator
Det kan jo hende. Soldatene skulle jo til vanlig bruke pinner de spikket selv under pussen, og da klarte de seg fint uten hoder på stokkene. En annen forklaring kan være at retningslinjene for pussen endret seg. Fra 1842 skulle soldatene «pumpe» løpet med vann etter skyting, men å skylle løpet med vann medførte også mye rust fordi soldaten ikke klarte å få ut all fuktigheten. Skal man «pumpe» trenger man et jag-lignende hode. Men fra og med 1850 skulle soldatene i stedet for vann benytte friskt gress, løv eller stry fuktet med spytt. Da var det kanskje ikke like viktig med beslag på pussestokken?

Uansett ble forbruket av rørpussestokker beskrevet som «temmelig betydelig» selv langt ut i 1860-årene, så det kan neppe ha vært lønnsomt å lage nye metallbeslag hver gang spanskrøret knakk.
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.